::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду скарги громадянки Головченко Валентини Трифонівни про перевірку конституційності частини другої статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки

16 січня 2014 року                                                               місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М. Стародуба Н.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.

Розглянув у відкритому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Головченко В.Т. про перевірку конституційності частини другої статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Томачинської Г.М, що проводила згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. У своїй скарзі до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки громадянка Головченко В.Т. заперечує конституційність частини другої статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки (залишення позовної заяви без руху).

Як випливає із скарги й наданих матеріалів, громадянка Головченко В.Т. звернулася до Тираспольського міського суду із заявою "про заперечення рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця". Суддя Тираспольського міського суду, керуючись статтею 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, виніс ухвалу від 4 листопада 2013 року, яким заява Головченко В.Т. була залишена без руху, а заявникові надано необхідний термін для виправлення зазначених і ухвалі недоліків. Головченко В.Т. також було роз`яснено, що у випадку невиправлення недоліків у встановлений термін заява буде вважатися неподаною і їй повернута. У відповідь Головченко В.Т. направила до суду заяву про скасування ухвали від 4 листопада 2013 року й заявила про заперечення бездіяльності посадової особи в новій редакції. Проте суддею Тираспольського міського суду заява й надані до неї документи були повернуті заявникові через невиправлення недоліків, зазначених в ухвалі суду від 4 листопада 2013 року. Одночасно Головченко В.Т. було роз`яснено, що ухвала про залишення заяви без руху не підлягає оскарженню й не перешкоджає повторному зверненню до суду.

Громадянка Головченко В.Т. вважає, що неможливість оскарження в касаційному порядку ухвали про залишення без руху заяви, поданої в суд першої інстанції, суперечить статті 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що гарантує кожному право на судовий захист.

У зв`язку з вищевикладеним заявник просить:

а) визнати частину другу статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки не відповідною статті 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки;

б) зобов`язати Президента Придністровської Молдавської Республіки внести зміни до Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки для того, щоб на ухвалу про повернення позовної заяви могла бути подана приватна скарга до судової колегії з цивільних справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки протягом 10 днів від дня отримання ухвали про поверненні позовної заяви.

2. Правом на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина згідно з частиною першою статті 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" володіють громадяни, чиї права і свободи порушуються законом, нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванням у конкретній справі.

Згідно з пунктом а) статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина допустима, якщо закон стосується конституційних прав і свобод громадян.

3. Згідно з частиною першою статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки суддя, установивши, що позовна заява подана без дотримання вимог, викладених у статтях 128 (форма й зміст позовної заяви) і 129 (копії позовної заяви й інших документів) Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, або не оплачена державним митом, виносить ухвалу про залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача й надає йому термін для виправлення недоліків.

Частина друга статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, що заперечується заявником, передбачає, що якщо позивач згідно з вказівками судді у встановлений термін виконає всі перераховані в статтях 128 і 129 зазначеного Кодексу вимоги й сплатить державне мито, позовна заява вважається поданою у день первісного подання її до суду. В іншому випадку заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Саме по собі положення Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, що заперечується заявником, не порушує конституційні права осіб, що звертаються до суду загальної юрисдикції за захистом права, що порушене чи заперечується, або охоронюваного законом інтересу. Воно взаємопов’язане із частиною першою статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, якою визначені умови залишення без руху позовної заяви й передбачені процесуальні наслідки недотримання вимог, пропонованих законом до змісту й форми позовної заяви. При цьому норма, що заперечується заявником, не містить заборони на повторне звернення до суду із заявою у тій же справі, якщо буде усунуте допущене порушення. Тобто заявлена зацікавленою особою вимога не позбавлена правового захисту в судовому порядку.

Доводи, наведені громадянкою Головченко В.Т. в обґрунтування позиції про неконституційність законоположення, що заперечується, свідчать про те, що порушення своїх конституційних прав вона пов`язує не з його змістом, а з окремими процесуальними діями судді й ухваленим за її заявою рішенням, перевірка законності й обґрунтованості якого до компетенції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, визначеної в статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", не відноситься.

Таким чином, норма, що заперечується, не може порушувати конституційні права осіб, що беруть участь у цивільному судочинстві, і не зачіпає права заявника. Ця обставина в силу вимог статей 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" є підставою для відмови в прийнятті скарги до розгляду через невідповідність критерію допустимості.

4. Заявник, указуючи на відсутність у частині другій статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки положення про можливість оскарження в касаційному порядку ухвали судді про залишення позовної заяви без руху, порушує питання про доповнення Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки новими правовими нормами, що є прерогативою законодавця й не входить до компетенції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Виходячи з викладеного, згідно з підпунктами а) і б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо воно згідно з вимогами зазначеного Конституційного закону не є допустимим і підвідомчим Конституційному суду.

Керуючись підпунктами а) і б) частини першої статті 50, частинами першою і третьою статті 78, статтями 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянки Головченко Валентини Трифонівни про перевірку конституційності частини другої статті 132 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки як не відповідної критеріям допустимості й підвідомчості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підлягає опублікуванню в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавсько Республіки

№ 01 -О/14
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|