::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду запиту Уряду Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності деяких положень Закону Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 1997 року  № 35-З «Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці»

10 листопада 2015 року                                                                                місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки у цій справі в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки Киливника І.Г.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду запиту Уряду Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності деяких положень Закону Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 1997 року № 35-З «Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці» у взаємозв’язку з деякими положеннями статті 15 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 30 листопада 2011 року № 224-КЗ-V «Про Уряд Придністровської Молдавської Республіки».

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Стародуба М.І., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Уряд Придністровської Молдавської Республіки звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із запитом про перевірку конституційності частини другої статті 2, частин п`ятої - сьомої, одинадцятої, тридцять другої статті 8, частини п`ятнадцятої статті 9, частини першої статті 14, частин другої і п`ятої статті 16, частин першої й четвертої пункту 5 статті 16-1, частини третьої статті 27 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 1997 року № 35-З "Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці". Згідно з нормами, що заперечуються, Президент Придністровської Молдавської Республіки розробляє структуру й склад бюджетної класифікації; не пізніше 1 квітня подає на затвердження Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки концепцію бюджетної й податкової політики на середньострокову перспективу; виносить на розгляд Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки проекти законодавчих актів, що вносять зміни й доповнення до чинного податкового законодавства, і не пізніше 10 вересня подає на розгляд Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки проект закону про бюджет на наступний рік; до 15 червня подає на розгляд Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки прогноз соціально-економічного розвитку на майбутній бюджетний рік; організує виконання республіканського бюджету через виконавчі органі державної влади, що забезпечують виконання бюджету, державні адміністрації; представляє Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки звіт про виконання бюджету; регламентує фінансово-бюджетні відносини між організаціями всіх рівнів, пов`язаних як із зовнішньою діяльністю, так і зі змінами в цій галузі, з обов`язковим звітом перед Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.

Як зазначено в запиті, Конституція Придністровської Молдавської Республіки, закріплюючи в статті 6 принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову, виділяє Президента Придністровської Молдавської Республіки як окремого суб`єкта влади в Придністровській Молдавській Республіці. Будучи головою держави, гарантом Конституції, прав і свобод людини й громадянина, Президент наділений широкими повноваженнями, які дозволяють забезпечувати узгоджене функціонування й взаємодію органів державної влади. Проте за характером своїх функцій голова держави не входить безпосередньо до тріади галузей влади, оскільки згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки Верховна Рада визначена як єдиний законодавчий орган влади (пункт 1 статті 67), Уряд здійснює виконавчу владу (пункт 1 статті 76-1), а судова влада здійснюється судами (пункт 2 статті 80).

На думку заявника, аналіз повноважень Президента, закріплених у Конституції, дозволяє зробити висновок про те, що голова держави повноваженнями з розробки і представлення Верховній Раді проекту республіканського бюджету й забезпеченню його виконання, за представлення Верховній Раді звіту про виконання республіканського бюджету, із забезпечення проведення в Придністровській Молдавській Республіці єдиної фінансової, економічної, кредитної й грошової політики не наділений. Навпаки, Конституція Придністровської Молдавської Республіки визначає Уряд Придністровської Молдавської Республіки виконавчим органом державної влади й наділяє зазначеними повноваженнями саме цей орган державної влади (підпункти а) і б) пункту 1 статті 76-5). В межах функцій держави в цій сфері згідно зі статтею 15 Конституційного закону "Про Уряд Придністровської Молдавської Республіки" Уряд Придністровської Молдавської Республіки наділений повноваженнями з проведення в Придністровській Молдавській Республіці єдиної фінансової, економічної, кредитної й грошової політики, у тому числі з бюджетного планування, складання й виконанню бюджету.

З урахуванням викладеного заявник просить перевірити частину другу статті 2, частини п`яту - сьому, одинадцяту, тридцять другу статті 8, частину п`ятнадцяту статті 9, частину першу статті 14, частини другу й п`яту статті 16, частини першу й четверту пункту 5 статті 16-1, частину третю статті 27 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці" у взаємозв`язку з деякими положеннями статті 15 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Уряд Придністровської Молдавської Республіки" на відповідність положенням статті 6, підпунктів а), б) пункту 1 статті 76-5 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Згідно з частиною другою статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" підставою до розгляду справи в Конституційному суді є невизначеність, що виявився у питанні про те, чи відповідає Конституції закон, інший правовий акт, що заперечується. Дослідивши запит Уряду й додані до нього документи, Конституційний суд доходить висновку про відсутність такої невизначеності.

Згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, ухваленою на всенародному референдумі 24 грудня 1995 року, Президент Придністровської Молдавської Республіки є головою держави й очолює виконавчу владу в Республіці.

Закон Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 1997 року № 35-З "Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці" конкретизував конституційні повноваження Президента як голови виконавчої влади в бюджетному процесі.

Конституційний закон Придністровської Молдавської Республіки від 4 липня 2011 року № КЗИД-V "Про внесення змін і доповнень до Конституції Придністровської Молдавської Республіки" вніс до Конституції зміни й доповнення, згідно з якими виконавчу владу в Придністровській Молдавській Республіці здійснює Уряд, який складається з Голови, його заступників, міністрів, голів державних адміністрацій міст, районів. При цьому Уряд як орган, що здійснює виконавчу владу в державі, наділяється повноваженнями в бюджетному процесі. Так, Уряд розробляє й представляє Верховній Раді проект республіканського бюджету й забезпечує його виконання; представляє Верховній Раді звіт про виконання республіканського бюджету; представляє Верховній Раді щорічні звіти про результати своєї діяльності, у тому числі з питань, поставлених Верховною Радою; забезпечує проведення в Придністровській Молдавській Республіці єдиної фінансової, економічної, кредитної й грошової політики.

Очевидно, що положення Закону Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 1997 року № 35-З " Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці", що встановлюють повноваження Президента в бюджетному процесі, повинні бути приведені у відповідність із конституційно встановленою компетенцією Уряду Придністровської Молдавської Республіки в бюджетному процесі. Зі змісту пункту 2 статті 2 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 4 липня 2011 року № КЗИД-V "Про внесення змін і доповнень до Конституції Придністровської Молдавської Республіки" випливає, що положення, які заперечуються, повинні бути приведені у відповідність із Конституцією протягом двох років від дня набуття чинності зазначеного Конституційного закону.

Таким чином, необхідність приведення положень, що заперечуються заявником, у відповідність із конституційно встановленими повноваженнями Уряду не виявляє будь-якої невизначеності. Слід зазначити, що Розпорядженням Президента Придністровської Молдавської Республіки від 25 вересня 2015 року № 349рп у Верховну Раду внесений законопроект, спрямований на приведення положень, що заперечуються, у відповідність із Конституцією – " Про внесення змін до Закону Придністровської Молдавської Республіки " Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці".

Через відсутність підстави до розгляду справи запит Уряду Придністровської Молдавської Республіки не є допустимим і не може бути прийнятий до розгляду.

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо воно згідно з вимогами Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" не є допустимим.

Виходячи з викладеного й керуючись статтею 9, підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 90, 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду запиту Уряду Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності деяких положень Закону Придністровської Молдавської Республіки від 24 лютого 1997 року № 35-З "Про бюджетну систему в Придністровській Молдавській Республіці" у взаємозв`язку з деякими положеннями статті 15 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 30 листопада 2011 року № 224-КЗ-V "Про Уряд Придністровської Молдавської Республіки" через невідповідність вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Цю Ухвалу опублікувати в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

16-О /15
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|