::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду скарги громадян Буянської Лідії Мефодіївни, Іванченко Валерія Івановича, Лахова Володимира Степановича, Савицького Валерія Івановича, Курачова Федора Вавиловича, Тома Анатолія Петровича про перевірку конституційності пунктів 2 і 3 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 10 квітня 2012 року № 31 "Про впорядкування експорту ряду корисних копалин"

7 лютого 2013 року                                                                                        місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів: Карамануци В.І., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю представника заявників Щербатого В.С., представника Уряду Придністровської Молдавської Республіки – заступника міністра юстиції Придністровської Молдавської Республіки Кисничана А.А.,

розглянув питання про прийняття до розгляду скарги громадян Буянської Лідії Мефодіївни, Іванченко Валерія Івановича, Лахова Володимира Степановича, Савицького Валерія Івановича, Курачова Федора Вавиловича, Тома Анатолія Петровича про перевірку конституційності пунктів 2 і 3 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 10 квітня 2012 року № 31 "Про впорядкування експорту ряду корисних копалин".

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який оголосив висновок судді Карамануци В.І., який проводив у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадяни Буянськая Л.М., Іванченко В.І., Лахов В.С., Савицький В.І., Курачов Ф.В., Тома А.П. звернулися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з колективною скаргою, предметом якої є перевірка конституційності пунктів 2 і 3 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 10 квітня 2012 року № 31 "Про впорядкування експорту ряду корисних копалин".

Як зазначено у скарзі, заявники є учасниками товариства з обмеженою відповідальністю «Ізвєсняк», що видобуває і перероблює корисні копалини на території Парканського родовища піску й гравію. Будучи суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, підприємство добутий пісок і гравій частково експортує.

10 квітня 2012 року Урядом Придністровської Молдавської Республіки ухвалено Постанову № 31 "Про впорядкування експорту ряду корисних копалин".

Пунктом 2 Постанови визначено, що суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності з експорту корисних копалин, що уповноважений Урядом Придністровської Молдавської Республіки, є ВАТ "Тірністром", якому дозволяється експорт корисних копалин з території Придністровської Молдавської Республіки.

Пунктом 3 цієї ж Постанови заборонено фізичним і юридичним особам, за винятком ВАТ "Тірністром", що володіє 100% пакетом акцій, що належать державі, здійснювати експорт корисних копалин, зазначених у Додатку до Постанови.

Вважаючи, що зазначені норми обмежили їхнє право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заявники звернулися до Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки із заявою про визнання повністю недіючими з моменту прийняття пунктів 2 і 3 Постанови № 31 "Про впорядкування експорту ряду корисних копалин", посилаючись на статтю 4 і пункт 3 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки у взаємозв`язку зі статтями 2, 5, 7 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 22 липня 1999 року "Про зовнішньоекономічну діяльність", якими визначені основні принципи зовнішньоекономічної діяльності.

Рішенням Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки від 24 жовтня 2012 року, залишеним без зміни касаційною інстанцією, у задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Як зазначено у скарзі, нормами, що заперечуються, віддана перевага на заняття зовнішньоекономічною діяльністю, пов`язаною з видобутком і переробкою корисних копалин, тільки підприємствам державної форми власності, чим, на погляд заявників, порушується стаття 4 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, якою передбачається, що всі форми власності рівною мірою захищаються державою.

На думку заявників, зазначеними нормами порушені їхні права, передбачені статтею 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з якою обмеження прав і свобод людини й громадянина допускається тільки у випадках, передбачених законом.

Заявники вважають, що цими нормами порушуються:

- стаття 36 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що надає громадянам право на вільне використання здатностей і майна для підприємницької й іншої, не забороненої законом, економічної діяльності, у тому числі й зовнішньоекономічної діяльності;

- пункт 3 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яким передбачено, що Уряд тільки на підставі законів вправі скорочувати або вводити заборону на ввіз, вивіз товарів з метою регулювання зовнішньої торгівлі;

- стаття 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, тому що Арбітражний суд Придністровської Молдавської Республіки не відреагував на порушення Конституції нормами, що заперечуються.

Заявники просять розглянути питання про відповідність пунктів 2 і 3 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 10 квітня 2012 року № 31 "Про впорядкування експорту ряду корисних копалин" статтям 4, 18, 36, 37 і пункту 3 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки у взаємозв`язку зі статтями 2, 5 і 7 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 22 липня 1999 року "Про зовнішньоекономічну діяльність" і визнати їх не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки згідно з пунктом 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й підпунктом в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини й громадянина, що виникли внаслідок застосування закону, нормативного акту. Правом на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина відповідно до статті 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" володіють громадяни, чиї права свободи порушуються законом або нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванням у конкретній справі. При цьому, згідно з частиною другою зазначеної статті, до скарги повинна додаватися копія офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування певного закону при розв’язанні конкретної справи. Крім того, у законодавстві сформульовані умови, яким повинна задовольняти скарга, і згідно з якими вона повинна вважатися допустимої для розгляду Конституційним судом. Згідно зі статтею 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина допустима, якщо: а) закон торкається конституційних прав і свобод громадян; б) закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої завершено або розпочато в суді або в іншому органі, що застосовує закон.

Заявниками до скарги не прикладена копія офіційного документа, що свідчить про застосування до них норм, що заперечуються. До звернення прикладені копії тексту Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки, що заперечується, Рішення Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки й Постанови касаційної інстанції Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки, які не підтверджують застосування до заявників норм, що заперечуються. Отже, ця скарга не відповідає критерію допустимості, передбаченому статтею 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

3. У своєму зверненні заявники порушують питання про перевірку конституційності правового акту, ухваленого Урядом Придністровської Молдавської Республіки. За змістом і характером вимог скарга громадян Буянськой Л. М., Іванченко В І., Лахова В. С., Савицького В. І., Курачова Ф. В., Тома А. П. є зверненням про перевірку в порядку абстрактного конституційного контролю правового акту, ухваленого Урядом Придністровської Молдавської Республіки.

Однак згідно з пунктом 4 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й підпунктом г) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", що встановлюють вичерпний перелік суб`єктів, що володіють правом на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з подібних справ, громадяни не мають права звертатися до Конституційного суд з метою порушення процедури абстрактного конституційного контролю правових актів. Суб`єктами звернення до Конституційного суду в порядку абстрактного конституційного контролю можуть бути тільки конкретні державні органи й посадові особи. Отже, звернення, згідно з вимогами Конституційного закону «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» не є припустимим.

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо воно згідно з вимогами цього Конституційного закону не є припустимим.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті до розгляду скарги громадян Буянськой Л.М., Іванченко В.І., Лахова В.С., Савицького В.І., Курачова Ф.В., Тома А.П. варто відмовити, тому що вона не відповідає критерію допустимості відповідно до вимог Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадян Буянської Лідії Мефодіївни, Іванченко Валерія Івановича, Лахова Володимира Степановича, Савицького Валерія Івановича, Курачова Федора Вавиловича, Тома Анатолія Петровича як невідповідної критерію допустимості згідно з вимогами Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», газеті «Придністров’я» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки

№ 01-О/13
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|