ЛОГО

КАЛЕНДАР / ДIЯЛЬНIСТЬ / СТАНОВЛЕННЯ I ДIЯЛЬНIСТЬ
20.09.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Штембуляка Олександра Володимировича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина внаслідок застосування підпункту «в» пункту 93 Положення «Про порядок проходження служби в установах і підрозділах кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції Придністровської Молдавської Республіки», затвердженого Наказом Міністерства юстиції Придністровської Молдавської Республіки № 90 від 14 квітня 2017 року.

13.09.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду запиту Прокурора Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 4 березня 2022 року № 76 «Про тимчасовий механізм ухвалення й фінансування бюджетних зобов'язань», чинного в редакції за станом на 10 червня 2022 року.

26.05.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 11 жовтня 2021 року № 323 «Про затвердження Програми заходів з розвитку інфраструктури рекреаційних зон у містах (районах) Придністровської Молдавської Республіки на 2022-2026 роки» і Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 28 жовтня 2021 року № 344 «Про затвердження Програми з оснащення меблями й устаткуванням корекційних освітніх установ і установ соціального обслуговування Придністровської Молдавської Республіки на 2022-2026 роки»

31.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Гарпаченка А.Г. на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина при застосуванні законодавчих актів.

29.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Волохова Володимира Миколайовича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина внаслідок застосування статті 4 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про статус суддів у Придністровській Молдавській Республіці».

24.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Шевчука Євгена Васильовича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування статей 197, 271 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки і статті 19 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Верховний суд Придністровської Молдавської республіки».

17.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Шевчук Варвари Микитівни на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування статей 154, 156, 157, підпунктів б), в) пункту 1 статті 155 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

10.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Шевчука Євгена Васильовича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування посадовими особами правоохоронних органів, суддями Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки в його справі статей 4, 5, 6 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 19 квітня 1994 року «Про державну таємницю».

03.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Шевчука Євгена Васильовича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування статей 197, 271 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки і статті 19 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Верховний суд Придністровської Молдавської республіки».

01.03.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Шевчук Варвари Микитівни на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування статей 285, 286 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

15.02.2022 10:00

Розгляд справи № 179-441/21 про перевірку конституційності пункту 4 статті 118 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки за скаргою громадянки Золотко Валентини Петрівни.

17.02.2022 10:00

Розгляд клопотання громадянина Гарпаченка Андрія Григоровича про роз’яснення Ухвали Конституційного суду Приднестровской Молдавской Республики від 28 грудня 2021 року № 03-О/21 про відмову у прийнятті його скарги про перевірку конституційності статей 48, 49, 50, 155 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

27.01.2022 10:00

Розгляд справи № 179-441/21 про перевірку конституційності пункту 4 статті 118 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки за скаргою громадянки Золотко Валентини Петрівни.

28.12.2021 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Гарпаченка Андрія Григоровича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування правоохоронними органами Придністровської Молдавської Республіки статей 48, 49, 50, 155 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

13.01.2022 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Золотко Валентини Петрівни про перевірку конституційності пункту 1-1 статті 11 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 29 вересня 2006 року № 97-З-IV «Про платежі за забруднення навколишнього природного середовища і користування природними ресурсами».

11.01.2022 10:00

Розгляд питання про призначення дати слухання справи № 179-441/21 про перевірку конституційності пункту 4 статті 118 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки за скаргою громадянки Золотко Валентини Петрівни.

28.12.2021 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Гарпаченка Андрія Григоровича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування правоохоронними органами Придністровської Молдавської Республіки статей 48, 49, 50, 155 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

23.12.2021 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Золотко Валентини Петрівни на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування пункту 4 статті 118 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

16.11.2021 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Лунгу Івана Васильовича на порушення конституційних прав людини й громадянина, що виникло внаслідок ухвалення судових рішень за матеріалами його звернень до правоохоронних і судових органів Придністровської Молдавської Республіки.

05.10.2021 10:00

Розгляд справи № 178-439/21 про перевірку пункту 7 статті 23 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про статус суддів у Придністровській Молдавській Республіці» за скаргою громадянки Федотової Діни Дмитрівни.

21.09.2021 10:00

Розгляд справи № 178-439/21 про перевірку пункту 7 статті 23 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про статус суддів у Придністровській Молдавській Республіці» за скаргою громадянки Федотової Діни Дмитрівни.

08.07.2021 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянки  Федотової Діни Дмитрівни про перевірку конституційності пункту 7 статті 23 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про статус суддів у Придністровській Молдавській Республіці» (439/21)

22.04.2021 10:00

Розгляд справи №  177–438/21 про перевірку конституційності статті 196-1 Кримінального кодексу Придністровської Молдавської Республіки за скаргою громадянина Койки В'ячеслава Івановича.

08.04.2021 10:00

Розгляд питання про призначення дати слухання справи №  177–438/21 про перевірку конституційності статті 196-1 Кримінального кодексу Придністровської Молдавської Республіки за скаргою громадянина Койки В'ячеслава Івановича.

25.03.2021 10:00

Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Койка В'ячеслава Івановича про перевірку конституційності статті 196-1 Кримінального кодексу Придністровської Молдавської Республіки (438/21).

18.03.2021 10:00
Розгляд клопотання громадянина Штембуляка Олександра Володимировича про роз’яснення Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 2 липня 2019 року № 01-П/19 у справі про перевірку конституційності пункту 80 Дисциплінарного статуту Державної служби виконання покарань і судових рішень Міністерства юстиції Придністровської Молдавської Республіки, затвердженого Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 25 лютого 2004 року № 89 за скаргою громадянина Штембуляка Олександра Володимировича
10.12.2020 10:00
Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Волохова Володимира Миколайовича на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування підпункту а) статті 277, пункту 3 статті 278, пункту 13 статті 282 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.
27.10.2020 10:00
Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Шемянського Валерія Миколайовича про перевірку конституційності пункту 1 статті 20 і пункту 1 статті 57 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про державне пенсійне забезпечення громадян» у Придністровській Молдавській Республіці» (435/20).
10.09.2020 10:00
Розгляд питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Лисенко Юлії Юріївни про перевірку конституційності частин першої, другої, третьої, четвертої пункту 7 Положення «Про порядок проведення серед осіб, які претендують на право здійснювати нотаріальну діяльність, конкурсу на заміщення вакантної посади», затвердженого Наказом Міністерства юстиції Придністровської Молдавської Республіки  від 15 лютого 2008 року № 66 (434/20).
25.06.2020 10:00
Розгляд справи № 176–430/19 про перевірку конституційності статті 56, частини першої пункту 1 статті 60 Положення «Про проходження служби в органах внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки», затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 21 січня 2003 року № 25 і пункту 90 Дисциплінарного Статуту органів внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 17 листопада 2003 року № 340 за скаргою громадянина Максимчука Олега Анатолійовича.
|Державна символіка |Правовi основи |Становлення i дiяльнiсть |Рiшення|
|Склад i апарат |Новини |Календар судових засідань |Фотоархiв i вiдеоархiв|
|Публiкацii |Порядок подання скарги|
|Контакти i лiнки| Початок|