ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 3-1. УРЯД ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Стаття 76-1

1. Виконавчу владу в Придністровській Молдавській Республіці здійснює Уряд Придністровської Молдавської Республіки.
2. Уряд Придністровської Молдавської Республіки складається з Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки, заступників Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністрів, голів державних адміністрацій міст, районів.
3. Члени Уряду не можуть обіймати яку-небудь іншу оплачувану посаду, здійснювати підприємницьку й іншу діяльність, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності, бути депутатом Верховної Ради й інших представницьких органів у Придністровській Молдавській Республіці, а також припиняють членство в політичних партіях і інших громадських об'єднаннях, що переслідують політичні цілі, на весь термін своїх повноважень.
Законодавчими актами Придністровської Молдавської Республіки можуть бути встановлені інші види діяльності, несумісні зі статусом членів Уряду.


Стаття 76-2

1. Голова Уряду Придністровської Молдавської Республіки призначається Президентом Придністровської Молдавської Республіки за згодою Верховної Ради.
2. Пропозиція про кандидатуру Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки вноситься не пізніше двотижневого терміну після заступання на посаду новообраного Президента Придністровської Молдавської Республіки або після відставки Уряду Придністровської Молдавської Республіки або протягом двох тижнів від дня відхилення кандидатури Верховною Радою.
3. Верховна Рада розглядає представлену Президентом Придністровської Молдавської Республіки кандидатуру Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки протягом тижня від дня внесення пропозиції про кандидатуру.
Президент Придністровської Молдавської Республіки має право представляти ту саму кандидатуру на посаду Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки не більше двох разів.
4. Після трикратного відхилення представлених кандидатур Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки Верховною Радою Президент Придністровської Молдавської Республіки призначає Голову Уряду Придністровської Молдавської Республіки, розпускає Верховну Раду, за винятком випадків, передбачених пунктами 3, 4 статті 76 Конституції.


Стаття 76-3

1. Голова Уряду Придністровської Молдавської Республіки не пізніше тижневого терміну після призначення представляє Президентові Придністровської Молдавської Республіки пропозиції зі структури органів виконавчої влади.
2. Голова Уряду Придністровської Молдавської Республіки пропонує Президентові Придністровської Молдавської Республіки кандидатури на посади заступників Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністрів, голів державних адміністрацій міст, районів.


Стаття 76-4

Голова Уряду Придністровської Молдавської Республіки згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, законами, указами Президента Придністровської Молдавської Республіки визначає основні напрямки діяльності виконавчих органів державної влади й Уряду Придністровської Молдавської Республіки й організує роботу Уряду Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 76-5

1. Уряд Придністровської Молдавської Республіки:
а) розробляє й представляє Верховній Раді проект республіканського бюджету й забезпечує його виконання; представляє Верховній Раді звіт про виконання республіканського бюджету; представляє Верховній Раді щорічні звіти про результати своєї діяльності, у тому числі з питань, поставлених Верховною Радою;
б) забезпечує проведення в Придністровській Молдавській Республіці єдиної фінансової, економічної, кредитної й грошової політики;
в) забезпечує проведення в Придністровській Молдавській Республіці єдиної державної політики в галузі культури, науки, освіти, фізичної культури й спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екології;
г) здійснює керування державною власністю;
д) вживає заходів щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики Придністровської Молдавської Республіки;
е) вживає заходів щодо забезпечення основ митного регулювання;
ж) вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності й громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
з) здійснює інші повноваження, покладені на нього Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, законами, указами Президента Придністровської Молдавської Республіки.
2. Порядок діяльності Уряду Придністровської Молдавської Республіки визначається конституційним законом.


Стаття 76-6

1. На підставі й на виконання Конституції Придністровської Молдавської Республіки, законів, указів Президента Придністровської Молдавської Республіки Уряд Придністровської Молдавської Республіки видає постанови й розпорядження, забезпечує їхнє виконання.
2. Постанови й розпорядження Уряду Придністровської Молдавської Республіки обов'язкові до виконання на всій території Придністровської Молдавської Республіки.
3. Постанови й розпорядження Уряду Придністровської Молдавської Республіки у випадку їхнього протиріччя Конституції Придністровської Молдавської Республіки, законам і указам Президента Придністровської Молдавської Республіки можуть бути скасовані Президентом Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 76-7

Перед новообраним Президентом Придністровської Молдавської Республіки Уряд Придністровської Молдавської Республіки складає свої повноваження.


Стаття 76-8

1. Уряд Придністровської Молдавської Республіки може подати у відставку, що приймається або відхиляється Президентом Придністровської Молдавської Республіки.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки може ухвалити рішення про відставку Уряду Придністровської Молдавської Республіки.
3. Верховна Рада може висловити недовіру Уряду Придністровської Молдавської Республіки. Постанова про недовіру Уряду Придністровської Молдавської Республіки ухвалюється двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради. Після висловлення Верховною Радою недовіри Уряду Придністровської Молдавської Республіки Президент Придністровської Молдавської Республіки має право оголосити про відставку Уряду Придністровської Молдавської Республіки або не погодитися з рішенням Верховної Ради. У випадку якщо Верховна Рада протягом трьох місяців повторно висловить недовіру Уряду Придністровської Молдавської Республіки, Президент Придністровської Молдавської Республіки повідомляє про відставку Уряду або розпускає Верховну Раду.
4. У випадку відставки або складення повноважень Уряд Придністровської Молдавської Республіки на підставі указу Президента Придністровської Молдавської Республіки продовжує діяти до сформування нового Уряду Придністровської Молдавської Республіки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|