ЛОГО

СКЛАД

Голова Конституцiйного суду
Кабалоєв Олег Кантемирович

Голова Конституцiйного суду призначається з числа суддiв Конституцiйного суду Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки по представленню Президента Приднiстровської Молдавської Республiки.


Олег Кантемирович народився 06 жовтня 1954 року в мiстi Первомайськ Миколаївської областi Української Радянської Соцiалiстичної Республiки.
Закiнчив юридичний факультет Пiвнiчно-Осетинського державного унiверситету в мiстi Орджонiкiдзе.
Працював юрисконсультом промислових пiдприємств, слiдчим, старшим слiдчим i заступником начальника слiдчого вiддiлу мiського управлiння внутрiшнiх справ мiста Тирасполь (1981-1996 роки). З 1996 по 2002 роки Олег Кантемирович суддя мiського суду мiста Тирасполь.
Заслужений юрист Приднiстровської Молдавської Республiки. Має вищий квалiфiкацiйний клас суддiв.
Нагороджений медаллю "10 рокiв бездоганної служби" (1989 рiк), медаллю "За трудову доблесть" (2004 рiк), ювілейною медаллю "15 років Придністровській Молдавській Республіці" (2005 рік), медаллю "За бездоганну службу ІІІ ступеня" (2007), Грамотою Президента Придністровської Молдавської Республіки (2009 рік), ювілейними медалями «65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» і «20 років Придністровській Молдавській Республіці» (2010 рік), орденом «Трудова Слава» (2011 рік), медаллю «За бездоганну службу II ступеня» (2012 рік), Грамотою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки (2012 рік) і Почесною нагородою Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (2014 рік). Орденом Пошани (2016 рік), нагрудним знаком «За внесок у справу парламентаризму» (2016 рік), ювілейною нагородою «25 років Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки» (2016 рік).
Постановою Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки № 335 вiд 21 листопада 2001 року "Про призначення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки" призначений суддею Конституцiйного суду.
Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 17 червня 2009 року № 2564 «Про припинення повноважень суддів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки» припинив повноваження судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді з 30 червня 2009 року.
Рішенням VII з'їзду суддів Придністровської Молдавської Республіки від 15 травня 2009 року «Про призначення судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки» призначений суддею Конституційного суду терміном на сім років з 1 липня 2009 року.
Постановою Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки № 2910 вiд 20 січня 2010 року "Про призначення Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки" призначений Головою Конституцiйного суду.
Рішенням № 1 X з'їзду суддів Придністровської Молдавської Республіки від 17 червня 2016 року «Про припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки О.К. Кабалоєва" припинені повноваження судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки через закінчення терміну його повноважень судді 31 липня 2016 року.
Рішенням № 2 X з'їзду суддів Придністровської Молдавської Республіки від 17 червня 2016 року "Про призначення судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" призначений суддею Конституційного суду на термін до досягнення ним граничного віку перебування на посаді суддя з 1 серпня 2016 року.
З 1 серпня 2016 року приступив до виконання обов'язків Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Тел: (373 533) 9-71-33;
е-mail: kok@kspmr.idknet.com|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|