ЛОГО

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СКАРГИ


Приводи і підстави до розгляду справи у Конституційному суді
Придністровської Молдавської Республіки

Приводом до розгляду скарги в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки є звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки у формі скарги, яка відповідає вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».
Підставою до розгляду справи є невизначеність, що виникла у питанні про те, чи відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки закон (у тому числі конституційний), або інший правовий акт.

Загальні вимоги до звернення

Звернення надсилається до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки у письмовій формі і підписується уповноваженою особою (уповноваженим особами). Один примірник звернення надсилається в електронному варіанті (на CD(DVD)-дискові, USB-флеш-носії із вкладеним файлом Microsoft Office (Word)).
У зверненні повинні бути зазначені:
а) Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки як орган, до якого надсилається звернення;
б) назва заявника (у скарзі громадянина – прізвище, ім’я, по батькові); адреса та інша інформація про заявника;
в) необхідна інформація про представника заявника і його повноваження;
г) назва і адреса державного органу, що ухвалив акт, який підлягає перевірці;
д) норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки і зазначеного Конституційного закону, які дають право на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
е) точна назва, номер, дата ухвалення, джерело опублікування та інша інформація про акт, який підлягає перевірці;
ж) конкретні підстави до розгляду звернення Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки (див. вище);
з) позиція заявника щодо поставленого ним питання і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки;
и) вимога заявлена у зв’язку зі скаргою до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
к) перелік доданих до звернення документів.

Документи, що додаються до звернення

До надісланого до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки звернення додаються:
а) текст акта, що підлягає перевірці;
б) оригінал або копія офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування закону, нормативного акта, що заперечується, при розв’язанні конкретної справи. Видача заявник копії такого документа здійснюється за його вимогою посадовою особою або органом, що розглядує справу;
в) доручення або інший документ, що підтверджує повноваження й особу представника;
г) документ про сплату державного збору;
д) переклад російською мовою всіх документів, викладених іншою мовою, засвідчених згідно з чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки.
До звернення можуть бути додані переліки свідків і експертів, яких пропонується викликати на засідання Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Звернення й додані до нього документи та інші матеріали громадяни представляють у кількості 3 (трьох) примірників.

Державний збір

Підстави й порядок сплати державного збору, а також види і порядок надання пільг щодо сплати державного збору встановлюються згідно з Законом Придністровської Молдавської Республіки «Про державний збір».
Розрахункові рахунки для сплати державного збору у справах, що розглядуються Конституційним судом:


Банк одержувача: Придністровський республіканський банк

ОдержувачФіскальный код одержувача№ рахунка для зарахування коштів до РБ и ЄДФСС ПМР
ПІ м. Тирасполь02000214952181000001110000
ПІ м. Тирасполь (для зарахування коштів у м. Дністровськ)02000214952181000008880000
ПІ м. Бендери03000002842181000002220000
НИ м. Рибниця і Рибницького району04000082002181000003330000
ПІ м. Кам’янка і Кам’янського району09000018112181000004440000
ПІ м. Дубоссари і Дубоссарського району07000028552181000005550000
ПІ м. Григоріополь и Григоріопольського району08000023082181000006660000
ПІ м. Слободзея и Слободзейського району06000064682181000007770000

1400102 Державна оплата у справах, що розглядуються Конституційним судом ПМР
Розмір державного мита складає 2 РР МЗП. Розмір РР МЗП вираховується згідно з чинним законом про бюджет на фінансовий рік.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|