ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

КОНСТИТУЦІЯ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ ЗА СТАНОМ НА 12 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ)

Ухвалена на всенародному референдумі 24 грудня 1995 року і підписана Президентом Придністровської Молдавської Республіки 17 січня 1996 року. Чинна редакція згідно зі змінами і доповненнями, внесеними Конституційними законами Придністровської Молдавської Республіки від 15 грудня 1998 року № 128-КЗД, від 30 червня 2000 року № 310-КЗИД, від 13 липня 2005 року № 593-КЗИД-III, від 10 лютого 2006 року № I-КЗИД-IV, від 4 липня 2011 року № 94-КЗИД-V, від 30 січня 2017 року № 24-КЗИ–VI, від 2 лютого 2018 року № 21-КЗИ-VI, від 12 березня 2018 року № 62-КЗД–VI

Ми, багатонаціональний народ Придністровської Молдавської Республіки,
- з'єднані спільною долею на своїй землі;
- затверджуючи права і свободи людини, вільний розвиток особистості;
- виходячи з відповідальності за свою Батьківщину перед нинішнім і майбутнім поколіннями;
- підтверджуючи прихильність загальнолюдським цінностям, прагнення жити в злагоді й спокої з усіма народами відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права;
- установлюючи правову державу, яка б забезпечила верховенство закону, як висловлення волі народу;
- шануючи пам'ять предків, які передали нам любов і повагу до Батьківщини;
- бажаючи забезпечити добробут й процвітання Придністров'я, ухвалюємо Конституцію Придністровської Молдавської Республіки.


Роздiл I. ОСНОВИ КОНСТИТУЦIЙНОГО ЛАДУ

Стаття 1

Придністровська Молдавська Республіка є суверенною, незалежною, демократичною, правовою державою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Придністровській Молдавській Республіці є народ.
ВНарод здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади й органи місцевого самоврядування.
Вищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори.
Ніхто не може привласнювати владу в Придністровській Молдавській Республіці. Захоплення влади або привласнення владних повноважень є найтяжчим злочином проти народу.

Стаття 2
Конституція Придністровської Молдавської Республіки має найвищу юридичну чинність і пряму дію. Органи державної влади й управління, місцевого самоврядування, посадові особи, громадські об'єднання й громадяни зобов'язані дотримуватися Конституції і законів Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 3
Громадянство Придністровської Молдавської Республіки отримується й припиняється згідно з конституційним законом, є рівним для всіх громадян, незалежно від підстав його отримання.
Громадянин Придністровської Молдавської Республіки не може бути позбавлений громадянства або права його зміни. Громадянин Придністровської Молдавської Республіки може мати громадянство іншої держави – подвійне громадянство.
Іноземні громадяни й особи без громадянства користуються правами й свободами громадян Придністровської Молдавської Республіки, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 4
У Придністровській Молдавській Республіці визнаються державна, приватна та інші форми власності.
Всі форми власності в рівній мірі захищаються державою.

Стаття 5
Земля, надра, води, ліси, повітряний простір, а також інші природні ресурси є об'єктами виключної власності держави. Земельні ділянки можуть перебувати в довічному користуванні громадян з правом спадкування, при цьому їхні граничні розміри й порядок використання визначаються законом.

Стаття 6
Державна влада в Придністровській Молдавській Республіці здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої й судової влади в межах своїх повноважень самостійні.

Стаття 7
У Придністровській Молдавській Республіці визнається й гарантується місцеве самоврядування, що складається з Рад народних депутатів і органів територіального громадського самоврядування, які безпосередньо або через органи, що обираються ними, самостійно вирішують соціальні, економічні, політичні й культурні питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів населення адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 8
Держава, її органи й посадові особи здійснюють свою діяльність в умовах демократичного різноманіття політичних інститутів і думок.
Держава регулює відносини між соціальними, національними й іншими спільнотами на основі принципів рівності й поваги їхніх прав та інтересів.
Забороняється діяльність громадських формувань, їхніх органів і представників, спрямована проти суверенітету Республіки, на насильницьку зміну основ конституційного ладу, на підрив безпеки держави, створення незаконних збройних формувань, розпалення расової, національної й релігійної ворожнечі.

Стаття 9
Придністровська Молдавська Республіка – світська держава. Ніяка релігія не може встановлюватися як державна або обов'язкова.
Релігійні об'єднання відділені від держави й рівні перед законом.

Стаття 10
Зовнішня політика республіки виходить із принципів суверенної рівності держав, незастосування сили, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи інших держав.
Загальновизнані принципи й норми міжнародного права, а також міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки є основою відношень з іншими державами й складовою частиною правової системи.

Стаття 11
Для захисту суверенітету й незалежності Придністровської Молдавської Республіки створюються Збройні сили.

Стаття 12
Статус офіційної мови на рівних засадах надається молдавській, російській і українській мовам.

Стаття 13
Придністровська Молдавська Республіка має державний прапор, герб і гімн, які є символами республіки й затверджуються законом.
Столицею Придністровської Молдавської Республіки є місто Тирасполь.

Стаття 14
До складу Придністровської Молдавської Республіки входять: міста – Бендери (з селами Варниця, Гиска, Протагайлівка), Дубоссари, Рибниця, Тирасполь; райони – Григоріопольський, Дубоссарський, Кам’янський, Слободзейський, Рибницький.
Кордони й територія Придністровської Молдавської Республіки визначаються законом.

Стаття 15
Положення цього розділу Конституції становлять основи конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки й не можуть бути змінені інакше як у порядку, установленому чинною Конституцією.
Жодні інші положення Конституції не можуть суперечити основам конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|