::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності деяких положень статті  39 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 27 грудня 2013 року № 287-З-V «Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 і 2016 років»

3 березня 2015 року                                                                                             місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в судових органах державної влади Придністровської Молдавської Республіки Дзидзверга М.О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності деяких положень статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 27 грудня 2013 року № 287-З-V «Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 і 2016 років».

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Косинського В.М., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Пункт 1 статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 27 грудня 2013 року "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років" установлює конкретні розміри розрахункового рівня мінімальної заробітної плати (РР МЗП) для різних видів правовідносин в 2014-2016 роках. Для кожного окремого виду правовідносин, у тому числі для вирахування податків, установлений індивідуальний розмір РР МЗП у грошовому вираженні. У запиті Президента Придністровської Молдавської Республіки заперечується конституційність положень підпунктів г), д), и), л) пункту 1 статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 27 грудня 2013 року "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років", що встановлюють РР МЗП для вирахування окремих податків. Це прибутковий податок, податок на землі сільськогосподарського призначення, плата за підприємницький патент, єдиний соціальний податок, фіксований сільськогосподарський податок, земельний податок на землі несільськогосподарського призначення та інші податкові платежі.

Як зазначено в запиті, РР МЗП, що є нормативом, який використовується для вирахування (розрахунку) податкових платежів, є істотним елементом податкового зобов`язання. Підвищення розміру РР МЗП збільшує податкове навантаження на платників податків, чим погіршує їхнє становище. Згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, закони та інші правові акти, що погіршують становище платників податків, набувають чинності з початком нового фінансового року за умови, що вони були офіційно опубліковані не пізніше, ніж за три місяці до його початку (частина перша пункту 2 статті 98).

Розмір РР МЗП на новий фінансовий рік установлюється на рівні не нижче рівня минулого року, скоректованого на коефіцієнт інфляції (пункт 3 статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про мінімальний розмір оплати праці в Придністровській Молдавській Республіці"). Прогнозований коефіцієнт інфляції на 2014 рік склав 8% (Розпорядження Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 29 серпня 2013 року № 718р "Про проект Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки "Про затвердження Прогнозу соціально-економічного розвитку Придністровської Молдавської Республіки на 2014-2016 роки").

Аналізуючи вищезазначені положення, заявник доходить висновку, що РР МЗП для вирахування перерахованих у них податків на 2014 рік установлений з перевищенням допустимих розмірів. При цьому перевищення допустимих розмірів РР МЗП, установлених на 2014 рік, склало порівняно з 2013 роком суми від 0,08 карбованця до 0,264 карбованця з окремих видів податків. На цій підставі заявник стверджує, що становище платників податків було погіршено через збільшення податкового навантаження.

Оскільки Закон Придністровської Молдавської Республіки "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років" був офіційно опублікований 27 грудня 2013 року, тобто менш ніж за три місяці до початку нового фінансового року, заявник просить визнати положення, що заперечуються, не відповідними пункту 2 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Ухвалою від 28 жовтня 2014 року № 10-0/14 Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки припинив виробництво в справі про перевірку конституційності окремих норм ряду законодавчих актів, у тому числі статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років". У зазначеному рішенні Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки, дослідивши правову природу РР МЗП, дійшов висновку, що розмір розрахункового рівня мінімальної заробітної плати, що є нормативом, який використовується для вирахування (розрахунку) податкових платежів, є істотним елементом податкового зобов`язання. У силу конституційних установлень цей норматив повинен бути визначений законом або в порядку, передбаченому законом.

Ґрунтуючись на такому розумінні, зміна розміру РР МЗП як істотного елемента податкового зобов`язання тягне зміну самого існуючого податку. Очевидно, що збільшення розміру нормативу, використовуваного для вирахування (розрахунку) податкових платежів, погіршує становище платників податків.

Таке збільшення, згідно з вимогами частини першої пункту 2 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, можливо лише на підставі закону або іншого правового акту, які набувають чинності з початком нового фінансового року за умови, що вони були офіційно опубліковані не пізніше, ніж за три місяці до його початку.

Як випливає з матеріалів запиту, розміри РР МЗП, установлені вищезазначеними положеннями для вирахування податкових платежів в 2014 році, у грошовому вираженні перевищують аналогічні нормативи, установлені на 2013 рік. Разом з тим Закон Придністровської Молдавської Республіки "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років" був офіційно опублікований 27 грудня 2013 року, тобто менш ніж за три місяці до початку нового фінансового року, що, за загальним правилом, установлюється з 1 січня по 31 грудня (частина тридцять третя статті 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці").

Констатуючи цю обставину, Суд вважає за необхідне вказати на особливий характер закону про бюджет на наступний фінансовий рік. У силу специфіки цього законодавчого акту, його ухвалення, підписання й опублікування фактично відбувається менш ніж за три місяці до початку нового фінансового року. Так, закони про республіканський бюджет на 2009, 2010, 2011, 2012 фінансові роки були опубліковані в грудні місяці попереднього року, тобто менш ніж за три місяці до початку нового фінансового року. Більше того, Конституція Придністровської Молдавської Республіки допускає, що бюджет на наступний рік може бути не затверджений до закінчення поточного року (пункт 3 статті 97).

Таким чином, установлення розміру РР МЗП, що погіршує становище платників податків, саме законом про республіканський бюджет на наступний фінансовий рік, на практиці може приводити до невиконання вимог частини першої пункту 2 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Разом з тим необхідність установлення РР МЗП саме законом про республіканський бюджет на наступний фінансовий рік закріплена рядом законодавчих актів. Це Закони Придністровської Молдавської Республіки "Про мінімальний розмір оплати праці в Придністровській Молдавській Республіці" (пункт 3 статті 4), "Про оплату праці робітників бюджетної сфери й грошовому постачанні військовослужбовців і осіб, прирівняних до них за умовами виплат грошового постачання" (пункт 13 статті 2), "Про пайовий збір" (частина друга статті 4). Іншими словами, установлення РР МЗП законом про республіканський бюджет на наступний фінансовий рік здійснюється на підставі й у виконання норм перерахованих вище Законів. При таких обставинах, оцінка конституційності положень, що заперечуються, буде означати й оцінку конституційності норм інших Законів, у той час коли вони заявником не заперечуються, що виключає можливість прийняття запиту до розгляду.

Такий висновок не суперечить згаданій вище Ухвалі Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 28 жовтня 2014 року № 10-0/14. У зазначеному рішенні Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дав оцінку позиції голови держави, який вважав, що повноваження встановлювати розмір РР МЗП належить винятково Уряду Придністровської Молдавської Республіки. Дослідивши доводи запиту, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнав, що встановлення розміру РР МЗП як істотного елемента податкового зобов`язання є повноваженням органу законодавчої влади. Разом з тим Суд, ґрунтуючись на положенні пункту 1 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, не виключив можливості наділення Уряду Придністровської Молдавської Республіки правом на підставі закону конкретизувати встановлені законом нормативні положення, що визначають деякі істотні елементи податкових зобов`язань, за винятком об`єкта й податкової бази.

Підтверджуючи свою правову позицію, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вважає за можливе вказати законодавчому органу на необхідність здійснити правове регулювання визначення нормативу, що буде використовуватися для вирахування податкових платежів, що відповідає вимогам частини першої пункту 2 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

3. Іншою обставиною, що виключає прийняття запиту до розгляду, є втрата положеннями, статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років" юридичної чинності.

Положення, що заперечуються, установлюють розміри РР МЗП для вирахування ряду податків на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років. Щодо розмірів РР МЗП, установлених для вирахування податків на 2014 рік, чинність Закону встановлено до 31 грудня 2014 року (стаття 46). Таким чином, до звернення до Конституційного суду із цим запитом, положення статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 й 2016 років" втратили юридичну чинність.

Згідно з чинною редакцією статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" повне або часткове скасування акту, конституційність якого заперечується, до початку або в період розгляду справи не є підставою для припинення виробництва в справі. Проте наведена норма не виключає припинення виробництва у справі внаслідок втрати правовим актом юридичної чинності з інших підстав.

Пункт 1 статті 34 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про акти законодавства" визначає випадки втрати юридичної чинності правовими актами органів державної влади й управління. Скасування правового акту є лише одним з передбаченого законом переліку випадків втрати юридичної чинності акту (підпункт б) пункту 1). Іншим випадком втрати правовим актом юридичної чинності є закінчення терміну його дії, якщо правовий акт ухвалений на певний термін (підпункт а) пункту 1).

Оскільки норми, що заперечуються, втратили юридичну чинність 31 грудня 2014 року не внаслідок їхнього скасування, а внаслідок закінчення терміну їхньої дії, стаття 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" не перешкоджає припиненню виробництва в справі і, відповідно, відмові в прийнятті звернення до розгляду.

Крім того, чинна редакція зазначеної норми виключає можливість припинення виробництва в справі лише у випадку втрати чинності акту шляхом його скасування до початку або в період розгляду справи. У цьому випадку мова йде про час від початку виробництва в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки й до моменту ухвалення судового рішення в справі. Отже, втрата актом юридичної чинності до звернення заявника до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із запитом не перешкоджає припиненню виробництва в справі. Оскільки запит Президента до Конституційного суду датований 8 січня 2015 року, тобто після втрати вищезазначеними положеннями юридичної чинності, перешкод до відмови в прийнятті запиту до розгляду не вбачається.

Згідно зі статтею 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" запит до Конституційного суду про перевірку конституційності правового акту органу державної влади або його окремих положень допустимо, якщо, у тому числі, заявник уважає їх не чинними через неконституційність. Як випливає із запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки, метою його звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є визнання положень, що заперечуються, не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки, тобто не чинними через неконституційність, і виключення цих положень із системи правового регулювання. Проте ці положення у будь-якому випадку не є чинними через втрату юридичної чинності 31 грудня 2014 року і, відповідно, виключені із системи правового регулювання. Звідси випливає, що запит Президента не відповідає критерію допустимості, установленому статтею 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті запиту до розгляду варто відмовити, тому що він не відповідає критерію допустимості.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 85, 91 й 92 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності положень підпунктів г), д), и), л) пункту 1 статті 39 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 27 грудня 2013 року «Про республіканський бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 і 2016 років».

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною і оскарженню не підлягає.

3. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підлягає опублікуванню у «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 01-О/15
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|