ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

РОЗДІЛ IV
Глава 8. ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЇ

Стаття 101

Право на внесення законопроекту про зміну Конституції мають не менш ніж одна третина встановленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради, Президент Придністровської Молдавської Республіки або не менш ніж 15 000 виборців.
Питання про зміну Конституції не може бути висунуте і Конституція не може бути змінена в період військового або надзвичайного стану.


Стаття 102

Положення розділу І Конституції "Основи конституційного ладу", розділу ІІ "Права, свободи й обов'язки людини і громадянина" і розділу ІV "Зміна Конституції" можуть бути змінені тільки в результаті референдуму.


Стаття 103

Конституція може бути змінена законом, ухваленим:
1. у результаті референдуму;
2. Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.
Законопроект про зміну Конституції розглядається Верховною Радою в три читання, причому між першим і другим читанням повинна бути перерва не менш ніж два місяці, а між другим й третім – не менш ніж один місяць.


Стаття 104

Для внесення проекту закону про зміну Конституції на референдум потрібна більшість у дві третини голосів від установленого Конституцією складу Верховної Ради. Референдум проводиться згідно з конституційним законом не раніше двох місяців від дня ухвалення Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки відповідного рішення.


Стаття 105

Закон про зміну Конституції ухвалюється Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки в межах її компетенції більшістю у дві третини голосів від установленого Конституцією складу Верховної Ради.


Стаття 102

Ухвалений закон про зміну Конституції підписується Президентом Придністровської Молдавської Республіки й не пізніше, ніж через 7 днів, офіційно публікується.
Якщо в зазначений термін такий закон Президентом Придністровської Молдавської Республіки не підписується й не оприлюднюється, цей закон набуває чинності після його підписання й офіційного опублікування Головою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
Закон про зміну Конституції набуває чинності не раніше ніж через один місяць після його ухвалення.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|