::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

РIШЕННЯ /

УХВАЛА

Дата
Ухвала
Детальнiше
20.12.2007
Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Белінського Олега Васильовича про перевірку конституційності підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.
13.12.2007

Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Діденко Надії Георгіївни про перевірку конституційності статті 239 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

06.12.2007
Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Бурменка Фелікса Юрійовича про перевірку конституційності Наказу Міністра юстиції Придністровської Молдавської Республіки від 19 березня 2004 року № 153 «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про реєстрацію, перереєстрацію інтелектуальної власності на території Придністровської Молдавської Республіки», затвердженого Наказом Міністра юстиції Придністровської Молдавської Республіки від 10 вересня 2003 року № 402».
06.12.2007
Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадян Голубенко Сергія Володимировича, Дідур Олега Федоровича, Кравчук Анатолія Володимировича, Максимова Володимира Олександровича, Музичка Сергія Романовіча, Остріцького Дмитра Анатольевіча, Пустового Станіслава Анатольевіча, Юрчак Юрія Анатольевіча на порушення прав і свобод людини і громадянина Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2004 року № 636 «Про внесення доповнення в Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 9 січня 2002 року № 19 «Про уповноваженого Президента Придністровської Молдавської Республіки у справах релігій і культів», який підлежить до застосування.
04.12.2007
Про припинення виробництва у справі № 68-181/07 про перевірку конституційності статті 231-2 у взаємозв'язку з частиною п'ятою статті 162-1 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення за скаргою громадянина Фрунза Анатолія Георгійовича.
08.11.2007
Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянина Кисельова Миколи Михайловича на порушення його конституційного права власності, яке виникло в результаті застосування Міністерством внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки Наказу Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 26 серпня 2002 року № 249 "Про утвердження і введення в дію Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки" із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 23 червня 2003 року № 207 "Про внесення змін і доповнень у Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки", затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 26 серпня 2002 року № 249", у взаємозв'язку із статтею 321 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.
01.11.2007
Про відмовлення в прийнятті до розгляду запита Президента Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки у взаємозв'язку зі статтею 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
25.10.2007
По клопотанню Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про роз'яснення пункту 1 резолютивної частини Постанови Конституційного суду від 24 квітня 2007 року № 04-П/07 про тлумачення частини четвертої статті 1 у взаємозв'язку з частиною другою статті 15, частиною першою статті 31, пунктом 4 статті 97, частиною першою статті 101 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
07.06.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності пункту 1, частини третьої пункту 2 статті 77, пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розділа ІІІ Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці".

03.05.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянки Драчевської Наталі Сергіївни про перевірку конституційності статей 1, 3, 4 у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб".

19.04.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадян Зудіхіної Олени Іванівни, Мінченко Олени Миколаївни, Харламова Сергія Володимировича про перевірку конституційності Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки № 522 від 4 грудня 2006 року "Про тлумачення підпунктів в) і г) пункту 6 статті 12 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 25 липня 2003 року № 313-ЗИД-Ш "Про роздержавлення і приватизацію".

12.04.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянки Репчиної Катерини Іванівни про перевірку конституційності пункту 1 статті 26 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про товариства з обмеженою відповідальністю" і статті 103 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

05.04.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянина Обертун Андрія Володимировича про перевірку конституційності підпункту 3) частини другої статті 210 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення, який наділяє правом співробітників органів внутрішніх справ розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення у виді штрафу за правопорушення, передбачене частиною першою статті 124 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення.

15.03.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянина Байлієва Гелена Анадурдиєвіча про перевірку конституційності підпункту 4 частини другої статті 210 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення.

06.03.2007

Про припинення виробництва в справі № 24-70/05, 25-71/05 про перевірку конституційності підпункту а) пункту 3.1 і частини першої пункту 3.2 Додатка № 1 до Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 4 червня 1999 року № 231 "Про затвердження Положення "Про порядок регулювання експорту й імпорту товарів у Придністровській Молдавській Республіці" у редакції Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 20 жовтня 2004 року № 540 "Про внесення змін і доповнень в Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 4 червня 1999 року № 231 "Про затвердження Положення "Про порядок регулювання експорту й імпорту товарів у Придністровській Молдавській Республіці" і про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 20 жовтня 2004 року № 540 "Про внесення змін і доповнень в Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 4 червня 1999 року № 231 "Про затвердження Положення "Про порядок регулювання експорту й імпорту товарів у Придністровській Молдавській Республіці".

15.02.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянина Пушкарьова Геннадія Георгійовича про порушення конституційного права власності пунктами 1, 5 статті 5 і статтею 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про дорожні фонди в Придністровській Молдавській Республіці" від 29 вересня 2005 року № 630-З-ІІІ із змінами і доповненнями, внесеними Законами Придністровської Молдавської Республіки від 15 серпня 2006 року № 76-ЗИД-ІV, від 14 грудня 2006 року № 132-ЗИ-ІV.

08.02.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 квітня 2003 року № 175 "Про заходи для захисту ринку автотранспортних послуг у Придністровській Молдавській Республіці" із змінами, внесеними Указами Президента Придністровської Молдавської Республіки від 15 травня 2003 року № 204, від 23 червня 2005 року № 306.

01.02.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянина Матвєєва Євгена Олександровича на порушення його конституційного права на соціальний захист, яке виникло у результаті застосування Закону Придністровської Молдавської Республіки від 17 лютого 2005 року № 537-З-ІІІ "Про державне пенсійне забезпечення громадян у Придністровській Молдавській Республіці" із змінами і доповненнями, внесеними Законами Придністровської Молдавської Республіки від 28 червня 2005 року № 584-ЗД-ІІІ; від 15 травня 2006 року № 29-ЗД-І, від 13 жовтня 2006 року № 102-ЗИД-І, і незастосування Закону Придністровської Молдавської Республіки від 11 лютого 1992 року "Про індексацію грошових доходів населення" Міністерством охорони здоров'я і соціального захисту Придністровської Молдавської Республіки і Управлінням соціального захисту міста Бендери при призначенні заявнику пенсії по старості.

18.01.2007

Про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянки Репчиної Катерини Іванівни на порушення конституційних прав і воль людини і громадянина, що виникли в результаті застосування пункту 1 статті 26 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про товариства з обмеженою відповідальністю" і статті 103 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Архив
[2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|