::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про припинення виробництва у справі № 138-354/15 на запит Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834 «Про місцезнаходження представницьких органів державної влади у Придністровській Молдавській Республіці» в частині визначення будівлі для розташування Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки

26 листопада 2015 року                                                                                      місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю виконуючого обов`язки Повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в судових органах державної влади Придністровської Молдавської Республіки Дзидзверга М.О., представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки у цій справі в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки Кип’яткової А.Г.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу на запит Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834 "Про місцезнаходження представницьких органів державної влади в Придністровській Молдавській Республіці" у частині визначення будинку, що перебуває в державній власності, для розміщення Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши повідомлення судді-доповідача Степанова С.М., пояснення представників сторін, дослідивши додані документи, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. У запиті Президента Придністровської Молдавської Республіки заперечується конституційність Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834 "Про місцезнаходження представницьких органів державної влади в Придністровській Молдавській Республіці" у частині визначення будинку для розміщення Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. Згідно з Постановою, що заперечується, визначені місця знаходження Верховної Ради й представницьких органів державної влади міст (районів) за конкретними адресами у містах Тирасполь, Бендери, Рибниця, Дубоссари, Григориопіль, Кам’янка, Слободзея.

Президент Придністровської Молдавської Республіки просить перевірити конституційність зазначеної Постанови саме в частині визначення будинку для розміщення Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. На думку заявника, Постанова про визначення приміщення для розміщення Верховної Ради, що заперечується є рішенням з керування державною власністю. Тим часом згідно з підпунктом г) пункту 1 статті 76-5 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, керування державною власністю здійснює Уряд Придністровської Молдавської Республіки. Ухвалюючи рішення з керування державною власністю, законодавчий орган, як уважає заявник, привласнив конституційно закріплені повноваження Уряду Придністровської Молдавської Республіки. У зв`язку з викладеним Президент Придністровської Молдавської Республіки просить перевірити Постанову Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834 "Про місцезнаходження представницьких органів державної влади в Придністровській Молдавській Республіці" у частині визначення будинку для розміщення Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки на предмет її відповідності статті 76-5 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

У судовому засіданні представник заявника підтримав доводи запиту й просив перевірити конституційність пункту 1 Постанови, що заперечується, у частині визначення будинку для розміщення Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. На думку представника Президента Придністровської Молдавської Республіки Постанова, що заперечується, має нормативний характер; отже, перевірка її конституційності відповідає повноваженням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Представник Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в судовому засіданні навів доводи на користь конституційності акту, що заперечується. При цьому, на думку представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Постанова, що заперечується, не належить до актів, які можуть перевірятися Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки, тому що є індивідуальним (ненормативним) правовим актом, ухваленим з організаційного питання для врегулювання конкретних правовідносин.

2. Компетенція Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки в частині здійснення конституційного контролю визначається статтею 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Згідно з підпунктом а) пункту 1 зазначеної норми, Конституційний суд розв’язує справи про конституційність законів Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі конституційних), а також правових актів, ухвалених Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.

Повноваження Конституційного суду конкретизуються в нормах Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", у тому числі в статті 10. Згідно з зазначеною нормою, до повноважень Конституційного суду не належать питання визначення законності індивідуальних (ненормативних) актів органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Як випливає з наведеного обмеження, Конституційний суд повноважний розв’язувати справи про конституційність не будь-якого правового акту, ухваленого Верховною Радою, а лише нормативного правового акту, яким установлюються нові норми права, змінюються або відміняються чинні правові норми. Правова позиція Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з цього питання висловлена в Ухвалі від 1 жовтня 2015 року № 11-0/15.

Визначення нормативного правового акту закріплене в підпункті б) статті 1 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про акти законодавства Придністровської Молдавської Республіки". Згідно з цим визначенням, нормативний правовий акт – це правовий акт, що містить норми права (тобто розраховані на багаторазове застосування правила поведінки, що встановлюють, змінюють або припиняють права, обов`язки, відповідальність персонально не визначеного кола осіб і (або) передбачають затвердження, уведення в дію, тлумачення, призупинення або припинення дії нормативного правового акту).

Наведене визначення містить вказівку на конкретні ознаки, що відрізняють норму права від юридичних приписань ненормативного характеру: неодноразовість застосування й неперсонифікованість. Норма права, яка складає основний зміст нормативного правового акту, тягне юридичні наслідки для необмеженого кола осіб. Вона розрахована не на якийсь конкретний випадок або обставину, а на той або інший вид випадків, обставин, обумовлених якою-небудь загальною ознакою, і, тим самим, норма розрахована на певну категорію, вид суспільних відносин. Норми права являють собою загальні, типові правила поведінки, що діють незалежно від того, виникли або припинилися конкретні правовідносини, передбачені актом.

Постанова Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834 "Про місцезнаходження представницьких органів державної влади в Придністровській Молдавській Республіці" визначає місця знаходження Верховної Ради (пункт 1), а також представницьких органів державної влади міст і районів (пункт 2) за адресами їхнього фактичного розташування, із зазначенням міст, вулиць, номерів будинків.

Фактично в запиті Президента Придністровської Молдавської Республіки заперечується конституційність тільки пункту 1 Постанови Верховної Ради від 23 травня 2013 року № 1834 "Про місцезнаходження представницьких органів державної влади в Придністровській Молдавській Республіці". Зазначений пункт визначає "місцем знаходження вищого представницького і єдиного законодавчого органу Придністровської Молдавської Республіки - Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки столицю Придністровської Молдавської Республіки м. Тирасполь, вул. 25 Жовтня, 45".

Пунктом 2 статті 10 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про акти законодавства Придністровської Молдавської Республіки" передбачено, що з питань, які не вимагають законодавчого регулювання, Верховною Радою можуть ухвалюватися правові акти нормативного й ненормативного характеру у вигляді постанов. Аналізуючи правову природу пункту 1 Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834, що заперечується, Конституційний суд доходить висновку, що він не розрахований на встановлення норм права і їхню реалізацію, тобто на виникнення, зміну й припинення правовідносин, і не має інших необхідних нормативних ознак, наведених вище. Тим часом до компетенції Конституційного суду відноситься розв’язання справ про відповідність Конституції лише нормативних правових актів, ухвалених Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно з підпунктом а) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо розв’язання питання, поставленого в зверненні, не є підвідомчим Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно зі статтею 75 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд припиняє виробництво у справі у випадках, якщо в ході засідання будуть виявлені підстави до відмови в прийнятті звернення до розгляду.

Керуючись статтями 9, 10, 12, 27, підпунктом а) частини першої статті 50, статтями 75, 78, 79, 80, 84, 85, 90 і 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Припинити виробництво у справі № 138-354/15 на запит Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Постанови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 23 травня 2013 року № 1834 "Про місцезнаходження представницьких органів державної влади в Придністровській Молдавській Республіці" у частині визначення будинку для розміщення Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки через непідвідомчість.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає.

3. Цю Ухвалу опублікувати в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 17-О/15
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|