ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 2.
ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Стаття 59


1. Президент Придністровської Молдавської Республіки є головою держави.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки є гарантом Конституції й законів Придністровської Молдавської Республіки, прав і свобод людини і громадянина, забезпечує точне виконання Конституції й законів. У встановленому Конституцією порядку він вживає заходів з охорони суверенітету республіки, її незалежності й територіальної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування й взаємодію всіх органів державної влади.
3. Президент Придністровської Молдавської Республіки відповідно до Конституції й законів визначає основні напрямки внутрішньої й зовнішньої політики держави.
4. Президент Придністровської Молдавської Республіки як голова держави представляє Придністровську Молдавську Республіку у самій країни й у міжнародних відносинах.
5. Президент Придністровської Молдавської Республіки має недоторканність.
6. Статус Президента Придністровської Молдавської Республіки встановлюється конституційним законом.


Стаття 60
1. Президентом Придністровської Молдавської Республіки може бути вибраний громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який перебуває в громадянстві Придністровської Молдавської Республіки не менш 10 років, який володіє виборчим правом, не молодше 35 років і постійно проживаючий на території Придністровської Молдавської Республіки не менш 10 років до дня виборів.
2. Вибори Президента Придністровської Молдавської Республіки здійснюються громадянами Придністровської Молдавської Республіки на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні.
3. Термін повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки – 5 років. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Президента Придністровської Молдавської Республіки більше двох термінів підряд.
4. Порядок проведення виборів Президента Придністровської Молдавської Республіки встановлюється законом.


Стаття 61
1. При заступанні на посаду Президент Придністровської Молдавської Республіки складає народу таку присягу:
"Клянусь при здійсненні повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки поважати й охороняти права й свободи людини і громадянина, дотримувати й захищати Конституцію Придністровської Молдавської Республіки і закони Придністровської Молдавської Республіки, захищати суверенітет і незалежність, безпеку й цілісність держави, вірно служити народові Придністровської Молдавської Республіки".
2. Присяга складається не пізніше ніж 30 днів після офіційного опублікування результатів виборів, урочисто, у присутності депутатів Верховної Ради, представників виконавчих і судових органів державної влади.
Президент Придністровської Молдавської Республіки приступає до виконання повноважень із моменту складання ним присяги і припиняє їхнє виконання з закінченням терміну його перебування в посаді з моменту складання присяги новообраним Президентом Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 62
1. Виконання повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки припиняється достроково у випадку добровільної відставки, стійкої нездатності через стан здоров'я здійснювати його повноваження, смерті або відмови від посади в порядку, передбаченому статтею 75 чинної Конституції.
У всіх випадках, коли Президент Придністровської Молдавської Республіки не є спроможним здійснювати свої повноваження, їх тимчасово виконує Голова Уряду Придністровської Молдавської Республіки до усунення причин, що перешкоджають Президентові здійснювати свої повноваження, або до обрання Президента Придністровської Молдавської Республіки у встановленому порядку.
2. Виконуючий обов'язки Президента Придністровської Молдавської Республіки не має права розпускати Верховну Раду, а також вносити законопроект, що передбачає внесення змін і (або) доповнень до Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
3. У випадку дострокового припинення повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки згідно з зазначеними у пункті 1 цієї статті підставами вибори Президента Придністровської Молдавської Республіки проводяться в другу неділю місяця через три місяці після дати дострокового припинення повноважень Президента.


Стаття 63
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки є Головнокомандуючим Збройними силами Придністровської Молдавської Республіки.
У випадку агресії проти Придністровської Молдавської Республіки або безпосередньої загрози агресії Президент Придністровської Молдавської Республіки вводить на території Придністровської Молдавської Республіки воєнний стан з негайним повідомленням про це Верховній Раді.
Президент Придністровської Молдавської Республіки при обставинах і в порядку, передбаченому конституційним законом, уводить на території Придністровської Молдавської Республіки або в окремих її місцевостях надзвичайний стан, з негайним повідомленням про це Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки має право помилування.
3. Президент Придністровської Молдавської Республіки вирішує питання громадянства Придністровської Молдавської Республіки й надання політичного притулку.
4. Президент Придністровської Молдавської Республіки засновує державні нагороди Придністровської Молдавської Республіки, установлює почесні й спеціальні звання, нагороджує державними нагородами, надає почесні звання Придністровської Молдавської Республіки, вищі військові й спеціальні звання, вищі кваліфікаційні класи й класові чини.
5. Президент Придністровської Молдавської Республіки звертається з посланнями до народу Придністровської Молдавської Республіки, Верховної Ради й періодично інформує про найбільш важливі питання внутрішньополітичної й зовнішньополітичної діяльності республіки, представляє Верховній Раді щорічні доповіді про положення в республіці і пропонує на її розгляд такі заходи, які вважатиме необхідними й корисними.
6. Президент Придністровської Молдавської Республіки здійснює керівництво зовнішньою політикою Придністровської Молдавської Республіки, веде переговори й підписує міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки, підписує ратифікаційні грамоти, приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних представників.


Стаття 64
Президент Придністровської Молдавської Республіки не може обіймати яку-небудь іншу оплачувану посаду, здійснювати підприємницьку й іншу діяльність, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності, входити до складу керівного органа або наглядової ради комерційної організації, бути депутатом Верховної Ради та інших представницьких органів у Придністровській Молдавській Республіці, а також припиняє членство в політичних партіях та інших громадських об'єднаннях, що переслідують політичні цілі, на весь термін своїх повноважень.


Стаття 65
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки видає укази й розпорядження.
2. Укази й розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки обов'язкові для виконання на всій території Придністровської Молдавської Республіки.
3. Укази й розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки не повинні суперечити Конституції й законам Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 66
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки:
а) призначає за згодою Верховної Ради Голову Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
б) має право головувати на засіданнях Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
в) ухвалює рішення про відставку Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
г) представляє Верховній Раді кандидатуру для призначення на посаду Голови центрального банку; ставить перед Верховною Радою питання про звільнення з посади Голови центрального банку;
д) за пропозицією Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки призначає на посаду й звільняє з посади заступників Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністрів, голів державних адміністрацій міст і районів;
е) представляє Верховній Раді кандидатури для призначення на посади голів Конституційного, Верховного, Арбітражного судів Придністровської Молдавської Республіки, а також кандидатуру Прокурора Придністровської Молдавської Республіки; вносить до Верховної Ради пропозиції про звільнення з посади Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, призначає двох суддів Конституційного суду і суддів інших судів;
ж) ухвалює рішення про відставку окремих членів Уряду у випадках і в порядку, установлених Конституцією й законом;
з) розпускає Верховну Раду у випадках і в порядку, передбачених Конституцією Придністровської Молдавської Республіки;
і) призначає і звільняє найвище командування Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки;
к) затверджує військову доктрину Придністровської Молдавської Республіки;
л) призначає і звільняє з посади повноважних представників Президента Придністровської Молдавської Республіки;
м) формує Адміністрацію Президента Придністровської Молдавської Республіки;
н) призначає й відзиває після консультацій з відповідними комітетами й комісіями Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки дипломатичних представників Придністровської Молдавської Республіки в іноземних державах і міжнародних організаціях;
о) має право тимчасово призначати на всі вакансії, що відкриваються в період між сесіями Верховної Ради, з державних посад, призначення на які здійснюється Верховною Радою за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки, до заміщення цих посад у встановленому порядку на найближчій сесії;
п) підписує і оприлюднює конституційні закони, закони у порядку, встановленому статтею 73 Конституції, а конституційні закони про зміну Конституції, – у порядку, встановленому статтею 106 Конституції;
р) здійснює інші повноваження, передбачені чинною Конституцією й законодавчими актами.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки може використовувати погоджувальні процедури для розв’язання суперечностей між органами державної влади й управління Придністровської Молдавської Республіки. У випадку недосягнення погодженого рішення він може передати розв’язання суперечки на розгляд відповідного суду.
3. Припинення повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки спричиняє припинення повноважень осіб, безпосередньо підлеглих Президентові Придністровської Молдавської Республіки, за винятком випадків, передбачених пунктом 1 статті 62 Конституції.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|