ЛОГО

СКЛАД

Заступник Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки
Карамануца Вiктор Iванович

Заступник Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки призначається на посаду Головою з числа суддів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.


Вiктор Iванович народився 27 вересня 1959 року в селi Терновка Слободзейського району Молдавської Радянської Соцiалiстичної Республiки.
У 1984 роцi закiнчив Аграрний унiверситет в Угорщинi, а в 2001 роцi факультет "Державне будiвництво i право" Росiйської академiї державної служби при Президентi Росiйської Федерацiї.
Працював iнженером, головним iнженером колгоспу iменi Г.И. Котовского села Терновка. У 1990-1993 роках обирався головою Терновської сiльської Ради народних депутатiв. З 1990 року - депутат Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки. У Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки виконував обов'язки Голови Комiтету з питань роботи Рад народних депутатiв i мiсцевого самоврядування. З 1993 по 1996 роки був заступником Голови Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки, Головою Палати нацiональностей. У 1996-2000 роках - Голова Палати Законодавцiв Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки. У 2001-2002 роках керував Апаратом Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки.
Заслужений юрист Приднiстровської Молдавської Республiки. Має вищий квалiфiкацiйний клас суддiв.
Нагороджений орденом "За особисту мужнiсть" (1995 рiк), орденом Пошани (1999 рiк), медаллю "10 рокiв союзу козакiв Росiї" (2000 рiк), медаллю "Десять рокiв Приднiстровськiй Молдавськiй Республiцi" (2000 рiк), медаллю "За бездоганну службу III ступеня" (2001рiк), ювілейною медаллю "15 років Придністровській Молдавській Республіці" (2005 рік), медаллю "За трудову доблесть" (2006 рік), Грамотою Президента ПМР (2009 рік), «20 років Придністровській Молдавській Республіці» (2010 рік), медаллю «20 років придністровській юстиції» (2012 рік), Грамотою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки (2012 рік), медаллю «За заслуги у миротворчій операції» (2012 рік), медаллю «За бездоганну службу» II ступеня (2013 год), ювілейною медаллю «25 років Придністровській Молдавській Республіці» (2015 рік),Орденом «За заслуги» I ступеню (2016 рік), ювілейною нагородою «25 років Верховній Раді ПМР» (2016 рік).
Постановою Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки № 335 вiд 26 листопада 2001 року "Про призначення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки" призначений суддею Конституцiйного суду.
1 березня 2005 року наказом Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки № 14-к від 1 березня 2005 року "Про призначення судді-секретаря Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" Карамануца Віктор Іванович призначений на посаду судді-секретаря Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 17 червня 2009 року № 2564 «Про припинення повноважень суддів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки» припинив повноваження судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді з 30 червня 2009 року.
Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки № 2611 від 22 липня «Про призначення суддів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки» призначений суддею Конституційного суду.
Наказом «Про призначення заступника Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки» Карамануца Віктор Іванович звільнений від посади судді-секретаря Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки й призначений на посаду заступника Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 червня 2016 року № 482 "Про припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" припинені повноваження судді Конституційного суду 31 липня 2016 року.
Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 13 липня 2016 року № 545 "Про призначення судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" призначений суддею Конституційного суду з 1 серпня 2016 року.
З 1 серпня 2016 року наказом Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки № 5 л/с від 1 серпня 2016 року призначений на посаду заступника Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Тел. (373 533) 7-30-72;
е-mail: kvi@kspmr.idknet.com|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|