::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду скарги громадянина Никольського Олександра Олександровича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 1 і пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про основи податкової системи у Придністровській Молдавській Республіці»

15 листопада 2012 року                                                                                      місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю громадянина Никольського О.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Никольського О.О. про перевірку конституційності підпункту а) пункту 1 і пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про основи податкової системи у Придністровській Молдавській Республіці».

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Стародуба М.І., який проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянин Никольський О.О. звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування і його справі положень підпункту а) пункту 1 і пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про основи податкової системи у Придністровській Молдавській Республіці».

Як випливає із скарги, у результаті проведення планової перевірки дотримання податкового законодавства в ТОВ "Толар", єдиним засновником і директором якого є громадянин Никольский О.О., були виявлені порушення у вигляді неоприбуткування по бухгалтерському обліку товарно-матеріальних цінностей і заниження обов`язкового об`єкта оподатковування.

Як затверджує заявник, рішенням начальника податкової інспекції міста Тирасполя від 29 квітня 2011 року, заснованому на нормах, що заперечуються, за виявлені порушення до ТОВ "Толар" були застосовані фінансові й штрафні санкції на загальну суму 283992,88 карбованця. Надалі  податкова інспекція виставила в банк, що обслуговує зазначену комерційну організацію, інкасові платіжні доручення від 23 травня 2011 року  № 79919 і № 79924 про стягнення з рахунку ТОВ "Толар" у безакцептному порядку грошових сум у розмірі відповідно 7848,49 карбованця й 2386,94 карбованця. Внаслідок із зазначеного рахунку банком у дохід республіканського бюджету були списані суми в розмірі 751,58 карбованця й 2386,94 карбованця.

Громадянин Никольский О.О. стверджує, що підпункт а) пункту 1 і пункт 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", що наділяють податкові органи і їхніх посадових осіб правом самостійно, без рішення судових органів залучати платників податків за порушення податкового законодавства до відповідальності у вигляді фінансових і штрафних санкцій, а також робити стягнення податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів у безперечному порядку, приводить до позбавленню майна громадян і господарюючих суб`єктів поза їхньою волею, без судового рішення, у порушення положень статті 37 (частини третьої) Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Крім того, заявник уважає, що сам факт закріплення в нормі, що заперечується ним, різних способів стягнення податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів з юридичних осіб у безперечному порядку, а з фізичних осіб – у судовому порядку, порушує принцип рівності всіх перед законом і принцип рівноправності при державному захисті всіх форм власності (стаття 4 Конституції).

З урахуванням цього громадянин Никольский О.О. просить перевірити положення підпункту а) пункту 1 і пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" на відповідність вимогам статей 4 і 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. У скарзі громадянина Никольского О.О. заперечуються повноваження податкових органів і їхніх посадових осіб самостійно, без рішення судових органів, залучати платників податків до відповідальності у вигляді фінансових і штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. До скарги заявника прикладені копії інкасових доручень, які, на його думку, підтверджують стягнення з ТОВ "Толар" штрафних санкцій за рішенням податкового органа. Однак із зазначених документів випливає, що з ТОВ "Толар"  стягнені не штрафні санкції, як затверджує в скарзі заявник, а недоїмки. У судовому засіданні заявник визнав, що штрафні й фінансові санкції за рішенням податкової інспекції з ТОВ "Толар" не стягувалися.

Питання про конституційність законоположень, що допускають накладення штрафу не на підставі судового рішення, а на підставі актів інших органів, раніше неодноразово був предметом розгляду Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Правова позиція органу конституційного контролю, сформульована в Постанові від 29 червня 2010 року № 03-П/10 у справі про тлумачення частини третьої статті 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, полягає в тому, що постанова про накладення штрафу може бути винесена як судом, так і іншим органом, що володіє адміністративною юрисдикцією.

Винесення постанови про накладення штрафу саме по собі ще не означає припинення права власності, а, отже, і позбавлення власника майна. Таке позбавлення майна відбувається на завершальній стадії адміністративного виробництва - при виконанні постанови про накладення адміністративного стягнення, тобто при сплаті (стягненні) штрафу. Протягом  установленого законодавством терміну правопорушник вправі самостійно розпорядитися приналежної йому майном (коштами) і добровільно сплатити штраф, що відповідає конституційним гарантіям права власника за своїм розсудом володіти, користуватися й розпоряджатися приналежним йому майном.

Слід зазначити, що при накладенні штрафних санкцій за порушення податкового законодавства громадянинові Никольскому О.О. був роз`яснений порядок добровільної сплати штрафу. При цьому Никольскому О.О. було також роз`яснено, що у випадку несплати штрафних санкцій у добровільному порядку податкова інспекція після закінчення 30 днів з моменту їхнього накладення вправі подати позов для стягнення штрафних санкцій у судовому порядку (Рішення № 05.248 від 29 квітня 2011 року). Це повною мірою  відповідає правовій позиції Конституційного суду й установі пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці". Згідно з зазначеною нормою  фінансові й штрафні санкції стягуються з юридичних осіб тільки в судовому порядку після закінчення 30 днів з моменту їхнього накладення.

Таким чином, з моменту винесення Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 29 червня 2010 року № 03-П/10 невизначеність у питанні про конституційність повноважень податкових органів і їхніх посадових осіб накладати стягнення у вигляді фінансових і штрафних санкцій уважається вирішеною.

3. У скарзі заявника заперечується конституційність пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" у частині наділення податкових органів і їхніх посадових осіб правом робити з юридичних осіб стягнення податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів, передбаченим законодавством, у безперечному порядку. Фактично до заявника була застосована частина перша пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", що підтверджується прикладеними до звернення матеріалами.

Питання про конституційність положень закону, що надає право податковим органам робити в безперечному порядку стягнення з юридичних осіб податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів, раніше було уже розв’язане Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 14 лютого 2006 року № 02-П/06 у справі про перевірку конституційності частини першої пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" за скаргою громадянина Жуєва В.Г.

В зазначеній Постанові Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнав відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки положення частини першої пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" щодо повноважень податкових органів робити в безперечному порядку стягнення з юридичних осіб податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів.

Конституційний суд констатував, що право приватної власності не є абсолютним. Згідно зі статтею 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки обмеження прав і свобод людини й громадянина допускається, але тільки у випадках, передбачених законом, в інтересах державної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров`я населення, прав і свобод інших осіб. У відповідності зі статтею 1 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" податок, мито, збір і інші платежі – це обов`язкові внески до бюджету відповідного рівня або в позабюджетні фонди, здійснювані платниками в порядку, розмірах, у терміни й на умовах, обумовлених законодавчими актами (частина перша); сукупність податків, зборів і інших платежів, що стягуються відповідно до  чинного законодавства, утворюють податкову систему (частина п`ята). Податкова система держави націлена на благо й користь населення, задоволення фінансових потреб держави, справедливий розподіл доходів і національного багатства, стимулювання національного виробництва (стаття 99 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

При цьому статтею 52 Конституції Придністровської Молдавської Республіки закріплене положення, відповідно до  якого кожний зобов`язаний платити податки й місцеві збори, установлені законом. Цей конституційний обов`язок має особливий, а саме публічно-правовий, а не приватно-правовий (цивільно-правовий) характер, що обумовлено публічно-правовою природою держави й державної влади за змістом статей 1, 2, 26 (частина перша), 38, 39, 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Податок – необхідна умова існування держави, тому обов`язок платити податки, закріплений в статті 52 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, поширюється на всіх платників податків як  безумовна вимога держави. Платник податків не вправі розпоряджатися за своїм розсудом тією частиною свого майна, що у вигляді певної грошової суми підлягає внеску в казну, і зобов`язаний регулярно перераховувати цю суму на користь держави, тому що інакше були б порушені права й охоронювані законом інтереси інших осіб, а також держави. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов до однозначного висновку про те, що стягнення податку не може розцінюватися як довільне позбавлення власника його майна, - воно являє собою законне вилучення частини майна, що випливає з конституційного публічно-правового обов`язку.

У цьому обов`язку платників податків (у тому числі громадян, зайнятих підприємницькою діяльністю з утворенням юридичної особи) втілений публічний інтерес всіх членів суспільства. Тому держава вправі й зобов`язана вживати заходів щодо регулювання податкових правовідносин з метою захисту прав і законних інтересів не тільки платників податків, але й інших членів суспільства.

Наділення податкового органа повноваженням діяти владно-зобов`язуючим чином при безперечному стягненні податкових платежів правомірно в тім ступені, у якому такі дії, по-перше, залишаються в межах саме податкових майнових відносин, а не набувають характеру цивільно-правових, адміністративно-правових або кримінально-правових санкцій, і, по-друге, не скасовують і не применшують права і свободи людини й громадянина. При цьому платникові податків кожного разу гарантується право на судове оскарження рішень і дій (бездіяльності) податкових органів і їхніх посадових осіб згідно зі статтею 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов  висновку про те, що безперечний порядок стягнення податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів, передбаченим законодавством, при наявності подальшого судового контролю як способу захисту прав юридичної особи не суперечить вимогам Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

4. У Постанові Конституційного суду від 14 лютого 2006 року № 02-П/06 знайшлося також розв’язання питання про конституційність положень закону, що заперечується заявником, у частині встановлення різного порядку стягнення податкової недоїмки й інших обов`язкових платежів з юридичних осіб у безперечному порядку, а з фізичних осіб – у судовому порядку.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнав відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки положення частини першої пункту 3 статті 10 Закону  Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", що встановила такий порядок стягнення податкової недоїмки та інших обов`язкових платежів. Відповідно до правової позиції Конституційного суду названими положеннями закону до юридичних осіб незалежно від форми власності (державної або приватної) передбачений той самий   безперечний порядок стягнення недоїмки з податкових платежів. У випадку незгоди платника податків – той самий   порядок захисту, а саме звернення до вищих податкових органів й (або) до суду для розгляду суперечки по суті. Отже, юридичним особам гарантований рівний судовий захист їхнього права власності. Розходження в способах приведення в дію механізму цього захисту стосовно до юридичних осіб (подальший судовий контроль) і до фізичних осіб (попередній судовий контроль) у цьому випадку обумовлено не формою власності, а особливостями юридичної особи як суб`єкта податкового зобов`язання. Причому розходження стосуються однієї й тої ж форми власності, а саме приватної, оскільки її суб`єктами можуть бути як фізичні особи, так і юридичні.

Юридична особа, на відміну від громадянина – фізичної особи, має відособлене майно й відповідає за своїми обов`язками саме цим майном. Громадянин же (у випадку, якщо він є індивідуальним підприємцем без утворення юридичної особи) використовує своє майно не тільки для заняття підприємницькою діяльністю, але і як  особисте майно, необхідне для здійснення невідчужуваних прав і свобод. Майно громадянина в цьому випадку юридично не розмежовано.

Різний порядок стягнення податкових недоїмок  і інших обов`язкових платежів з фізичних і юридичних осіб спрямований не на те, щоб поставити їх у нерівне положення в сфері податкових відносин (обов`язку платити податки й обов`язкові платежі), а на те, щоб не допустити адміністративного втручання в права особистості тоді, коли питання може бути розв’язане лише за допомогою судового розгляду.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов  висновку про те, що сполучення безперечного й судового порядків стягнення податкових недоїмок  та інших обов`язкових платежів, передбачених законодавством, забезпечує права особистості й держави в цілому, відповідає інтересам суспільства й не суперечить принципам демократичної правової соціальної держави, закріпленим Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно з підпунктом в) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звертання до розгляду у випадку, якщо з предмета звернення раніше була винесена постанова, що є чинною.

З урахуванням викладеного, керуючись підпунктом в) частини першої статті 50, частинами першою й сьомою статті 78, статтями 84, 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Никольського Олександра Олександровича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 1 і пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про основи податкової системи у Придністровській Молдавській Республіці», оскільки за предметом скарги Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки раніше було ухвалено постанови, що є чинними

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», газеті «Придністров’я» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 07-О/12
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|