ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 8. ФІНАНСОВА Й БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Стаття 96

1. Фінансова система Придністровської Молдавської Республіки ґрунтується на власній грошовій одиниці.
Право розпорядження державними фінансами належить винятково відповідним органам виконавчої влади й тільки згідно з законодавчим актом, ухваленим Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.
2. Ніякі державні кошти не можуть бути витрачені й ніякі державні грошові зобов'язання не можуть бути ухваленні інакше, як у порядку й у межах, установлених законом.
3. Для покриття непередбаченого бюджетного дефіциту й непередбачених витрат держави в рамках державного бюджету створюється державний резервний фонд, відповідальність за витрату якого покладається на Уряд Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 97

1. Всі доходи й витрати держави повинні включатися до бюджету.
2. Бюджет затверджується законом на один рік або кілька років; в останньому випадку він затверджується роздільно на кожен рік до початку першого звітного року. Розділи бюджету (бюджетні програми) можуть мати різну тривалість дії за роками.
3. Якщо бюджет на наступний рік не затверджений до закінчення звітного року, то надалі до його затвердження відповідні органи державної влади мають право робити у межах, установлених законом, на відповідний період минулого року всі витрати, необхідні для:
а) утримання певних бюджетних організацій, органів влади й управління і проведення дозволених законом витрат;
б) виконання встановлених у законному порядку зобов'язань держави.
Якщо витрати, зазначені вище, не покриваються надходженнями від податків, зборів і інших джерел, Уряд Придністровської Молдавської Республіки, може реалізувати в порядку кредитування необхідні для підтримки економіки засоби в розмірі не більше ніж однієї четвертої частини загальної суми бюджету минулого року.
4. Закони, ухвалені протягом бюджетного року, що збільшують затверджені бюджетні витрати або зменшують надходження до бюджету, можуть бути ухвалені Верховною Радою тільки за згодою Уряду Придністровської Молдавської Республіки.
5. Законопроекти про введення або скасування податків, звільнення від їхньої сплати, про випуск державних позик, про зміну фінансових зобов'язань держави, інші законопроекти, що передбачають витрати, які покриваються за рахунок державного бюджету, за винятком випадків, зазначених у пункті 4 цієї статті, можуть бути розглянуті тільки при наявності висновку Уряду Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 98

1. Введення нових і зміна існуючих податків може вироблятися тільки на підставі закону або при дотриманні умов, запропонованих законом.
Правом надання податкових пільг і інших фінансових звільнень у встановлених законом межах і передбачених законом випадках наділяється Уряд Придністровської Молдавської Республіки, а в інших випадках це може бути зроблено тільки за допомогою ухвалення Верховною Радою відповідного закону.
2. Закони й інші правові акти, що встановлюють нові податки та інші обов'язкові платежі або погіршують стан платників податків, зворотної сили не мають і набувають чинності з початком нового фінансового року за умови, що вони були офіційно опубліковані не пізніше, ніж за три місяці до його початку.
Ніхто не може бути примушений до виплати податків і інших обов'язкових платежів, установлених не за законом, або розрахунок і стягнення яких здійснюються не за законом, або в іншому порядку, ніж це передбачено законом.
3. Уряд Придністровської Молдавської Республіки на підставі закону має право скасовувати, уводити нові, а також збільшувати, зменшувати в межах, установлених діючими законодавчими актами, податки й збори, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю, а в разі потреби – скорочувати й забороняти ввіз, вивіз і транзит продуктів, товарів і майна з метою регулювання зовнішньої торгівлі, економіки республіки, стабільності вітчизняного виробництва, і здійснювати будь-які інші заходи з метою розвитку економіки й держави. Уряд Придністровської Молдавської Республіки при поданні Верховній Раді проекту щорічного державного бюджету подає на розгляд Верховної Ради інформацію про заходи, вжиті для здійснення зазначених повноважень у звітному фінансовому році.


Стаття 99

Податкова система держави націлена на благо й користь населення, задоволення фінансових потреб держави, на справедливий розподіл доходів і національного багатства, стимулювання національного виробництва.


Стаття 100

1. Центральний банк є державним банком.
Центральний банк держави у своїй діяльності підзвітний Верховній Раді й Президентові Придністровської Молдавської Республіки й діє в рамках, установлених чинною Конституцією й законом. Статус центрального банку держави встановлюється законом.
2. Грошова емісія здійснюється винятково центральним банком держави в межах, установлених Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, при ухваленні бюджету в інтересах державного регулювання й розвитку економіки Республіки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|