ЛОГО

СКЛАД

Суддя Конституцiйного суду
Мальська Любов Георгiївна

Була суддею Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з 12 червня 2002 року по 30 червня 2009 року.


Любов Георгiївна народилася 03 квiтня 1951 року в мiстi Свердловськ Луганської областi Української Радянської Соцiалiстичної Республiки.
Закiнчила iсторико-юридичний факультет Кишинiвського державного унiверситету iменi В.И. Ленiна.
Працювала юрисконсультом i начальником юридичного вiддiлу ряду промислових пiдприємств i установ мiст Кишинiв (1978-1990 роки) i Тирасполь (1991-1993 роки). Обиралася народним засiдателем.
У Приднiстровськiй Молдавськiй Республiцi проживає з 1990 року. Працювала помiчником начальника вiддiлу Мiнiстерства юстицiї Приднiстровської Молдавської Республiки (1993-1995 роки). У 1995 роцi призначається суддею, а 2000 року - заступником голови Тираспольського мiського суду.
У той же час - з 1994 по 2002 рiк - Любов Георгiївна викладає цивiльне право i цивiльний процес у Тираспольському технiкумi iнформатики i права.
Заслужений юрист Придністровської Молдавської Республіки. Має вищий квалiфiкацiйний клас суддiв.
Нагороджена медаллю "Ветеран працi" (1990 рiк), Грамотою Президента Приднiстровської Молдавської Республiки (2001 рiк), медаллю "За бездоганну службу ІІІ ступеня" (2007), "Почесної нагороди Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" (2009 рiк).
Постановою iii з'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки вiд 12 жовтня 2001 року "Про призначення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки" призначена суддею Конституцiйного суду.
Рішенням VII з'їзду суддів Придністровської Молдавської Республіки від 15 травня 2009 року «Про припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Л.Г. Мальської» припинила повноваження судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді з 30 червня 2009 року.



|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|