ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Роздiл V. ПЕРЕХІДНІ НОРМИ Й ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

День всенародного референдуму 24 грудня 1995 року вважається днем ухвалення Конституції Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 2

1. Суди в Придністровській Молдавській Республіці здійснюють правосуддя згідно з їхніми повноваженнями, установленими чинною Конституцією.
Після набуття чинності Конституцією судді всіх судів Придністровської Молдавської Республіки зберігають свої повноваження. Вакантні посади заміщаються в порядку, установленому чинною Конституцією.
2. Вибори мирових суддів призначаються після ухвалення Верховною Радою закону про мирових суддів у терміни й у порядку ним передбачених.


Стаття 3

1. Закони, враховуючи конституційні, посилання на які містяться в Конституції Придністровської Молдавської Республіки, повинні бути ухвалені або приведені у відповідність з нею протягом одного року від дня набуття чинності цього Закону Всі інші закони й інші правові акти повинні бути приведені у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки протягом двох років від дня набуття чинності цього Закону.
2. Закони й інші правові акти, чинні на день набуття чинності цього Закону, до їхнього приведення у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки застосовуються в частині, що не суперечить Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
3. Закони й інші правові акти, ухвалені Союзом РСР, Молдавською РСР, РСР Молдова, можуть застосовуватися на території Придністровської Молдавської Республіки в частині, що не суперечить Конституції Придністровської Молдавської Республіки й законам Придністровської Молдавської Республіки.
Закони й інші правові акти, ухвалені Союзом РСР, Молдавською РСР, РСР Молдова через два роки після набуття чинності цим Законом втрачають силу й не підлягають застосуванню на території Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 4

1. Від дня набуття чинності цим Законом народні депутати Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки зберігають свій статус і повноваження й отримують статус депутатів Верховної Ради, передбачений Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, і зберігають його до обрання Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки нового скликання.
2. До обрання Верховної Ради нового, після ухвалення цього Закону, скликання зберігається існуюча двопалатна структура Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
3. Після набуття чинності цим Законом правила й норми, регулюючі організаційні питання діяльності Верховної Ради підлягають застосуванню в частині, що не суперечить Конституції. Зберігається (з урахуванням двопалатної структури Верховної Ради) порядок внесення, розгляду й ухвалення законопроектів, включаючи процедуру відхилення й повторного їхнього розгляду, у частині, що не суперечить нормам Конституції.


Стаття 5

1. Від дня набуття чинності цим Законом діючий Президент Придністровської Молдавської Республіки зберігає свої повноваження, здобуваючи права й обов'язки, передбачені Конституцією й обіймає свою посаду до обрання нового Президента Придністровської Молдавської Республіки згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.
2. Посадові особи республіканських органів виконавчої влади, що обіймають свої посади до набуття чинності цим Законом, зберігають свої повноваження, здобуваючи права й обов'язки, передбачені Конституцією. Звільнення зазначених осіб від посади й призначення нових посадових осіб, після набуття чинності цим Законом, здійснюється в порядку, передбаченому Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.
3. До 2 вересня 2002 року Президентом Придністровської Молдавської Республіки може бути обраний будь-який громадянин Придністровської Молдавської Республіки, що володіє виборчим правом, не молодший 35 років і який є громадянином Придністровської Молдавської Республіки з року введення громадянства Придністровської Молдавської Республіки. Після зазначеної вище дати діє норма, викладена в пункті 2 статті 68 чинної Конституції.


Стаття 6

Від дня набуття чинності цим Законом місцеві Ради народних депутатів і державні адміністрації здобувають статус і на них поширюються норми й положення, передбачені главою 4, розділу ІІІ Конституції Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 7

1. До ухвалення відповідного закону про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки склад Конституційного суду формується за правом ** згідно з вимогами статей 62 і 86 чинної Конституції.
2. Діяльність Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки й здійснення ним правосуддя до ухвалення відповідного закону здійснюється згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки й чинним цивільним процесуальним законодавством.
__________________________________________________________________
** за правом – за законом і без спеціальної постанови.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|