::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про заходи, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і  місцевого самоврядування», із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року №201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки», у взаємозв’язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп «Про деякі тимчасові заходи для виконання Указу резидента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки»

11 листопада 2014 року                                                                              місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі головуючого – заступника Голови Конституційного суду Карамануци В.І., суддів – Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю повноважного представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки Павлової О.А., повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в судових органах державної влади Придністровської Молдавської Республіки Дзидзверга М.О.,

розглянув питання про прийняття до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про заходи, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування», із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року №201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки», у взаємозв’язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп «Про деякі тимчасові заходи для виконання Указу резидента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки».

Заслухавши висновок судді Карамануци В.І., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення справи, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. У запиті Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки заперечується конституційність Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про заходи, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування», із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року №201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки», у взаємозв’язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп «Про деякі тимчасові заходи для виконання Указу резидента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки».

Як випливає із запиту, пунктом 1 Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 Урядові Придністровської Молдавської Республіки запропоновано затвердити граничну штатну кількість державних адміністрацій міст (районів). Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що тим самим Президент Придністровської Молдавської Республіки своїм підзаконним правовим актом переборов силу Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Уряд Придністровської Молдавської Республіки", що вступає в протиріччя з установленнями пункту 3 статті 65 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з яким укази Президента Придністровської Молдавської Республіки не повинні суперечити Конституції й законам Придністровської Молдавської Республіки. Згідно з пунктом 3 статті 12 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 30 листопада 2011 року № 224-КЗ-V "Про Уряд Придністровської Молдавської Республіки" у чинній редакції, Уряд Придністровської Молдавської Республіки затверджує положення про міністерства та інші виконавчі органи державної влади, установлює граничну кількість працівників їхніх апаратів і розмір асигнувань на утримання цих апаратів у межах коштів, передбачених на ці цілі в державному бюджеті.

Пунктом 2 Указу № 152 голова держави затвердив граничну штатну кількість Рад народних депутатів міст, районів, а пунктами 2-1 і 2-2 – граничну штатну кількість секретарів Рад народних депутатів сіл (селищ) і заступників голів Рад відповідно.

На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, у цій частині Указ № 152 вступає в протиріччя зі статтями 6, 7, 55, 77, 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, і, як наслідок, з пунктом 3 статті 65 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, оскільки фактично закріплює організаційне й відомче підпорядкування місцевих Рад народних депутатів міст (районів) безпосередньо Президентові Придністровської Молдавської Республіки.

Заявник уважає, що зі змісту положень статей 7 й 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, визначеного Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07, а також враховуючи сформульовану статтями 6 й 55 Конституції Придністровської Молдавської Республіки вимогу до системи утримань і противаг, Конституція Придністровської Молдавської Республіки не допускає можливості визначення Президентом Придністровської Молдавської Республіки кількісної структури органів місцевого самоврядування, оскільки ця прерогатива в силу самостійності органів місцевого самоврядування, враховуючи й організаційну відособленість насамперед від виконавчих органів державної влади, випливає із суті інституту місцевого самоврядування і є непорушним повноваженням органів місцевого самоврядування в особі місцевих Рад народних депутатів.

Пунктом 3 Указу № 152 установлено, що штатні розписи Рад народних депутатів міст (районів) підлягають обов`язковому узгодженню з фінансовими управліннями міст (районів), що, на думку заявника, не тільки заперечує незалежність представницьких органів державної влади і їхніх посадових осіб від виконавчих органів державної влади, а також можливість самостійної реалізації повноважень з рішення питань місцевого значення, гарантовану статтями 7 й 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, але й порушує систему утримань й противаг, конфігурація якої закріплюється в статтях 6 й 55 Конституції Придністровської Молдавської Республіки за допомогою заборони на об`єднання в руках одного органу або особи повноважень двох або трьох галузей влади.

Пунктом 4 Указу № 152 головам Рад міст (районів) запропоновано провести організаційно-штатні заходи щодо приведення граничної штатної кількості у відповідність із пунктом 2 Указу. Згідно зі статтями 81, 82 Трудового кодексу Придністровської Молдавської Республіки від 19 липня 2002 року № 161-З-ІІІ, повноваженнями зі скорочення штатної кількості володіє роботодавець, яким для працівників місцевих Рад народних депутатів виступає голова Ради, а не голова держави, що в цій частині, на думку заявника, свідчить про невідповідність Указу № 152 нормам трудового законодавства і, як наслідок, положенням пункту 3 статті 65 Конституції, що встановлює підзаконний характер указів голови держави.

У запиті зазначено, що згідно з частиною другою пункту 1 статті 96 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й Постановою Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 20 січня 2004 року № 01-П/04, право розпорядження державними фінансами належить винятково відповідним органам виконавчої влади і тільки згідно з законодавчим актом; ніякі державні кошти не можуть бути витрачені інакше, як у порядку й у межах, установлених законом (пункт 2 статті 96 Конституції Придністровської Молдавської Республіки). Порядок фінансування діяльності Рад народних депутатів й оплати праці встановлений Законом Придністровської Молдавської Республіки "Про оплату праці працівників бюджетної сфери й грошовому постачанні військовослужбовців й осіб, прирівняних до них за умовами виплат грошового постачання" і Законом Придністровської Молдавської Республіки "Про бюджетну класифікацію Придністровської Молдавської Республіки".

Проте пунктом 5 Указу № 152 запропоновано робити фінансування на утримання органів державної влади й місцевого самоврядування за рахунок коштів бюджету міста (району) по кодах 0105 "Інші витрати на загальнодержавне управління" й 0106 "Функціонування органів місцевого самоврядування" розділу 0100 "Державне управління й місцеве самоврядування" Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про бюджетну класифікацію Придністровської Молдавської Республіки" залежно від органу. Заявник уважає, що перерозподіл коштів місцевого бюджету усередині бюджетної класифікації, пов`язаний з перекиданням затверджених рішенням про бюджет міста (району) лімітів фінансування, вступає в протиріччя з розподілом функцій у бюджетному процесі. На думку Верховної Ради, Президент Придністровської Молдавської Республіки після конституційної реформи 2011 року, не відносячись зараз більше до жодної з галузей влади, не вправі здійснювати указами які-небудь внутрішні зміни в місцевих бюджетах, оскільки це суперечить, з одного боку, статтям 7, 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а з іншого боку – статті 96 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. На місцевому рівні зазначеними повноваженнями володіють місцева Рада народних депутатів міста (району) з державною адміністрацією міста (району), що виключає можливість регулювання питань, пов`язаних з ухваленням і виконанням місцевого бюджету, головою держави. Такий розподіл повноважень у бюджетному процесі визначено в статтях 46, 48 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування й державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці".

Пунктом 6 Указу № 152 Радам народних депутатів міст (районів) запропоновано привести рішення про бюджет міст (районів) у відповідність із Указом № 152. Беручи до уваги, що згідно з пунктом 3 статті 76-6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, Президент Придністровської Молдавської Республіки наділений повноваженням по скасуванню винятково постанов і розпоряджень Уряду Придністровської Молдавської Республіки, а також те, що згідно з пунктом 5 статті 13 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2002 року № 123-З-ІІІ "Про акти законодавства Придністровської Молдавської Республіки" правові акти органів місцевого державного управління й місцевого самоврядування у випадку їхньої невідповідності Конституції й законодавчим актам Придністровської Молдавської Республіки можуть бути скасовані вищими органами державної влади або судом, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що, по-перше, Президент Придністровської Молдавської Республіки не наділений правочином щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, а по-друге, протиріччя акту органу місцевого самоврядування Конституції Придністровської Молдавської Республіки або закону повинне бути встановлене.

У зв`язку з тим, що Указ № 152 спрямований на реалізацію норми Указу № 742, посилання на який міститься в пункті 5 Указу № 152, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки з метою усунення невизначеності просить також перевірити конституційність Указу № 742 у взаємозв`язку з розпорядженням № 1233рп як джерела виникнення Указу № 152.

Згідно з пунктом 1 Указу № 742 введено інститут представників голів державних адміністрацій міст і районів у селах (селищах) Придністровської Молдавської Республіки.

Пунктом 2 того ж Указу Президентом Придністровської Молдавської Республіки створені структурні підрозділи відповідних державних адміністрацій міст і районів на територіях сіл (селищ), що входять до складу міст Тирасполь і Бендери, а також сіл (селищ), що є адміністративними центрами на території районів Придністровської Молдавської Республіки.

Таким чином, підзаконним правовим актом на рівні сіл (селищ), що входять до складу міст Тирасполь і Бендери, а також на території сільських населених пунктів, визначених як місце постійного знаходження представницьких і виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування, сільрад, створені територіальні виконавчі органи державної влади.

Разом з тим, уважає заявник, з положень статей 7 й 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки в їхньому правовому розумінні, визначеному Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07, "можливість створення на рівні сіл (селищ) територіальних органів виконавчої влади Конституцією Придністровської Молдавської Республіки не передбачається". Весь комплекс державних функцій на рівні села (селища) підлягає здійсненню тими органами державної влади, які сформовані з урахуванням положень пункту 1 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і втілюють у собі організаційну сукупність органів місцевого самоврядування й представницьких органів державної влади.

Частиною другою пункту 3 Указу № 742 визначено, що представники голів державних адміністрацій районів за посадою є керівниками адміністративних центрів, що перебувають на території відповідних районів Придністровської Молдавської Республіки. Завдання представників голів державних адміністрацій міста (району) визначені в додатку до зазначеного Указу.

Зі змісту Указу, що заперечується, випливає, що представники голів державних адміністрацій районів наділені повноваженнями вищих посадових осіб відповідних адміністративних центрів.

Разом із тим, уважає заявник, виходячи зі змісту статей 7, 77 й 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, визначеного Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки (Постанова Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 27 березня 2007 року № 03-П/07, Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 19 червня 2008 року № 04-О/08), вся повнота влади на рівні сіл (селищ) належить місцевим Радам народних депутатів сіл (селищ) і головам адміністрацій сіл (селищ), внаслідок чого не може бути делегована іншим особам способом ухвалення підзаконних правових актів Придністровської Молдавської Республіки. На думку Верховної Ради, з Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 27 березня 2007 року №03-П/07, зміст якої був роз`яснений Визначенням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 19 червня 2008 року № 04-О/08, випливає, що саме голова адміністрації села (селища) є вищою посадовою особою адміністративно-територіального утворення, здійснюючи покладені на нього законом повноваження щодо здійсненню місцевого самоврядування в селі (селищі).

На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, норми, що заперечуються, фактично створюють виконавчі органи влади на рівні сіл (селищ), що не є адміністративно-територіальними одиницями республіки, отже, не відповідають статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, оскільки "нормативні акти, що встановлюють яку-небудь підпорядкованість адміністрацій сіл (селищ) виконавчим органам державної влади, не відповідають Конституції Придністровської Молдавської Республіки" (Постанова Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 2009 року № 03-П/09).

Заявник уважає, що положення пунктів 1, 2 і частини другої пункту 3 Указу № 742 не відповідають нормам Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що визначає самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування від виконавчих органів державної влади в межах наданих законом повноважень (стаття 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки), а дорівнює положенням статей 77 й 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що виключає можливість утворення на території сіл (селищ) органів виконавчої влади.

Згідно з підпунктом в) пункту 5 Додатка до Указу № 742 до завдань представника голови державної адміністрації міста (району) Указом № 152, що заперечується, пропонується віднести здійснення загального контролю за виконанням правових актів Придністровської Молдавської Республіки, інших рішень органів державної влади, у тому числі контроль за виконанням рішень голови державної адміністрації міста (району). На думку заявника, з положень частини другий пункту 2 статті 55 Конституції Придністровської Молдавської Республіки випливає, що контрольні функції можуть бути делеговані органам державної влади і їхнім посадовим особам винятково в силу закону. Враховуючи, що законодавчо посади представників голів державних адміністрацій міст і районів у селах (селищах) не встановлені, отже, і повноваження цих посадових осіб у порядку, затвердженому статтею 55 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, не визначені, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що вищезазначений підзаконний акт Президента Придністровської Молдавської Республіки в частині наділення контрольними функціями представників голів державних адміністрацій міст і районів і самих голів державних адміністрацій не відповідає положенням пункту 2 статті 55 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Пунктом 5 Указу № 742 установлений обов`язок голів державних адміністрацій міст (районів) подати на затвердження Президентові Придністровської Молдавської Республіки структуру й штатний розпис підвідомчої державної адміністрації, передбачивши введення посад представників голів державних адміністрацій з апаратом співробітників, що забезпечують їхню діяльність.

Такий обов`язок був виконаний, внаслідок чого в правове поле Придністровської Молдавської Республіки Президентом Придністровської Молдавської Республіки уведено ряд указів, якими в структурі державних адміністрацій уведені посади представників голів державних адміністрацій на рівні села (селища) за допомогою включення в штатний розпис державних адміністрацій апаратів представника голови відповідної державної адміністрації села (селища).

Згодом такі правовідносини були врегульовані розпорядженнями Уряду Придністровської Молдавської Республіки.

Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що збільшення штатних розписів у єдиній системі виконавчих органів державної влади в поточному фінансовому році спричинить збільшення фінансових зобов`язань держави й розпорядження фінансовими коштами в порушення порядку, установленого Конституцією Придністровської Молдавської Республіки (не за допомогою видання закону). Отже, положення пункту 5 Указу № 742, а також окремі положення розпоряджень Уряду Придністровської Молдавської Республіки про затвердження структури й установлення граничної штатної кількості державних адміністрацій міст і районів не відповідають установленням статті 96 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Пунктом 6 Указу № 742 головам державних адміністрацій було запропоновано здійснити вилучення "майна, а також печаток, штампів, бланків і документів державних адміністрацій сіл (селищ)".

На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, Законом Придністровської Молдавської Республіки "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування й державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці" і Цивільним кодексом Придністровської Молдавської Республіки, що мають вищу в порівнянні з підзаконними актами юридичну чинність, визначені гарантії економічної самостійності органів місцевого самоврядування, що дозволяють самостійно вирішувати питання місцевого значення згідно зі статтею 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Отже, майнові повноваження місцевих Рад народних депутатів не можуть бути обмежені в іншому порядку, ніж внесенням змін у відповідні законодавчі акти.

Таким чином, на думку заявника, положення Указу № 742, що заперечується, не відповідає статті 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й порушує принцип економічної самостійності органів місцевого самоврядування, закріплений у статтях 7, 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно з пунктом 7 Указу № 742 голови державних адміністрацій зобов’язані припинити фінансування державних адміністрацій сіл (селищ) до 1 січня 2009 року. На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, пункт 7 зазначеного Указу суперечить принципу самостійності органів місцевого самоврядування в рішенні економічних питань місцевого значення, затвердженому статтею 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, і не відповідає частині третій статті 35 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, якою проголошено право кожного на винагороду за працю, оскільки адміністрації сіл (селищ) є сформованими й чинними органами місцевого самоврядування, а припинення їхнього фінансування спричинить невиплату заробітної плати працівникам зазначених органів місцевого самоврядування.

Ґрунтуючись на викладеному, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки просить Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки перевірити Указ № 152 й Указ № 742 у взаємозв`язку з розпорядженням № 1233рп на предмет відповідності статтям 2, 6, 7, 35, 37, 55, пункту 3 статті 65, статті 66, пункту 1 статті 76-6, статтям 77, 78, 96 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Розв`язуючи питання про прийняття звернення до розгляду, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з урахуванням вимог частини другої статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" визначає, чи є підстави до розгляду справи у вигляді невизначеності в питанні про те, чи відповідають Конституції Придністровської Молдавської Республіки положення нормативних актів, що заперечуються заявником. Аналізуючи доводи запиту, Конституційний суд доходить висновку про відсутність такої невизначеності щодо поставлених заявником питанням.

Запит Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки містить вимогу про визнання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 "Про заходи, спрямовані на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління й місцевого самоврядування" із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року №201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки», у взаємозв’язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп «Про деякі тимчасові заходи для виконання Указу резидента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки» не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

27 березня 2007 року Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалив Постанову №03-П/07 у справі про тлумачення частини другої пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й 19 червня 2008 року виніс Ухвалу № 04-О/08 про роз`яснення зазначеної Постанови.

Згідно з правовою позицією, сформульованою в зазначених рішеннях, державні адміністрації, що входять до єдиної системи виконавчих органів державної влади, створюються на рівні міст і районів, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями республіки. Можливість же створення на рівні сіл (селищ) територіальних органів виконавчої державної влади Конституцією Придністровської Молдавської Республіки не передбачається. На рівні села (селища) не створюються органи виконавчої державної влади, а організовані тільки представницькі органи державної влади й органи місцевого самоврядування, наділені різною компетенцією. Конституція Придністровської Молдавської Республіки, визнаючи й гарантуючи місцеве самоврядування, не відносить адміністрації сіл (селищ) до жодної з галузей державної влади. Місцеве самоврядування є необхідною й гарантованою формою народовладдя й становить одну з основ конституційного ладу. Основними завданнями місцевого самоврядування є, з одного боку, реалізація права громадян на участь в управлінні справами суспільства й держави на місцевому територіальному рівні, а з іншого боку – ефективна реалізація інтересів населення окремої адміністративно-територіальної одиниці й держави в цілому. Саме виходячи із цих завдань повинна будуватися й функціонувати система місцевого самоврядування й місцевої державної влади. Формуючи зазначену правову позицію, Конституційний суд виходив із принципу організаційної відособленості місцевого самоврядування, закріпленого в Конституції Придністровської Молдавської Республіки (статті 7, 77, 79).

Метою тлумачення, що надає Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки, є усунення невизначеності в розумінні конституційних положень. З моменту проголошення Постанови про тлумачення невизначеність, що виявилася раніше, уважається перебореною. З викладеного випливає, що Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки зазначеними вище рішеннями переборов невизначеність у питанні про правове положення голови адміністрації села (селища), який входить до складу відповідної Ради народних депутатів й нею керує. Відсутність невизначеності в цьому питанні перешкоджає прийняттю запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки до розгляду в цій частині.

Правова позиція Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки щодо системи організації місцевої влади на рівні села (селища), виражена в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07 у справі про тлумачення частини другий пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й Ухвалі від 19 червня 2008 року № 04-О/08 про роз`яснення цієї Постанови, була підтверджена в таких рішеннях Конституційного суду.

Так, у Постанові від 24 лютого 2009 року №03-П/09 у справі про перевірку конституційності окремих положень Указів Президента Придністровської Молдавської Республіки від 28 березня 2007 року № 249; від 26 грудня 2006 року № 747; від 21 березня 2007 року № 236; від 22 листопада 2006 року № 676 зі змінами, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 10 липня 2007 року № 466; від 28 березня 2007 року № 250; від 28 лютого 2007 року № 181 зі змінами й доповненнями, внесеними Указами Президента Придністровської Молдавської Республіки від 10 липня 2007 року № 465, від 12 травня 2008 року № 271; від 7 травня 2007 року № 334 зі змінами, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 21 травня 2008 року № 309, про затвердження структур і штатної кількості державних адміністрацій міст, районів, сіл, селищ Придністровської Молдавської Республіки, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вказав, що діяльність органів місцевого самоврядування, порядок їхнього формування і взаємодії з виконавчими органами державної влади повинні відповідати основам конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки й принципам, демократії й децентралізації влади. На думку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, нормативні акти, що встановлюють яку-небудь підпорядкованість адміністрацій сіл (селищ) виконавчим органам державної влади, не відповідають Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Конституційний суд визнав не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки, її статтям 7, 77 (частина друга пункту 2) норми, що заперечуються, оскільки вони фактично визначають місце адміністрацій сіл (селищ) у системі органів виконавчої влади, закріплюють їхнє підпорядкування державним адміністраціям міст (районів), отже, Президентові Придністровської Молдавської Республіки.

В Ухвалі від 16 березня 2010 року № 06-О/10 про відмову в прийнятті до розгляду запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності окремих положень Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки, Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування й державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці" і Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 грудня 2009 року № 2890 "Про призначення дати проведення виборів у місцеві Ради народних депутатів Придністровської Молдавської Республіки, виборів голів Рад – голів адміністрацій сіл (селищ, міст місцевого значення, що не є самостійними адміністративно-територіальними одиницями Придністровської Молдавської Республіки)" Конституційний суд зазначив, що однозначність правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки свідчить про відсутність невизначеності в питанні, чи відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки визначення адміністрації села (селища) як "державної", що є перешкодою в прийнятті запиту в цій частині до розгляду.

Одночасно з Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 "Про заходи, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління й місцевого самоврядування" зі зміною й доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201, Верховна Рада просить Конституційний суд перевірити також конституційність Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки". Проте питання про конституційність зазначеного Указу уже було предметом розгляду Конституційного суду.

Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 15 квітня 2009 року № 2407 до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки був спрямований запит про перевірку конституційності окремих положень Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки", Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 30 жовтня 2008 року № 700 "Про голів державних адміністрацій", а також окремих положень Указів Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 грудня 2008 року № 803 "Про затвердження структури державної адміністрації Кам’янського району й м. Кам’янка, структури й штатної кількості працівників апарата державної адміністрації Кам’янського району й м. Кам’янка"; від 16 грудня 2008 року № 804 "Про затвердження структури, штатної кількості працівників апарата державної адміністрації Дубоссарського району й м. Дубоссари"; від 25 грудня 2008 року № 822 "Про затвердження структури й штатного розпису державної адміністрації Рибницького району й міста Рибниця"; від 29 грудня 2008 року № 837 "Про затвердження структури й штатної кількості державної адміністрації Григориопільського району й міста Григориопіль"; від 29 грудня 2008 року № 838 "Про затвердження структури державної адміністрації міста Бендери, структури й штатної кількості працівників апарата державної адміністрації міста Бендери"; від 29 грудня 2008 року № 839 "Про затвердження структури й штатної кількості державної адміністрації міста Тирасполь і міста Дністровськ"; від 31 грудня 2008 року № 847 "Про затвердження структури державної адміністрації Слободзейського району й міста Слободзея, штатної кількості апарата державної адміністрації й апарата представників голови державної адміністрації Слободзейського району й міста Слободзея" зі зміною, внесеною Указом від 13 березня 2009 року № 161. У запиті заявника заперечувалось введення інституту представників голів державних адміністрацій міст і районів і пов`язані з цим положення Указів Президента Придністровської Молдавської Республіки, що регламентують питання економічного, фінансового, трудового, організаційно-технічного та іншого характеру.

Ухвалою від 27 квітня 2010 року № 10-О/10 Конституційним судом припинене виробництво у справі про перевірку конституційності окремих положень Указів Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742, від 30 жовтня 2008 року № 700, від 16 грудня 2008 року № 803, від 16 грудня 2008 року № 804, від 25 грудня 2008 року № 822, від 29 грудня 2008 року № 837, від 29 грудня 2008 року № 838, від 29 грудня 2008 року № 839, від 31 грудня 2008 року № 847 зі зміною, внесеною Указом від 13 березня 2009 року № 161, які реорганізують систему державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки. Таке рішення засноване на правовій позиції Конституційного суду, вираженій в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07 у справі про тлумачення частини другої пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й уточненої в Ухвалі від 19 червня 2008 року № 04-О/08 про роз`яснення зазначеної Постанови, згідно з якою можливість створення на рівні сіл (селищ) територіальних органів виконавчої влади Конституцією Придністровської Молдавської Республіки не передбачається. На рівні села (селища) організовані тільки представницькі органи державної влади й органи місцевого самоврядування, наділені різною компетенцією. Тому на рівні села (селища) варто говорити тільки про розмежування функцій, повноважень і компетенцій між представницькими органами державної влади й органами місцевого самоврядування із установленням відповідальності й схеми їхньої взаємодії один з одним. Вищою посадовою особою адміністративно-територіального утворення – села (селища) – є голова адміністрації села (селища), що символізує собою місцеву владу й керує адміністрацією, здійснюючи покладені на нього законом повноваження щодо здійснення місцевого самоврядування в селі (селищі). Він не входить до системи органів виконавчої влади.

Таким чином, невизначеність як необхідна умова прийняття запиту до розгляду відсутня також й у питанні про відповідність Конституції Придністровської Молдавської Республіки Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд вважає, що конституційно-правовий зміст положень Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 "Про заходи, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління й місцевого самоврядування" зі зміною й доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки" у взаємозв`язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп "Про деякі тимчасові заходи щодо виконання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки" був ухвалений Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07 у справі про тлумачення частини другої пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Це рішення про тлумачення Конституції не тягне втрати чинності якими-небудь актами або їхніми окремими положеннями. Проте акти або їхні окремі положення, засновані на інтерпретації конституційних норм, що суперечать тлумаченню Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, підлягають перегляду органами і посадовими особами, що їх ухвалили.

З моменту проголошення Постанови Конституційного суду про тлумачення частини другої пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки невизначеність у питанні про можливості створення на рівні сіл (селищ) територіальних органів виконавчої влади вважається перебореною. Як видно, невизначеність у цьому питанні відсутня й у заявника, що аргументує свої доводи посиланнями не тільки на норми Конституції, але й на наведену вище правову позицію Конституційного суду.

Відсутність невизначеності в цьому питанні перешкоджає подальшому розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в цій частині, тому що відсутня підстава до розгляду справи.

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо звернення згідно з вимогами зазначеного Конституційного закону не є допустимим.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті запиту до розгляду варто відмовити, тому що він не відповідає критерію допустимості.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 85, 91 й 92 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити у прийнятті до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про заходи, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування», із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року №201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки», у взаємозв’язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп «Про деякі тимчасові заходи для виконання Указу резидента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки» як не відповідного критерію допустимості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною і оскарженню не підлягає.

3. Цю Ухвалу Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки опублікувати в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської республіки

№ 11-О/14
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|