::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду скарги громадянина Попенко Дмитра Володимировича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 22 Положення «Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки» , затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69

30 квітня 2015 року                                                                                              місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі головуючого –Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю заявника Потапенко Д.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Потапенко Д.В. про перевірку конституційності підпункту а) пункту 22 Положення «Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки» , затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Стародуба М.І., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянин Потапенко Д.В., будучи єдиним засновником і директором ТОВ "Жар-птиця", звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною скаргою на порушення конституційного права на свободу художньої творчості, що виникло внаслідок застосування підпункту в) пункту 3, підпункту а) пункту 22 Положення "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки", затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69. Норми, що заперечуються, у їхньому взаємозв`язку передбачають як підставу для відмови у видачі гастрольного посвідчення суб`єктам гастрольної діяльності невідповідність культурно-видовищного заходу високому художньому рівню.

Як випливає із скарги й доданих до неї матеріалів, заявник, не маючи власного сценічного майдану, від імені очолюваної ним комерційної організації звернувся до Державної служби з культури Придністровської Молдавської Республіки за отриманням гастрольного посвідчення на право здійснення такої діяльності на території республіки. Проте на підставі підпункту в) пункту 3 і підпункту а) пункту 22 Положення йому було відмовлено в наданні гастрольного посвідчення.

Громадянин Потапенко Д.В. вважає, що відмова у видачі гастрольного посвідчення є неправомірним і порушує його право на свободу художньої творчості. На його думку, підпункт а) пункту 22 зазначеного Положення суперечить Конституції Придністровської Молдавської Республіки, тому що фактично допускає обмеження свободи художньої творчості через невідповідність змісту культурно-видовищного заходу високому художньому рівню, визначення якому в законодавстві немає.

У зверненні до Суду заявник указує, що внаслідок застосування підпункту в) пункту 3 і підпункту а) пункту 22 Положення було порушено його конституційне право на свободу творчості, а тому просить визнати підпункт а) пункту 22 Положення "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки" не відповідним Конституції Придністровської Молдавської Республіки, її статті 44.

2. Згідно з пунктом 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й підпунктом в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадяни вправі звернутися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод, що виникло внаслідок застосування закону, нормативного акту в їхній справі.

Звернення заявника представлене у формі скарги, у якій він як засновник ТОВ "Жар-птиця", посилаючись на порушення його конституційних прав, виклав своє прохання до органу конституційного контролю.

Раніше заявник двічі звертався до Конституційного суду з аналогічними скаргами. За результатами розгляду Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки відмовив у прийнятті їх до розгляду через їхню невідповідність критеріям допустимості (Ухвала від 4 грудня 2014 року № 12-О/14, від 5 березня 2015 року № 04-О/15).

При цьому в Ухвалі від 5 березня 2015 року № 04-О/15 орган конституційного контролю дійшов до однозначного висновку, що установлення пункту 3 Положення визначають основні напрямки (цілі) державного регулювання гастрольної діяльності в Придністровській Молдавській Республіці, які спрямовані на координування такої діяльності, визначення порядку видачі дозволу на гастрольну діяльність, забезпечення високого художнього рівня культурно-видовищних заходів, популяризацію кращих досягнень в галузі культури тощо. Зазначені положення не містять у собі приписань, що порушують свободу художньої, наукової й технічної творчості громадян. Отже, конституційні права і свободи заявника не були порушені, а тому в цій частині скарга громадянина Потапенко Д.В. визнана не відповідною критерію допустимості.

У цьому зверненні, заперечуючи конституційність підпункту а) пункту 22 Положення "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки", громадянин Потапенко Д.В. пов`язує порушення конституційного права на свободу художньої творчості з відмовою у видачі гастрольного посвідчення очолюваній ним комерційної організації через невідповідність змісту культурно-видовищного заходу високому художньому рівню.

Конституція Придністровської Молдавської Республіки проголошує, що людина, її права і свободи є вищою цінністю суспільства й держави, а захист прав і свобод людини – обов`язок держави (частина перша статті 16). Це положення одержало розвиток, у тому числі, у статті 44 (частина перша) Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з якою громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право на свободу художньої, наукової й технічної творчості.

Свобода творчості, насамперед, означає, що кожна людина має право на всі види творчої діяльності у відповідності зі своїми інтересами й здатностями. При цьому право людини займатися творчою діяльністю може здійснюватися як на професійній, так і на аматорській основі. Закріплення такої свободи в Конституції припускає мінімальне втручання органів державної влади й місцевого самоврядування у творчу діяльність громадян щодо створення творів мистецтва, літератури, живопису тощо. Більше того, із взаємозв`язку статей 16 (частина перша) і 44 (частина перша) Конституції випливає обов`язок держави забезпечувати правові гарантії охорони свободи творчості. Законодавча, виконавча й судова влади повинні захищати права і свободи всіх суб`єктів культурної діяльності за допомогою законодавчої та іншої нормативної діяльності, розробки й здійснення державної політики культурного розвитку, припинення порушень права свободи в галузі культури.

Художня творчість, про яку йдеться в скарзі громадянина Потапенко Д.В., охоплює собою літературу, музику, живопис, скульптуру, театр, архітектуру й багато інших сфер творчої праці, результатом якої є різного роду мистецькі твори.

Проголошуючи свободу творчості, Конституція Придністровської Молдавської Республіки не розкриває поняття творчої діяльності, відмінності й зміст окремих видів творчості – художньої, наукової, технічної. Тим більше вона не дає визначення поняттю гастрольної діяльності й не регламентує порядок її здійснення. Конкретні правові гарантії проголошеної Конституцією свободи творчості забезпечуються комплексним нормативно-правовим регулюванням відносин, що виникають стосовно створення, використання й охорони результатів творчої діяльності.

Стосовно сфери художньої творчості нормативно-правове регулювання здійснюється Законами Придністровської Молдавської Республіки від 21 серпня 2008 року № 535-З-ІV "Про культуру", від 8 грудня 2008 року № 616-З-ІV "Про театральну, циркову й концертну діяльність у Придністровській Молдавській Республіці", від 27 липня 2010 року № 153-З-ІV "Про творчих працівників і творчі спілки" й іншими нормативними правовими актами, а також міжнародними угодами в галузі культури.

Законодавство Придністровської Молдавської Республіки, засноване на гарантованій Конституцією свободи творчості, регулює відносини в галузі культурної й творчої діяльності, визначає правові, економічні, соціальні й організаційні основи державної політики в галузі культури. Законодавчі акти дають визначення культурній діяльності, концертній діяльності, театральній діяльності, гастрольній діяльності й багатьом іншим поняттям і термінам.

Так, творча діяльність визначена як діяльність, спрямована на створення культурних цінностей й (або) їхню інтерпретацію в будь-якій формі й будь-яким чином. Також гастрольна діяльність являє собою діяльність, націлену на організацію й проведення за участю артистів концертів, спектаклів, циркових програм, вистав та інших концертно-видовищних заходів поза власним сценічним майданчиком (пункти 21, 18 статті 4 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про культуру").

Закон Придністровської Молдавської Республіки "Про культуру" установлює повноваження Уряду в галузі культури (стаття 22), а Закон Придністровської Молдавської Республіки "Про театральну, циркову й концертну діяльність у Придністровській Молдавській Республіці" – компетенцію виконавчого органу влади, у веденні якого перебувають питання культури й мистецтва (стаття 9).

Розвиваючи конституційне встановлення про право на свободу творчості, стаття 14 (пункт 1) Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про театральну, циркову й концертну діяльність у Придністровській Молдавській Республіці" установлює, що культурно-видовищні організації незалежні у виборі художнього напрямку своєї діяльності, форми публічного виконання, репертуару. Пункт 2 цієї норми не допускає обмеження художньо-творчої діяльності через цензурні міркування. Виключення становлять випадки, що тягнуть за собою порушення прав і свобод людини й громадянина, заподіяння шкоди особистості, здоров`ю громадян, навколишньому середовищу, громадському порядку, суспільній безпеці, власності, економічним інтересам фізичних й (або) юридичних осіб, суспільству й державі, або утворюючих реальну погрозу такої шкоди. У той же час Конституція Придністровської Молдавської Республіки не містить прямої заборони цензури художньо-творчої діяльності, хоча допускає обмеження прав і свобод людини й громадянина у випадках, передбачених законом, в інтересах державної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров`я населення, прав і свобод інших осіб (стаття 18 Основного Закону).

Таким чином, Конституція Придністровської Молдавської Республіки безпосередньо не визначає порядок здійснення театральної або гастрольної діяльності. Звідси випливає, що установлення нормативно-правового характеру, закріплені в Положенні "Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки", які заперечуються заявником, можуть бути оцінені лише на їхню відповідність законам. Проте розв’язання таких питань у відповідності зі статтею 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" не входить до компетенції органу конституційного контролю, а є підвідомчим судам загальної юрисдикції. Якщо громадянин уважає, що нормативним правовим актом порушуються його права і свободи, гарантовані Конституцією й іншими правовими актами, він вправі звернутися до суду із заявою про визнання цього акту суперечним закону повністю або частково (стаття 282 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки).

Крім того, громадянин Потапенко Д.В. у скарзі власне кажучи заперечує відмову у видачі ТОВ "Жар-птиця" гастрольного посвідчення на право здійснення гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки, що він уважає неправомірним. Як випливає з листа начальника Державної служби з культури Придністровської Молдавської Республіки, рішення про відмову у видачі ТОВ "Жар-птиця" гастрольного посвідчення ухвалено Міжвідомчою комісією з проведення експертизи матеріалів, що представляють для отримання дозволу на проведення гастролей на території Придністровської Молдавської Республіки. Таке рішення ухвалене на підставі норм Положення, що заперечуються заявником. Перевірка законності й обґрунтованості такого рішення також не відповідає компетенції Конституційного суду, оскільки справи, що виникають із публічних правовідносин, заснованих на адміністративно-владних повноваженнях однієї сторони стосовно іншої і не потребують розв’язання спору про право, розглядаються судами загальної юрисдикції або вищестоящими в порядку підпорядкованості органами державної влади.

Це випливає зі змісту статті 285 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, у якій зазначено, що громадянин вправі заперечити в суді або у вищому органі державної влади рішення, дію (бездіяльність) органу державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, наділених законом окремими державними або іншими публічними повноваженнями, посадових осіб, державних службовців, якщо вважає, що порушені його права свободи, надані законом або іншим нормативно-правовим актом.

Згідно з підпунктом а) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду, якщо розв’язання питання, поставленого в зверненні, не є підвідомчим Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки.

Керуючись підпунктом а) частини першої статті 50, частинами першою і третьою статті 78, статтями 84, 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити у прийнятті до розгляду скарги громадянина Потаєнко Дмитра Володимировича про перевірку конституційності підпункту а) пункту 2 Положення «Про порядок організації гастрольної діяльності на території Придністровської Молдавської Республіки», затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 16 квітня 2013 року № 69, через непідвідомчість Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підлягає опублікуванню у «Збірнику актів законодавства» і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

09-О/15
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|