ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 4. МІСЦЕВЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І
МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 77

1. Ради народних депутатів міст, районів, сіл (селищ), що є адміністративно-територіальними одиницями республіки, входять до єдиної системи представницьких органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки.
2. Депутати міських і районних, сільських (селищних) Рад народних депутатів обираються на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць терміном на 5 років.
Районні Ради народних депутатів формуються за принципом представництва інтересів населення й територій, що входять до складу районів. Депутатами районної Ради народних депутатів за посадою є обрані населенням відповідних територій голови адміністрацій сіл (селищ).
Компетенція, порядок проведення виборів (формування), основні принципи діяльності представницьких органів державної влади й місцевого самоврядування встановлюються законом.


Стаття 78
1. Державні адміністрації міст і районів, що є адміністративно-територіальними одиницями республіки, входять до єдиної системи виконавчих органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки і здійснюють функції державного керування в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки.
2. Голова державної адміністрації міста (району) призначається на посаду Президентом Придністровської Молдавської Республіки за пропозицією Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки.
Голова державної адміністрації міста (району) звільняється від посади Президентом Придністровської Молдавської Республіки за пропозицією Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки.
3. Компетенція, основні принципи діяльності місцевого державного управління встановлюються законом.


Стаття 79
Система місцевого самоврядування, порядок формування, основні принципи діяльності, фінансова й економічна основа і державні гарантії самостійності місцевого самоврядування регулюються законодавством Придністровської Молдавської Республіки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|