::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Віслогузова Володимира Володимировича про перевірку  конституційності статей 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю"

15 вересня 2011 року                                                                                        місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.Н., Ляхової М.І., Стародуба М.І., Томачинскої Г.Н.,

за участю  заявника Віслогузова В.В. і представника заявника – адвоката Тираспольської юридичної консультації Касько В.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Віслогузова В.В. про перевірку конституційності статей 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 19 квітня 1994 року "Про державну таємницю" зі змінами й доповненнями, внесеними Законами Придністровської Молдавської Республіки від 10 липня 2002 року № ЗИД-ІІІ, від 15 листопада 2007 року №

337-ЗД-IV.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого - Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Томачинскої Г.Н., що проводила у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Гражданин Вислогузов В.В. обратился в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной жалобой, в которой оспаривается конституционность статей 4, 5, 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной тайне».

Громадянин Вислогузов В.В. звернувся до Конституційного судк Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною скаргою, де заперечується конституційність статей 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю".

Як випливає із скарги, слідчі органи Міністерства державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки порушили стосовно Віслогузова В.В. кримінальну справу за обвинуваченням у розголошенні державної таємниці, що протягом розслідування було засекречено. Обвинувальний висновок у справі затвердив Прокурор Придністровської Молдавської Республіки, проте його копія під приводом захисту державної таємниці Віслогузову В.В. вручена не була. Заявник звернувся до Верховний суду Придністровської Молдавської Республіки із клопотанням про усунення порушення права на судовий захист і врученні йому копії обвинувального висновку відповідно до  вимог статті 192 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки. Ухвалою судді Верховного Суду Придністровської Молдавської Республіки від 29 червня 2011 року, що є остаточною і оскарженню не підлягає, заявникові було відмовлено в задоволенні клопотання з посиланнями на статті 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю".

Як уважає заявник, положення статей 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" і їхнє застосування прокурором і судом незаконні й порушують конституційні права і свободи людини й громадянина, гарантовані статтею 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. На його думку, порушення конституційних прав полягає в тому, що невручення копії обвинувального висновку позбавляє обвинувачуваного можливості підготовки до судового засідання й реалізації своїх прав на захист.

Таким чином, громадянин Віслогузов В.В. просить визнати статті 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" і їхнє застосування в карному судочинстві щодо невиконання обов`язку, передбаченого статтею 192 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, не відповідними статті 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Правом на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина згідно зі статтею 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" володіють громадяни, чиї права і свободи порушені законом або нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванням у конкретній справі. При цьому згідно з частиною другою зазначеної статті до скарги додається копія офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування закону, що оскаржується, в конкретній справі.

Громадянин Віслогузов В.В. на підтвердження застосування в його справі  норм, що заперечуються, послався на Ухвалу судді Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 29 червня 2011 року, проте копію цього документа до скарги не додав. З наданих заявником документів не випливає, що заперечувані норми були застосовані в його справі. Отже, у цій частині скарга Віслогузова В.В. не відповідає критерію допустимості.

3. У своїй скарзі Віслогузов В.В. зазначає, що в результаті застосування статей 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" було порушено його право на судовий захист, гарантований статтею 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Згідно зі статтями 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадянин вправі звернутися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення його конституційних прав і свобод законом, нормативним актом, якщо заперечуваний законом, застосованим або підлягаючим застосуванню у справі заявника, порушуються його конституційні права і свободи.

Заперечувані заявником норми Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" регламентують відомості, які можуть бути віднесені до державної таємниці (стаття 4), принципи їхнього засекречування (стаття 5), а також органи захисту державної таємниці (стаття 19). За своїм змістом ці норми носять загальний характер, тому що визначають основи правового регулювання відносин у сфері забезпечення державної таємниці. Вони не містять заборони на вручення копії обвинувального висновку обвинувачуваному у випадку, якщо воно містить відомості, що становлять державну таємницю, і самі по собі не можуть перешкоджати реалізації права на судовий захист. Отже, норми, що заперечуються, не порушують права свободи заявника, і його скарга не може бути визнана допустимою.

Підставою до розгляду справи в Конституційному суді є виявлена невизначеність  у питанні про те, чи відповідає Конституції закон, інший правовий акт. Тому, розв`язуючи питання про прийняття звертання до розгляду, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визначає, чи є невизначеність у питанні про відповідність Конституції Придністровської Молдавської Республіки норм, що заперечуються заявником, або така невизначеність є мнимою. З огляду на те, що положення статей 4, 5, 19 Закони Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" ні самі по собі, ні в системі чинного правового регулювання не встановлюють заборони на вручення копії обвинувального висновку обвинувачуваному й не порушують права особи на судовий захист, невизначеність у питанні про відповідність  норм, що заперечуються, статті 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки відсутня.

Слід зазначити, що невизначеність у цьому питанні відсутня і в самого заявника. Оцінюючи положення норм, що заперечуються, він робить висновок, що "зазначеними статтями Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" і іншими статтями названого Закону не передбачені підстави, що виключають обов`язок вручити заявникові копію обвинувального висновку, і відсутні норми, що обмежують права і свободи людини й громадянина".

Таким чином, за змістом статей 43, 102 і підпункту а) статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга громадянина Віслогузова В.В. у цій частині також не відповідає критерію допустимості.

4. Аналізуючи інші доводи скарги, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки констатує, що аргументи, наведені заявником в обґрунтування своєї позиції, свідчать про те, що порушення своїх конституційних прав він зв`язує не зі змістом  законоположень, що заперечуються, а з вибором правозастосовними органами норм права, що підлягають застосуванню в його справі. На думку заявника, у законодавстві є інші способи захисту державної таємниці в карному судочинстві, які носять карно-процесуальний характер і є порівнянними як зі значимістю охоронюваної таємниці, так і із правами й обов`язками учасників карного процесу. Так, заявник уважає, що в його справі органами прокуратури й судом повинна була бути застосована частина третя статті 115 Кримінально-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, що передбачає можливість засекретити певні відомості в тексті обвинувального висновку. Таким чином, питання, поставлене заявником, по суті зводиться до перевірки правильності вибору норм права, що підлягають застосуванню в конкретній справі з урахуванням фактичних обставин.

Тим часом оцінка конституційності дій правозастосовних органів на вибір норм права, що підлягають застосуванню в конкретній справі, не входить до повноважень Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, які зазначені в статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що скарга громадянина Віслогузова В.В. не може бути прийнята до розгляду Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки, оскільки не відповідає критеріям допустимості й підвідомчості.

Керуючись статтею 43, підпунктами а) і б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Віслогузова Володимира Володимировича про перевірку конституційності статей 4, 5, 19 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державну таємницю" як не відповідній критеріям допустимості й підвідомчості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров’я" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 04 – О / 11
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|