ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 7. ОБОРОНА, БЕЗПЕКА І ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 93

Основи забезпечення національної безпеки Придністровської Молдавської Республіки, оборони держави, створення й діяльність Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, інших військових організацій держави, воєнізованих формувань, державних служб безпеки, органів внутрішніх справ, інших сил забезпечення безпеки визначаються законом.


Стаття 94

1. Збройні сили Придністровської Молдавської Республіки здійснюють функцію з захисту Придністровської Молдавської Республіки, її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.
Рішення про використання Збройних сил за кордоном ухвалюється Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки за пропозицією Президента Придністровської Молдавської Республіки.
2. Державні служби безпеки в межах наданих їм повноважень здійснюють діяльність з попередження й припинення зазіхань на конституційний лад, державний суверенітет, територіальну цілісність і обороноздатність Придністровської Молдавської Республіки.
3. Органи внутрішніх справ забезпечують особисту безпеку людини, захист власності, громадський порядок, боротьбу зі злочинністю.


Стаття 95

Використання Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, інших військових організацій держави, воєнізованих формувань, державних служб безпеки, органів внутрішніх справ, інших сил забезпечення безпеки з метою насильницької зміни або насильницького усунення конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки, перешкоджання або обмеження в цих же цілях діяльності органів державної влади, незаконного обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також агресії проти інших держав є тяжким злочином.



|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|