::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду скарги громадянина Нікольського Олександра Олександровича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 1, пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про основи податкової системи у Придністровській Молдавській Республіці» і пункту 1 Інструкції «Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки»

14 лютого 2013 року                                                                                   місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів: Карамануци В.І., Косинського В.Н., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю заявника Нікольського О.О., представника Міністерства фінансів Приднестровской Молдавской Республики – начальника Управління правового забезпечення і аналізу інформації Вартик І.А., представника Придністровського республіканського банку – начальника управління правового забезпечення Голевої І.Г,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Нікольського Олександра Олександровича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 1, пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про основи податкової системи у Придністровській Молдавській Республіці» і пункту 1 Інструкції «Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки», що набула чинності Наказом Придністровського республіканського банку і Міністерства фінансів Придністровської Молдавської Республіки від 1 лютого 2008 року № 18/01-07-18.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Стародуба М.І., який проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянин Нікольський О.О. звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, що виникло в результаті застосування в його конкретній справі положень, передбачених підпунктом а) пункту 1, пунктом 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" і пунктом 1 Інструкції "Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки".

Як випливає із скарги, внаслідок проведення планової перевірки дотримання податкового законодавства в ТОВ "Толар", єдиним засновником і директором якого є громадянин Нікольський О.О., були виявлені порушення у вигляді неоприбуткування за бухгалтерським обліком товарно-матеріальних цінностей і заниження обов`язкового об`єкта оподатковування.

Рішенням начальника податкової інспекції по місту Тирасполь від 29 квітня 2011 року, заснованим на положеннях Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", за виявлені порушення до ТОВ "Толар" були застосовані фінансові й штрафні санкції на загальну суму 283 992,88 карбованців. Надалі податкова інспекція, керуючись нормами названого Закону й пунктом 1 вищезгаданої Інструкції, що заперечуються, виставила в банк, який обслуговує цю комерційну організацію, інкасові платіжні доручення від 23 травня 2011 року про стягнення з рахунку ТОВ "Толар" у безакцептному порядку грошових сум у розмірі відповідно 7848,49 карбованців і 2386,94 карбованців. Внаслідок банком з рахунку комерційного підприємства до республіканського бюджету були списані суми в розмірі 751,58 карбованця й 2386,94 карбованців.

Громадянин Нікольський О.О. вважає, що підпункт а) пункту 1 і пункт 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", а також пункт 1 Інструкції "Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки", що наділяють податкові органи і їхніх посадових осіб правом самостійно, без рішення судових органів, залучати платників податків за порушення податкового законодавства до відповідальності у вигляді фінансових і штрафних санкцій, а також робити стягнення податкових недоїмок і інших обов`язкових платежів у безперечному порядку приводить до позбавлення майна громадян і господарюючих суб`єктів без судового рішення, тобто в порушення положень, закріплених у частині третій статті 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Крім того, на його думку, нормами, що заперечуються, також порушуються вимоги статті 4 Конституції, що встановлює рівноправність при захисті державою всіх форм власності.

З урахуванням вищевикладеного заявник просить перевірити підпункт а) пункту 1 і пункт 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", а також пункт 1 Інструкції "Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки" на відповідність вимогам статей 4 і 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Згідно з вимогами частини другої статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", підставою до розгляду судом скарги громадянина є невизначеність, що виявилася у питанні про те, чи відповідають Конституції Придністровської Молдавської Республіки положення закону і підзаконного нормативного акту, що заперечуються громадянином.

Досліджуючи питання про наявність такої невизначеності, слід зазначити, що раніше громадянин Нікольський О.О. звертався до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з аналогічною скаргою, заперечуючи відповідність статтям 37 і 4 Конституції положень підпункту а) пункту 1 і пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", що надають податковим органам право накладати фінансові й штрафні санкції за порушення податкового законодавства й стягувати в безперечному порядку с господарюючих суб`єктів податкової недоїмки й інші обов`язкових платежів.

Ухвалюю Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 15 листопада 2012 року № 07-О/12 у прийнятті до розгляду цієї скарги заявникові було відмовлено, оскільки питання про конституційність положень закону, що надає податковим органам і їхнім посадовим особам право накладати фінансові й штрафні санкції й робити в безперечному порядку стягнення з юридичних осіб податкових недоїмок та інших обов`язкових платежів, раніше було вже розв’язане Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 29 червня 2010 року 03-П/10 у справі про тлумачення статті 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й у Постанові від 14 лютого 2006 року № 02-П/06 у справі про перевірку конституційності частини першої пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" за скаргою громадянина Жуєва В.Г. В зазначених судових рішеннях орган конституційного контролю не виявив протиріччя Конституції Придністровської Молдавської Республіки в положеннях Закону, що наділяють податкові органи правом накладати фінансові і штрафні санкції на господарюючих суб`єктів і стягувати в безперечному порядку податкової недоїмки та інші обов`язкові платежі.

Таким чином, щодо предмету зазначеного звернення громадянина Нікольського О.О. у частині заперечування ним конституційності положень, передбачених підпунктом а) пункту 1 і пунктом 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці", раніше були ухвалені судові рішення, що є чинними, і це є підставою для відмови в прийнятті скарги до розгляду.

3. Із змісту повторної скарги заявника випливає, що ним також ставиться питання про перевірку конституційності пункту 1 Інструкції "Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки", згідно з яким податкові органи мають право представляти в банк інкасові доручення на безперечне стягнення обов`язкових платежів у бюджети всіх рівнів.

Аналіз положень, закріплених у зазначеному пункті, свідчить про те, що вони за змістом відтворюють положення Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" (пункт 3 статті 10) щодо наділення податкових органів правом представляти в банк інкасові доручення на безперечне стягнення із платників податків податкових недоїмок і інших обов`язкових платежів. Отже, правова позиція Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, висловлена в наведені зазначених вище Постановах щодо конституційності положень Закону, що наділяє податкові органи правом за безперечним стягненням податкових недоїмок і інших обов`язкових платежів, поширюється й на пункт Інструкції, що заперечується заявником.

Крім того, згідно з вимогами частини другої статті 102, пункту б) статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", до скарги громадянина додається копія офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування закону, нормативного акту, що заперечується, а це є однією з умов для визнання скарги допустимою. Проте такий документ заявником Суду не представлено, внаслідок чого скарга Нікольського О.О. у цій частині не відповідає критерію допустимості.

Згідно з підпунктами б) і в) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суді Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадках, якщо звернення згідно з вимогами зазначеного Конституційного закону не є припустимим, якщо з приводу предмета звернення раніше було винесено постанову, що є чинною.

З урахуванням викладеного, керуючись підпунктами б), в) частини першої статті 50, частинами першою і сьомою статті 78, статтями 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Нікольського Олександра Олександровича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 1, пункту 3 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про основи податкової системи в Придністровській Молдавській Республіці" і пункту 1 Інструкції "Про порядок оформлення й пред`явлення до виконання розрахункових документів, переданих на інкасо податковими органами Придністровської Молдавської Республіки", оскільки з приводу предмета скарги Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки раніше було винесене рішення, що є чинним, а також через невідповідність зазначеного звернення критерію допустимості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституцiйний суд Приднiстровскої Молдавської Республiки

№ 02-О/13
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|