::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування» зі змінами и доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201

30 грудня 2014 року                                                                                           місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю повноважного представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки Павлової О.А., ставника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки – голови Тираспольської міської Ради народних депутатів Щерби О.С., повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в судових органах державної влади Дзидзверга М.О.,

розглянув питання про прийняття до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування» зі змінами и доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Карамануци В.І., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки звернулася до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із запитом, предметом якого є перевірка конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування» зі змінами и доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201. Проте питання про конституційність зазначеного Указу уже було предметом розгляду конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 9 липня 2014 року № 2834 до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки був надісланий запит про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування» зі змінами и доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 742 «Про реорганізацію системи державного управління у містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки».

У запиті була наведена позиція заявника щодо поставленого ним питанню і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Заявником було зазначено, що Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 спрямований на реалізацію Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742.

Розв`язуючи питання про прийняття звертання до розгляду, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з урахуванням вимог частини другої статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" визначає, чи є підстави до розгляду справи у вигляді невизначеності в питанні про те, чи відповідають Конституції Придністровської Молдавської Республіки положення нормативних актів, що заперечуються заявником. Аналізуючи доводи запиту Верховної Ради від 9 липня 2014 року, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов висновку про відсутність такої невизначеності щодо поставлених заявником питанням.

Ухвалою від 11 листопада 2014 року № 11-О/14 Конституційним судом відмовлено в прийнятті до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності норм, що заперечуються, що як не відповідному критерію допустимості.

На думку Конституційного суду, конституційно-правовий зміст зазначених в запиті положень Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 "Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування" зі зміною й доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201, і Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки" у взаємозв`язку з Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 8 грудня 2008 року № 1233рп "Про деякі тимчасові заходи щодо виконання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 18 листопада 2008 року № 742 "Про реорганізацію системи державного управління в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки" був виявлений Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07 у справі про тлумачення частини другий пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Конституційним судом було вказано, що зазначене рішення про тлумачення Конституції не тягне втрати чинності будь-якими актами або їхніми окремими положеннями. Проте акти або їхні окремі положення, засновані на інтерпретації конституційних норм, що суперечать тлумаченню Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, підлягають перегляду органами, що їх видали, і посадовими особами.

Інше не узгоджується з принципом прямої дії Конституції Придністровської Молдавської Республіки й однаковим застосуванням Конституції й Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" на території Придністровської Молдавської Республіки. Згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки остаточні (стаття 88). Ці рішення обов`язкові на всій території Придністровської Молдавської Республіки для всіх представницьких, виконавчих і судових органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, громадян та їхніх об`єднань (стаття 12 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки"). Обов`язковість рішень Конституційного суду в силу статті 112 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" поширюється й на офіційне тлумачення пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, надане Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07.

Згідно з правовою позицією Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженою в зазначеному рішенні, місцеве самоврядування є необхідною й гарантованою формою народовладдя й становить одну з основ конституційного ладу. Основними завданнями місцевого самоврядування є, з одного боку, реалізація права громадян на участь у керуванні справами суспільства й держави на місцевому територіальному рівні, а з іншого боку – ефективна реалізація інтересів населення окремої адміністративно-територіальної одиниці й держави в цілому. Виходячи саме із цих завдань повинна будуватися й функціонувати система місцевого самоврядування й місцевої державної влади. Формуючи цю правову позицію, Конституційний суд ґрунтувався на принципі організаційної відособленості місцевого самоврядування, закріпленому в Конституції Придністровської Молдавської Республіки (статті 7, 77, 79).

Згідно з частиною третьою статті 1 Конституції Придністровської Молдавської Республіки народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади й місцевого самоврядування.

Стаття 2 Конституції Придністровської Молдавської Республіки визначає, що органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування та інші особи зобов`язані дотримуватися Конституції й законів Придністровської Молдавської Республіки.

У відповідності зі статтею 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, в Придністровській Молдавській Республіці визнається й гарантується місцеве самоврядування, що складається з Рад народних депутатів і органів територіального громадського самоврядування, які безпосередньо або через органи, що обираються ними, самостійно вирішують соціальні, економічні, політичні й культурні питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів населення адміністративно-територіальних одиниць. Державні гарантії самостійності місцевого самоврядування регулюються законодавством Придністровської Молдавської Республіки (стаття 79 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

З метою здійснення функцій місцевого самоврядування щодо рішення питань місцевого значення статтею 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки визначене місце органів місцевого самоврядування в системі поділу влади, а також визначені основні системостворюючі фактори для утворення (обрання) таких структурних елементів у системі місцевого самоврядування, як Ради народних депутатів і голови адміністрацій сіл (селищ) (частина друга пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

Наведені положення Конституції Придністровської Молдавської Республіки й Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки дозволяють визначити, що Ради народних депутатів міст, районів, сіл (селищ), голови адміністрацій сіл (селищ) являють собою органи (посадові особи) місцевого самоврядування, що входять до системи представницьких органів державної влади.

Порядок організації діяльності органів місцевого самоврядування, що входять, згідно з пунктом 1 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, до єдиної систему представницьких органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки, повинен неухильно відповідати основним вимогам Конституції, що визначає основи конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки щодо гарантій місцевого самоврядування.

Згідно з правовим положенням статей 7 й 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, виявленим Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07, визначення чисельної структури органів місцевого самоврядування, як і затвердження штатного розпису, у силу самостійності органів місцевого самоврядування є непорушним повноваженням органів місцевого самоврядування в особі місцевих Рад народних депутатів.

Регулювання підзаконними актами Президента Придністровської Молдавської Республіки питань, пов`язаних з організаційною структурою місцевих Рад народних депутатів міст (районів), фактично ставить представницькі органи державної влади в особі місцевих Рад народних депутатів у підлегле положення стосовно Президента Придністровської Молдавської Республіки. Разом з тим, Президент Придністровської Молдавської Республіки діє в установленому Конституцією порядку. Згідно з підпунктом р) пункту 1 статті 66 Конституції Придністровської Молдавської Республіки Президент здійснює повноваження, передбачені Конституцією й законами Придністровської Молдавської Республіки. Для випадків, коли цей порядок не деталізований, а також стосовно повноважень, не перерахованих у Конституції Придністровської Молдавської Республіки, їхні загальні рамки визначаються принципом поділу влади й вимогами статті 65 (пункт 3) Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з яким укази й розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки не повинні суперечити Конституції й законам Придністровської Молдавської Республіки.

Оскільки Ухвалою Конституційного суду від 11 листопада 2014 року № 11-О/14 конституційно-правовий зміст положень Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування» зі змінами и доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201, що заперечуються у запиті, був виявлений, Конституційний суд вважає, що невизначеність у поставлених питаннях відсутня. Відсутність невизначеності в цьому питанні перешкоджає подальшому розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, тому що відсутня підстава до розгляду справи.

Як випливає із запиту, невизначеність у цьому питанні відсутня й у самого заявника, що аргументує свої доводи посиланнями не тільки на норми Конституції (статті 7, 77, 96, 97), але й на правову позицію Конституційного суду, виражену в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07 у справі про тлумачення частини другої пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо звернення згідно з вимогами зазначеного Конституційного закону не є допустимим.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті запиту до розгляду варто відмовити, тому що він не відповідає критерію допустимості.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 85, 91 й 92 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити у прийнятті до розгляду запиту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2014 року № 152 «Про засоби, націлені на забезпечення функціонування органів місцевого державного управління і місцевого самоврядування» зі змінами и доповненнями, внесеними Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 16 червня 2014 року № 201 як не відповідного критерію допустимості.

2. Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною і оскарженню не підлягає.

3. Ця Ухвала Конституційного суду підлягає опублікуванню в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 13-О/14
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|