::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Потапенко Дмитра Володимировича конституційності Положення «Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки», затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69

5 березня 2015 року                                                                                            місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Томачинської Г.М.,

за участю заявника Потапенко Д.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Потапенко Дмитра Володимировича конституційності Положення «Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки», затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Косинського В.М., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянин Потапенко Д.В., будучи єдиним засновником і директором ТОВ "Жар-птиця", звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною скаргою на порушення конституційних прав людини й громадянина, що виникло внаслідок застосування до очолюваної ним комерційної організації Положення "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69.

Як випливає із скарги й доданих до неї матеріалів, заявник від імені ТОВ "Жар-птиця" звернувся до Державної служби з культури Придністровської Молдавської Республіки за отриманням гастрольного посвідчення на право здійснення гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки. Проте Міжвідомчою комісією з проведення експертизи матеріалів, що надаються для отримання дозволу на проведення гастролей на території Придністровської Молдавської Республіки, в отриманні посвідчення було відмовлено через виявлення ряду невідповідностей у наданих документах і відеозапису спектаклю. Правовою підставою цієї відмови зазначені норми права, що містяться у підпункті в) пункту 3 і підпункті а) пункту 22 Положення "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69.

Громадянин Потапенко Д.В. вважає, що підпункт а) пункту 22 Положення, пред`являючи до культурно-масових заходів вимогу про відповідність якомусь високому художньому рівню, визначення якому в законодавстві немає, обмежує право громадян на свободу художньої творчості, гарантоване статтею 44 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Крім цього, заявник вважає, що підпункти д), е), ж) пункту 3 акту, що заперечується, надаючи виконавчому органу влади право відмовляти у видачі гастрольного посвідчення, за мотивами того, що культурно-видовищний захід не задовольняє духовні потреби населення, не сприяє естетичному вихованню населення або містить матеріали, що пропагують насильство, жорстокість, також обмежують волю творчості.

На думку заявника, такі встановлення не відповідають Конституції Придністровської Молдавської Республіки, її статті 44, згідно з якою проголошено право громадян на свободу художньої, наукової й технічної творчості. Заявник вважає, що акт, який заперечується, створює комітет цензури, що жорстко обмежує свободу художньої творчості, тим самим порушує конституційні права громадян.

З огляду на вищевикладене, громадянин Потапенко Д.В. просить Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнати Положення про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки не відповідним Конституції Придністровської Молдавської Республіки (статті 44).

2. Згідно з пунктом 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й підпунктом в) частини першої статті 9, статтями 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", громадяни вправі звернутися до Конституційного суд Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод, що виникло внаслідок застосування закону, нормативного акту в їхній справі.

Звернення заявника представлене у формі скарги, у якій він як засновник ТОВ "Жар-птиця", посилаючись на порушення своїх конституційних прав, виклав прохання до органу конституційного контролю. Відповідно до позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженої в Ухвалі від 7 жовтня 2003 року № 07-О/03, засновники (учасники) товариства з обмеженою відповідальністю мають право на звернення до Конституційного суду зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина.

Разом з тим згідно з вимогами статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", скарга заявника є допустимою, якщо:

а) закон, нормативний акт порушує конституційні права і свободи громадян;

б) закон, нормативний акт застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої завершено або розпочато в суді або іншому органі, що застосовує закон.

Таким чином, цими правовими приписаннями до звернення заявника пред`являються особливі вимоги, згідно з якими скарга визнається допустимою і підлягає розгляду органом конституційного контролю.

Розв`язуючи питання про відповідність скарги громадянина Потапенко Д.В. наведеним вище критеріям допустимості, слід зазначити, що установлення пункту 3 Положення, які заперечуються заявником, визначають основні напрямки державного регулювання гастрольної діяльності в Придністровській Молдавській Республіці. Фактично вони закріплюють завдання державних органів в галузі регулювання зазначеного виду культурної діяльності, які спрямовані на координування гастрольної діяльності, визначення порядку видачі дозволу на таку діяльність, забезпечення високого художнього рівня культурно-видовищних заходів, популяризацію кращих досягнень в галузі культури тощо. Отже, зазначений пункт нормативного акту, що заперечується, не порушує конституційні права і свободи заявника, у тому числі в ньому не міститься приписань, що порушуючи свободу художньої, наукового й технічної творчості громадян. А тому в цій частині скарга Потапенко Д.В. не відповідає критерію допустимості.

3. Звернення заявника до Конституційного суд Придністровської Молдавської Республіки є повторним, раніше він звертався з аналогічною скаргою на порушення своїх конституційних прав.

Проте Ухвалою від 4 грудня 2014 року № 12-О/14 Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки відмовив у прийнятті до розгляду його первісної скарги. Однією з підстав для ухвалення такого рішення було те, що заявник не виклав свою правову позицію й правове обґрунтування з виниклого у нього питання, не заявив конкретної вимоги у зв`язку зі скаргою до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (пункт 3 Ухвали).

Як видно зі змісту зазначеного звернення, у цій частині скарга громадянина Потапенко Д.В. залишилася без змін, його нове звернення також не конкретизоване й містить прохання визнати в цілому Положення про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки не відповідним Конституції Придністровської Молдавської Республіки (статті 44). По суті заявник, наполягаючи на перевірці конституційності цього нормативного акту, заперечує в тому числі й окремі його положення, які не пов`язані з конкретним правозастосовним процесом у його справі (підпункти д), е), ж) пункту 3 Положення). Згідно з тими положеннями, які в його справі фактично застосовувалися (підпункт в) пункту 3, підпункт а) пункту 22 Положення), вимоги залишилися не конкретизованими. Тим часом згідно з підпунктом з) частини другої статті 44 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", в зверненні повинна бути викладена позиція заявника щодо поставленого питанню і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

За такими обставинами Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що повторна скарга заявника не може розглядатися як відповідна критеріям допустимості, відбитим у статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", оскільки окремі положення нормативного акту, що заперечуються ним, не порушують його конституційні права, інші норми в його справі не застосовувалися, а вимоги у відношенні застосованих у його справі встановлень не конкретизовані.

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо воно згідно з вимогами зазначеного Конституційного закону не є допустимим.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, частинами першою і третьою статті 78, статтями 84, 85, 102 й 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити у прийнятті до розгляду скарги громадянина Потапенко Дмитра Володимировича про перевірку конституційності Положення "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69, як не відповідної критеріям допустимості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною і оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підлягає опублікуванню у «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 04-О/15|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|