::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

про відмову у прийняття до розгляду скарги громадянки Чебручан Віри Вікторівни про перевірку конституційності підпункту а) статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про державне пенсійне забезпечення громадян у Придністровській Молдавській Республіці»

13 жовтня 2011 року                                                                                           місто Тирасполь

Конситуційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – заступника Голови Конституційного суду Карамануци Віктора Івановича, суддів – Косинського В.Н., Ляхової М.І., Стародуба М.І., Томачинської Г.М.,

за участю заявника – Чебручан В.В.,

розглянув у відкритому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Чебручан Віри Вікторівни про перевірку конституційності підпункту а) статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про державне пенсійне забезпечення громадян у Придністровській Молдавській Республіці».

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – заступника Голови Конституційного суду Карамануцу Віктора Івановича, що представив висновок судді Косинського В.Н., який проводив у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянка Чебручан В.В. звернулася до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою про перевірку конституційності підпункту а) статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державне пенсійне забезпечення громадян у Придністровській Молдавській Республіці".  Нормою, що заперечується, установлено, що громадяни, які працюють на підставі трудового договору на підприємствах, в організаціях будь-яких форм власності, мають право на трудову пенсію за умови сплати організаціями страхових внесків у Державний пенсійний фонд Придністровської Молдавської Республіки згідно з чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки.

Як випливає із скарги й доданих документів, Чебручан В.В. у період з 1997 року по 2001 рік працювала в колгоспі  "Зоря" і з  її   заробітної плати  втримувалися страхові внески до Державного пенсійного фонду. Проте  зазначений період роботи  не був зарахований у виробничий стаж заявника для нарахування пенсії у зв`язку з тим, що роботодавцем не сплачувалися страхові внески до Державного пенсійного фонду Придністровської Молдавської Республіки.

Заявник вважає, що факт несплати або сплати не в повному обсязі роботодавцями страхових внесків до Державного пенсійного фонду Придністровської Молдавської Республіки не може бути підставою для покладання несприятливих наслідків щодо пенсійного забезпечення на одержувачів пенсії, оскільки чинне законодавство не містить норм, які б зобов`язували працівників контролювати своєчасну й правильну сплату роботодавцями страхових внесків. Установлення розходжень в умовах придбання пенсійних прав залежно від  того, виконав роботодавець належним чином свій обов`язок з перерахування страхових внесків до Державного пенсійного  фонду чи ні, на думку заявника, не може бути визнано відповідним конституційно значимим цілям і не сумісно з вимогами статей 17 і 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

На підставі викладеного Чебручан В.В. просить  перевірити підпункт а) статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державне пенсійне забезпечення громадян у Придністровській Молдавській Республіці" на відповідність Конституції Придністровської Молдавської Республіки, її статтям 17, 18, 38 у тій мірі, у якій    нормативні положення, що містяться в них, дозволяють не включати періоди роботи, у які організація не сплачувала повністю або частково страхові внески до Державного пенсійного фонду Придністровської Молдавської Республіки, у виробничий стаж, що враховується при визначенні права на трудову пенсію, і знижувати при призначенні (перерахунку) трудової пенсії розмір виробничого стажу.

2. Згідно зі статтями 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки за скаргами громадян і на запити судів перевіряє конституційність закону, нормативного акту, застосованого або підлягаючого застосуванню в конкретній справі, розгляд якого завершено або почато в суді або іншому органі, що застосовує закон, нормативний акт. Із цього випливає, що перевірка конституційності закону, нормативного акту за скаргами на порушення конституційних прав і свобод не може бути здійснено, якщо закон, нормативний акт не застосовані в конкретній справі або належним чином не встановлено, що вони підлягають застосуванню. Звертаючись до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення своїх конституційних прав і воль, громадянин повинен надати копію офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування  закону, що заперечується, нормативного акту в його справі.

Проте заявником до звернення не додано копію офіційного документа, що підтверджує застосування в її справі норми, що заперечується. Отже, скарга громадянки Чебручан В.В. у цій частині не відповідає критерію допустимості.

3. Згідно з частиною третьою статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного судочинства утримується від установлення й дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить у компетенцію інших судів або інших органів. Із цього випливає, що перевірка законності й обґрунтованості рішень, ухвалених Державним пенсійним фондом Придністровської Молдавської Республіки, не входить до компетенції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Таким чином, скарга громадянки Чебручан В.В. є непідвідомчою Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки. 

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить  висновку, що скарга громадянки Чебручан В.В. не може бути прийнята до розгляду Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки, оскільки не відповідає критерію допустимості й підвідомчості.

Керуючись підпунктами а) і б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянки Чебручан Віри Вікторівни про перевірку конституційності підпункту а) статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про державне пенсійне забезпечення громадян у Придністровській Молдавській Республіці" як не відповідної критерію допустимості й підвідомчості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню у «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 06 – О / 11
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|