ЛОГО

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

IСТОРIЯ СТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ

Придністровська Молдавська Республіка була утворена 2 вересня 1990 року Постановою II Надзвичайного з`їзду народних депутатів Придністров’я всіх рівнів. На II з’їзді було ухвалено Декрет про Державну владу.
Перши конституційними актами, ухваленими 8 грудня 1990 року Верховною Радою першого скликання, були Декларація про суверенітет Придністровської Молдавської Республіки й нова редакція Декрету про державну владу, яка проголосила принцип розділення гілок влади.
Перша Конституція Придністровської Молдавської Республіки була ухвалена 2 вересня 1991 року IV з`їздом народних депутатів всіх рівнів. А 10 грудня 1991 року Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки ухвалила Постанову "Про порядок застосування законодавства на території Придністровської Молдавської Республіки".
Перша Конституція Придністровської Молдавської Республіки сформулювала положення про судову владу й встановила порядок формування судових органів. Крім того, вона містила конституційні принципи здійснення правосуддя: незалежність i підлеглість суддів тільки закону, неприпустимість втручання в їх діяльність, рівність громадян перед законом i судом.
Проте створення окремого самостійного органу конституційного контролю - Конституційного суду - перша Конституція Придністровської Молдавської Республіки не передбачала. Його функції виконував Верховний суд Республіки.
Разом з тим будівництво демократичної правової держави потребувало побудови незалежного Конституційного суду.
Конституційний суд - перший в історії Придністровської Молдавської Республіки орган конституційного контролю - почав діяти 12 червня 2002 року. Він був створений на підставі змін, внесених до Конституції Придністровської Молдавської Республіки 30 червня 2000 року.
Створення Конституційного суду в Придністровській Молдавській Республіці - акт закономірний i необхідний. Верховенство права й непорушний правопорядок, що базуються на Конституції, - необхідна умова i невід’ємний елемент суверенної, демократичної, правової держави, що визнає, додержується та захищає права i вільності людини i громадянина. Така держава не може існувати без незалежного судового органу, який забезпечує конституційний контроль в особливій процедурі конституційного судочинства.
Створення в Придністровській Молдавській Республіці Конституційного суду стало не тільки важливим, але i цілком необхідним елементом в розвитку конституційного ладу держави.
12 червня 2002 року відбулося урочисте засідання Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. Шість суддів Конституційного суду склали Присягу й розпочали здійснення своїх повноважень.

СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ
ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
від 12 червня 2002 року

Порядок денний:1. Про складання Присяги суддями Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Кожний суддя Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки кладе ліву руку на Конституцію Придністровської Молдавської Республіки,складає Присягу й підписує її.
Вирішили: вважати, що Гарбузов В.К., Григор`єв В.А., Кабалоєв О.К., Карамануца В.І., Мальська Л.Г., Турбал В.О. заступили на посаду суддів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з моменту складання Присяги згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки й Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки "Про порядок складання Присяги суддями Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".
Церемонія проходила за участю Президента Придністровської Молдавської Республіки Ігоря Миколайовича Смирнова, який виступив з вітальним зверненням.

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА
Придністровської Молдавської Республіки
на засіданні Верховної Ради з нагоди створення Конституційного суду


Сьогодні згідно зі статтею 86 Конституції Придністровської Молдавської Республіки i на підставі Указу Президента судді Конституційного суду, призначені по двоє від трьох гілок влади, склали присягу. Цей день ми по праву можемо вважати днем створення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Конституційний суд абсолютно новий для нас правовий інститут i згідно з Конституцією є органом конституційного контролю. Вперше в нашій державі з'явився орган, здатний на підставі закону обмежувати i законодавчу, i виконавчу владу. А часом твердо втихомирювати політиків, що апелюють до політичної доцільності, а не до норм права. Хочу зазначити, що державна влада свідомо й відповідально пішла на таке самообмеження, i вважаю це найважливішим.
Важлива обставина, на якій я хотів би наголосити, стосується незалежності Конституційного суду. Як записано в Конституції нашої Республіки й у проекті закону про конституційний суд, "Конституційний суд розв’язує винятково питання права". Сюди будуть звертатися для вирішення багатьох конфліктів, у тому числі й між органами влади, а саме - конфліктів, політичних по самій своїй суті. Але хочу зазначити, що розв’язуватися вони повинні тільки правовими засобами й у правовій формі. Конституційний суд повинен довести можливість незалежного i заснованого тільки на законі судочинства, а також зобов'язаний підняти планку якості суддівської роботи i допомогти професійному становленню i зміцненню інших судів у нашій країні.
В особі Конституційного суду ми придбали інструмент, що дійсно захищає встановлений нашою Конституцією демократичний державний лад, державний устрій, економічні перетворення і свободу підприємництва. І що найголовніше - права та свободи людини i громадянина.
Конституційний суд не замінює органи влади й не втручається до їх компетенції. Він посідає своє - міцне й визначене місце в системі органів державної влади. З одного боку, він незалежний від них, з іншого боку - може своїми рішеннями впливати на їхню діяльність. У цьому значенні він - більш висока інстанція, якою i повинен бути орган конституційного контролю.
Конституційний суд не можна використовувати як арену політичної боротьби. Відповідальна діяльність конституційних суддів вимагає глибоких юридичних знань, професійної гідності, а часом i громадянської мужності. Упевнений, ми зробили правильний крок на шляху розвитку нашої державності, а Конституційний суд стане не тільки елементом, але i важливим інструментом у сфері подальшого державного будівництва.

Президент Придністровської Молдавської Республіки                                                                        I.Смирнов

На цьому ж засіданні Президент згідно зi своїм конституційним правом виніс на розгляд депутатів Верховної Ради кандидатуру Володимира Анатолійовича Григор'єва для призначення його на посаду Голови Конституційного суду. Таємним голосуванням більшість депутатів підтримали запропоновану кандидатуру.
З червня по листопад 2002 року Конституційний суд займався організаційною діяльністю: формував апарат, вирішував проблеми матеріально-технічного оснащення, працював над проектами Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", ухваленого Верховною Радою Республіки 30 жовтня 2002 року, i Регламенту Конституційного суду, затвердженого Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки 29 листопада 2002 року.
Конституційний закон "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" i Регламент Конституційного суду разом з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки є правовими актами, що регламентують діяльність Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
З червня по листопад 2002 року Конституцiйний суд займався органiзацiйною дiяльнiстю: формував апарат, вирiшував проблеми матерiально-технiчного оснащення, працював над проектами Конституцiйного закону "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" i Регламенту Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
1 листопада 2002 року за участю Президента, Голови Верховної Ради i Голів Верховного i Арбітражного судів Придністровської Молдавської Республіки були проведені урочисті збори Конституційного суду, присвячені початку його діяльності. Орган конституційного контролю вступив на новий етап свого розвитку.
Вже 29 листопада 2002 року відбулося перше засідання Конституційного суду, на якому був ухвалений його Регламент i винесена відповідна Ухвала.
2 грудня 2002 року Голова Конституційного суду в межах своїх повноважень призначає заступником Голови Конституційного суду Віктора Костянтиновича Гарбузова, а суддею-секретарем - Валерія Олександровича Турбала.
25 лютого 2003 року відбулося друге засідання Конституційного суду, на якому було розглянуте звернення Президента Придністровської Молдавської Республіки И.М. Смирнова про перевiрку конституційності деяких законодавчих актів, ухвалених Верховною Радою Республіки. Суд ухвалив: звернення Президента Придністровської Молдавської Республіки прийняти до розгляду.
Для Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки розпочався етап діяльності й розвитку.

Статус, компетенція, порядок організації й діяльності Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Статус Конституційного суду i його компетенція визначенi статтями 86-88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Згідно зі статтею 86 Конституційний суд - це орган конституційного контролю в Придністровській Молдавській Республіці. Він гарантує верховенство Конституції Придністровської Молдавської Республіки, забезпечує дотримання принципу поділу влади, гарантує відповідальність держави перед громадянином i громадянина перед державою.
Конституційний суд щодо здійснення конституційного контролю розв’язує справи про конституційність:
- законів Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі конституційних), а також правових актів, ухвалених Верховною Радою;
- правових актів Президента Придністровської Молдавської Республіки, міністерств, відомств та інших органів державної влади, місцевого самоврядування в Придністровській Молдавській Республіці, у тому числі щодо необхідності дозволу спорів про компетенцію між органами різних гілок державної влади;
- міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки;
- правозастосувальної практики;
- діяльності виборних органів i посадових осіб місцевого самоврядування щодо ухвалення ними рішень i правових актів.
Конституційний суд щодо здійснення конституційного контролю дає висновки:
- про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення проти осіб, що посідають вищі державні посади Придністровської Молдавської Республіки;
- про конституційність підписаних міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки до їхньої ратифікації чи затвердження;
- про суперечливість закону Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі конституційного) загальновизнаним принципам i нормам міжнародного права, правилам ратифікованого міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки;
- в інших випадках, обговорених чинною Конституцією.
Конституційний суд по скаргам на порушення конституційних прав i свобод громадян на запити судів перевіряє відповідність закону, застосованого чи який пiдлягає застосуванню в конкретній справі, Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розглядає скарги громадян на порушення прав i свобод людини i громадянина, що виникли внаслідок застосування закону, нормативного акта.
Конституційний закон "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", ухвалений Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки 30 жовтня 2002 року, i Регламент Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, затверджений ним самим, установлюють порядок організації й діяльності суду, правила конституційного судочинства.
Конституційний суд вирішує винятково питання права.
Рішення Конституційного суду остаточні. Акти чи їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають силу на підставі рішення Конституційного суду. Правозастосувальна практика, що визнана неконституційною, підлягає припиненню.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|