ЛОГО

СКЛАД

Голова Конституцiйного суду
Григор'єв Володимир Анатолiйович

Був Головою Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з 12 червня 2002 року по 30 червня 2009 року.


Володимир Анатолiйович народився 4 вересня 1961 року в мiстi Макiївцi Донецької областi Української Радянської Соцiалiстичної Республiки.
Закiнчив юридичний факультет Одеського державного унiверситету iменi i.i.Мечникова.
До обрання в Конституцiйний суд працював завiдуючим юридичним вiддiлом Тираспольського виконкому мiської Ради народних депутатiв (1990-1992 роки), радником Президента Приднiстровської Молдавської Республiки по правовим питанням (1992-1997 роки), суддею Арбiтражного суду Приднiстровської Молдавської Республiки (1997-2000 роки), першим заступником Мiнiстра юстицiї Приднiстровської Молдавської Республiки (2000-2002 роки).
Кандидат юридичних наук, заслужений юрист Приднiстровської Молдавської Республiки. Має вищий квалiфiкацiйний клас суддiв.
Автор 4 монографiй i 60 науково-практичних статей, присвячених проблемам становлення, розвитку i органiзацiї iнституту мiсцевого самоврядування, судово-правовiй реформi, конституц_йн_й юстиц_ї, законодавству про вибори.
Нагороджений медаллю "За трудову доблесть" (1996 рік), медаллю "Десять рокiв Приднiстровськiй Молдавськiй Республiцi" (2000 рік), Грамотою Президента Приднiстровської Молдавської Республiки (2001 рiк), ювілейною медаллю "60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р." (2005 рік), ювілейною медаллю "15 років Придністровській Молдавській Республіці" (2005 рік), орденом "Трудова Слава" (2006 рік), медаллю "15 років миротворчої місії в Придністров'ї" (2007 рік), медаллю "За бездоганну службу ІІІ ступеня" (2007), "Почесної нагороди Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" (2009 рiк).
Указом Президента Приднiстровської Молдавської Республiки № 244 вiд 04 квiтня 2002 року "Про призначення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки" призначений суддею Конституцiйного суду.
Постановою Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки № 609 вiд 12 червня 2002 року "Про призначення Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки" призначений Головою Конституцiйного суду.
Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 15 травня 2009 року № 316 «Про припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки» припинив повноваження судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді з 30 червня 2009 року.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|