::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду скарги громадян Дмитрієвої Лариси Михайлівни і Кучук Юлії В`ячеславівни про перевірку конституційності пункту 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки

20 грудня 2012 року                                                                                    місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю представника заявників Корецької В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні про прийняття до розгляду скарги громадян Дмитрієвої Лариси Михайлівни і Кучук Юлії В’ячеславівни про перевірку конституційності пункту 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Том ачинської Г.М., що проводила згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадяни Дмитрієва Л.М. і Кучук Ю.В. звернулися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення їхніх конституційних прав і свобод, що виникло внаслідок застосування Арбітражним судом Придністровської Молдавської Республіки пункту 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Зі скарги й наданих документів випливає, що Дмитрієва Л.М., Кучук Ю.В. і Дмитрієв В.Г. є учасниками ТОВ "Дейтор". Рішеннями загальних зборів ТОВ "Дейтор" від 13 квітня й 12 серпня 2010 року було змінено керівника ТОВ "Дейтор". У зв`язку з цим Дмитрієв В.Г. звернувся до Арбітражного суду з позовом до Дмитрієвої Л.М. і Кучук Ю.В. про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Дейтор". Рішенням Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки від 19 квітня 2011 року позовні вимоги Дмитрієва В.Г. були залишені без задоволення.

Постановою касаційної інстанції Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки від 27 травня 2011 року зазначене рішення було скасоване й ухвалено нове, яким позовні вимоги Дмитрієва В.Г. задоволені частково й визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Дейтор" від 12 серпня 2010 року. Наслідком цього з`явилося внесення змін до державного реєстру юридичних осіб, і новопризначений керівник з 23 листопада 2011 року почав діяльність, що має юридичні наслідки для ТОВ "Дейтор" і його учасників. Так, у зв`язку з відмовою від позову, заявленою новопризначеним керівником ТОВ "Дейтор", було припинене виробництво у справі за позовом ТОВ "Дейтор" до Державної адміністрації міста Тирасполя.

Постановою Пленуму Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки від 27 січня 2012 року Постанову касаційної інстанції Арбітражного суду від 27 травня 2011 року було скасовано, а рішення від 19 квітня 2011 року залишилося чинним.

Посилаючись на Постанову Пленуму від 27 січня 2012 року, Дмитрієва Л.М. і Кучук Ю.В. подали до Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки заяву про поворот виконання судового акту з метою усунення юридичних наслідків, що виникли у зв`язку з діяльністю новопризначеного  керівника ТОВ "Дейтор". Ухвалою Арбітражного суду від 16 лютого 2012 року заяву Дмитрієвої Л.М. і Кучук Ю.В. було залишено без задоволення через нематеріальний характер заявлених вимог. Керуючись нормою, що заперечується, суд зазначив, що поворот виконання судового акту можливий винятково в тому випадку, коли на підставі скасованого або зміненого судового акту з відповідача зроблене стягнення на користь позивача, тобто  у випадку, коли мало місце задоволення матеріальних вимог позивача.

На думку заявників, внаслідок застосування Арбітражним судом пункту 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки були порушені їхні конституційні права, гарантовані статтями 16, 45, 46, 53 (пункт 2) Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Заявники думають, що, виходячи зі змісту пунктів 2-5 статті 21 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, Арбітражний суд вправі розглядати не тільки майнові суперечки, але й інші справи, що стосуються особистих немайнових благ, однак цьому перешкоджає норма, що заперечується.

Затверджуючи, що внаслідок застосування зазначеної норми порушено конституційне право на судовий захист, заявники просять визнати пункт 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу не відповідним статті 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й не підлягаючим застосуванню.

2. Вивчивши надані заявниками матеріали, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки не знаходить підстав для прийняття цієї скарги до розгляду.

Згідно з пунктом 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, у випадку, якщо чинний судовий акт змінено або скасовано і ухвалено новий судовий акт про повну або часткову відмову в позові, або виробництво у справі припинено, або позов залишено без розгляду, відповідачеві повертається все те, що було стягнено з його на користь позивача згідно зі скасованим або зміненим у відповідній частині судовим актом.

Очевидно, що саме по собі зазначене положення Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, що усуває наслідки ухвалення Арбітражним судом неправильного судового акту й тим самим спрямоване на захист прав відповідача, що постраждав внаслідок пред`явлення до нього необґрунтованої вимоги, не може порушувати конституційні права осіб, що беруть участь у виробництві, здійснюваному Арбітражним судом. Установлена цією нормою можливість повороту виконання судового акту після його скасування повністю або в частині у випадку, якщо ухвалено новий судовий акт про повну або часткову відмову в позові, або позов залишено без розгляду, або виробництво у справі припинено, випливає з вимог статті 37 (частина третя) Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з якими ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду.

Визнання норми, що заперечується, не підлягаючій застосуванню, як того вимагають заявники, означало б саме порушення конституційного права на судовий захист. Неможливість відшкодувати збиток, заподіяний відповідачеві внаслідок ухвалення Арбітражним судом неправильного судового акту, означало б позбавлення осіб, що постраждали внаслідок пред`явлення до них необґрунтованих вимог, можливості відновити свої порушені права.

Таким чином, зазначена норма не може вважатися порушенням конституційного права осіб, що беруть участь в арбітражному судочинстві, і не торкається конституційних прав заявників. Ця обставина в силу вимог статей 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" є підставою для відмови в прийнятті скарги до розгляду через невідповідність критерію допустимості.

Як затверджується у скарзі, норма, що заперечується, припиняє можливість відновлення особистих немайнових благ, що випливає з положень пунктів 2-5 статті 21 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки. Тим самим заявники, по суті, порушують питання про доповнення Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки новими нормами про відновлення особистих немайнових прав громадян, порушених внаслідок судової помилки.

Згідно з чинним законодавством поворот виконання рішення Арбітражного суду можливий лише у рішеннях, пов`язаних з передачею майна, коштів. Установлення повороту виконання рішення відносно вимог нематеріального характеру можливо тільки шляхом зміни чинного законодавства, що є прерогативою законодавця й не входить до компетенції Конституційного суду, визначеної статтею 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й статтею 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

На підставі викладеного Конституційний суд доходить висновку, що скарга громадян Дмитрієвої Л.М. і Кучук Ю.В. не відповідає критеріям підвідомчості й допустимості, установленим Конституційним законом Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Згідно з підпунктами а) і б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо розв’язання питання, поставленого в зверненні, не є підвідомчим Конституційному суду, звернення згідно з вимогами зазначеного Конституційного закону не є допустимим.

Керуючись підпунктами а) і б) частини першої статті 50, частинами першою і третьою статті 78, статтями 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадян Дмитрієвої Л. М. і Кучук Ю. В. про перевірку конституційності пункту 1 статті 184 Арбітражного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки через невідповідність критеріям підвідомчості й допустимості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», газеті «Придністров’я» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 09-О/12
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|