::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

про відмову у прийнятті до розгляду громадянки Зубкової Людмили Іванівни на порушення її конституційних прав і свобод людини й громадянина

2 грудня  2010                                                                                                   місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Гарага В.І., Карамануци В.І., Косинського В.Н., Ляхової М.І., Стародуба Н.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Зубкової Л.І. на порушення її конституційних прав і свобод людини й громадянина.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Карамануци В.І., який проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянка Зубкова Л.І. згідно з пунктом 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпунктом в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" звернулася до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою про перевірку конституційності пункту 3 Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого наказом Міністра внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 26 серпня 2002 року № 249.

Як випливає із звернення, громадянка Зубкова Л.І. звернулася до суду Слободзейського району з позовом до Звягіної М.Я. про переділ майна, яке перебуває у спільній власності, на тих підставах, що спірне домоволодіння, де вона мешкала з 1990 року з чоловіком та дітьми, за станом на 1 травня 2000 року відносилося до типу колгоспного подвіря'.

Звягіна М.Я. в свою чергу пред'явила зустрічний позов до громадянки Зубкової Л.І. та членам її родини про виселення з житлового приміщення без надання іншого житла на тих підставах, що відповідачі мешкають в її будинку без прописки.

Рішенням суду Слободзейського району від 26 лютого 2010 року в задоволенні позовних вимог громадянці Зубковій Л.І. було відмовлено через необґрунтованість. При розгляді справи судом було встановлено, що спірне домоволодіння належить за правом власності Звягіній М.Я.

Зустрічні позовні вимоги Звягіної М.Я. задоволено частково. Суд постановив виселити Зубкову Л.І. з будинку № 213, розташованого по вулиці Косовського в місті Слободзея, оскільки вона в зазначеному домоволодінні не прописана, має постійне місце проживання й прописана за іншою адресою. При цьому, як зазначено в скарзі, правовою підставою для виселення громадянки Зубкової Л.І. з будинку був пункт 3 Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки". Згідно з цією нормою прописка громадян відбувається за місцем проживання, тобто за місцем, де громадянин постійно або переважно проживає як власник, за договором найму (піднайму), соціального найма, комерційного найма, договору оренди або на інших підставах, передбачених законодавством Придністровської Молдавської Республіки, а саме – житловий будинок, квартира, службове приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожиток, готель, спеціальний будинок для престарілих і самотніх, дитячий будинок, установи соціального захисту тощо), а також інше житлове приміщення.

Ухвалою Судової колегії з громадських справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 29 квітня 2010 року рішення суду Слободзейського району від 26 лютого 2010 року залишено без змін.

Скаргу громадянки Зубкової Л.І. про порядок нагляду на предмет відмінено рішенням суду Слободзейського району від 26 лютого 2010 року і ухвали Судової колегії з громадських справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 29 квітня 2010 року залишено без задоволення.

Заявник вважає, що внаслідок застосування судовими органами норми, що заперечується, порушено її конституційне право на житло, встановлене статтею 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

На підставі викладеного громадянка Зубкова Л.І. просить визнати пункт 3 Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого наказом Міністра внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 26 серпня 2002 року № 249, не відповідним статті 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Раніше Конституційний суд уже розглядав запит про перевірку конституційності Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого наказом Міністра внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 26 серпня 2002 року № 249, не відповідним статті 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Проаналізувавши текст Положення, що заперечується, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнав пункти 17 і 18, що обмежують право громадян вільно пересуватися й обирати місце проживання в межах Республіки, не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Невідповідність інших норм Положення, що заперечується, Конституції, Конституційний суд не виявив (Постанова від 3 листопада 2009 року № 07-П/09 у справі про перевірку конституційності Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого наказом Міністра внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки від 26 серпня 2002 року № 249, щодо прописки, виписки громадян на території Придністровської Молдавської Республіки на запит Уповноваженого зі справ людини в Придністровській Молдавській Республіці).

Враховуючи значимість і різноманіття правовідносин, що складаються в галузі прописки, виписки і реєстрації громадян, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки відмітив також відсутність законодавчого врегулювання цієї галузі громадських відносин і необхідність закріплення питань прописки, виписки і реєстрації громадян у Придністровській Молдавській Республіці.

3. У скарзі громадянки Зубової Л.І. стверджується, що внаслідок застосування судовими органами норми, що заперечується, було порушено її конституційне право на житло, встановлене статтею 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно зі статтями 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадянин вправі звернутися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення його конституційних прав і свобод законом, нормативним актом, якщо закон, що заперечується, застосований або підлягаючий застосуванню у справі заявника, зачіпляє його конституційні права і свободи. Зазначене позначає, що скарга до Конституційного суду може бути подана тільки стосовно закону, нормативного акта, що безпосередньо зачіпляє конституційні права і свободи громадян.

Проте, як випливає із змісту пункту 3 Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки", ця норма не зачіпляє безпосередньо конституційні права і свободи громадян, у тому числі право на житло, гарантоване статтею 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Згідно з нормою, що заперечується, прописка здійснюється за місцем проживання, тобто за місцем, де громадянин постійно або переважно проживає як власник, за договором найму (піднайму), соціального найма, комерційного найма, договору оренди або на інших підставах, передбачених законодавством Придністровської Молдавської Республіки. Таким чином, норма, що заперечується, не встановлює правових підстав для виселення громадян із житлових приміщень, а лише регламентує підстави й умови прописки громадян в житлових будинках, квартирах, службових приміщеннях, спеціалізованих приміщеннях (будинок, готель, спеціальний будинок для престарілих і самотніх, дитячий будинок, установи соціального захисту тощо), а також інших житлових приміщеннях.

Оскільки пункт 3 Положення "Про правила прописки, виписки і реєстрації громадян на території Придністровської Молдавської Республіки" не зачіпає безпосередньо гарантованого статтею 42 Конституцією Придністровської Молдавської Республіки права на житло, скарга громадянки Зубкової Л.І. не відповідає критерію допустимості, що передбачений статтею 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову у прийнятті до розгляду у випадку, якщо звернення згідно з вимогами чинного Конституційного закону не є допустимим.

На підставі викладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті до розгляду скарги громадянки Зубкової Л.І. треба відмовити через те, що вона не відповідає критерію допустимості.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 85, 103 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити у прийнятті до розгляду скарги громадянки Зубкової Людмили Іванівни на порушення її конституційних прав і свобод людини і громадянина через невідповідність критерію допустимості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Цю Ухвалу опублікувати в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'я" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 17-О/10
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|