::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки

13 січня 2016 року                                                      місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Томачинської Г.М.,

за участю виконуючого обов’язки Повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в судових органах державної влади Придністровської Молдавської Республіки Дзидзверга М.О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду запиту Президента Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Косинського В.Н., що проводив згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки " Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення запиту, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Президент Придністровської Молдавської Республіки звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з запитом про тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Згідно з зазначеною нормою депутат Верховної Ради, який працює у Верховній Раді і її робочих органах на постійній професійній основі, не має права посідати інші оплачувані посади, здійснювати підприємницьку діяльність, входити до складу керівного органу або наглядової ради комерційної організації, здійснювати іншу оплачувану діяльність, за винятком викладацької, наукової або творчої діяльності.

На думку заявника, частина третя пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, закріплюючи принцип роботи депутатів Верховної Ради тільки на постійній професійній основі, виключає можливість здійснення депутатських повноважень без припинення основної трудової діяльності. При цьому депутат Верховної Ради не має права здійснювати підприємницьку та іншу оплачувану діяльність, за винятком наукової, викладацької або творчої діяльності.

Такий висновок заявник обґрунтовує принципом поділу влади, закріпленим у статті 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Як зазначено в запиті, Конституція забороняє Президентові, членам Уряду й суддям здійснювати підприємницьку та іншу діяльність, крім наукової, викладацької або творчої, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду (стаття 64, частина перша пункту 3 статті 76-1, частина перша пункту 3 статті 83). Тим часом, стаття 6 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про статус депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки" визначає, що депутат Верховної Ради має право здійснювати депутатські повноваження й без припинення основної трудової діяльності (частина перша пункту 1).

Таким чином, на відміну від представників виконавчої й судової влади, а також голови держави, депутати Верховної Ради мають право здійснювати свою діяльність не тільки на постійній професійній основі, але й без припинення основної трудової діяльності. В останньому випадку депутати Верховної Ради мають право здійснювати підприємницьку й будь-яку іншу діяльність, посідати іншу оплачувану посаду.

Як стверджує заявник, розширення конституційно встановленої форми здійснення діяльності депутатів Верховної Ради не узгоджується з принципом поділу влади, в межах якого кожна з трьох галузей влади наділена владними повноваженнями й у межах своїх повноважень самостійна. Установлення рівних обмежень для представників трьох галузей влади, а також Президента Придністровської Молдавської Республіки, обумовлене тим, що фундаментальним принципом організації влади в Придністровській Молдавській Республіці є принцип поділу влади. Створення умов для суміщення владних повноважень із підприємницькою діяльністю суперечить основам організації влади в державі. Тому виконання депутатами Верховної Ради покладених на них владних повноважень "можливе тільки на постійній професійній основі, на основному місці роботи, без права здійснення підприємницької та іншої оплачуваної діяльності, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності".

У зв`язку з викладеним заявник просить надати тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки "у частині здійснення депутатами Верховної Ради повноважень на постійній професійній основі, відсутності права обіймати інші оплачувані посади, здійснювати підприємницьку діяльність, входити до складу керівного органу або наглядової ради комерційної організації, здійснювати іншу оплачувану діяльність, за винятком викладацької, наукової або творчої діяльності".

2. Метою тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки є усунення невизначеності в розумінні конституційних положень, забезпечення їхнього належного застосування, дотримання, виконання й використання. Згідно з частиною другою статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" підставою до розгляду в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки справи про тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки є невизначеність, що виникла у розумінні її положень.

Звідси випливає, що підставою до розгляду Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки справи про тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки є невизначеність, що виявився у розумінні саме положень Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а не законів, які конкретизують ці конституційні положення.

Крім того, така невизначеність виявляється уповноваженими на звернення із запитом до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки органами у зв`язку з їхньою офіційною діяльністю щодо здійснення своїх державно-владних функцій і їхніх повноважень.

Оскільки запит Президента Придністровської Молдавської Республіки не відповідає зазначеним вимогам, він не може бути прийнятий Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки до розгляду.

2.1. У запиті Президента Придністровської Молдавської Республіки відсутнє посилання на причину, що викликала звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з вимогою про тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Тим часом, як випливає із викладеного, підставою до розгляду справи про тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки є не будь-яка невизначеність у розумінні її положень, а лише та неясність або неоднозначність, яка виникла при застосуванні цих положень на практиці, при реалізації суб`єктом своїх прав і обов`язків, а також компетенції.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в раніше ухвалених рішеннях сформував правову позицію щодо критеріїв допустимості запиту про тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки (Постанова від 21 жовтня 2014 року № 04-П/14, Ухвалам від 17 лютого 2005 року № 02-/05). Згідно з цією позицією головною умовою допустимості запиту про тлумачення є наявність у заявника неясності або неоднозначності в розумінні положень Конституції Придністровської Молдавської Республіки в процесі правореалізації, правозастосування. Невизначеність, що виявився у розумінні положень Конституції, повинна бути пов`язана не з пізнавальним інтересом заявника, а з діяльністю щодо здійснення державно-владних повноважень. У процесі конституційного виробництва можливо тільки взаємозалежне з реалізацією розкриття змісту конституційних понять, визначень.

2.2. Частина друга пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки встановлює загальне правило для депутатів Верховної Ради, незалежно від форми здійснення ними депутатських повноважень. Згідно з зазначеною нормою, депутат Верховної Ради не може бути Президентом, членом Уряду, суддею, прокурором, бути на державній службі, бути депутатом інших представницьких і виборних органів державної влади й місцевого самоврядування.

Частина третя пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки встановлює додаткову заборону для депутата, що працює у Верховній Раді і її робочих органах саме на постійній професійній основі. Такий депутат не має права посідати інші оплачувані посади, здійснювати підприємницьку діяльність, входити до складу керівного органу або наглядової ради комерційної організації, здійснювати іншу оплачувану діяльність, за винятком викладацької, наукової або творчої діяльності.

При цьому Конституція Придністровської Молдавської Республіки безпосередньо не визначає в яких саме формах здійснюються депутатські повноваження у Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки: на професійній постійній основі, на професійній основі в певний період, або без відриву від основної діяльності. Право регулювати питання про статус депутата Верховної Ради, отже, і умови здійснення ним депутатської діяльності, Конституція визнає за законодавчим органом державної влади. Згідно з пунктом 4 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки статус депутата Верховної Ради встановлюється конституційним законом.

Дотримуючись конституційного установлення, законодавчий орган державної влади ухвалив Конституційний закон Придністровської Молдавської Республіки "Про статус депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки". Зазначений нормативний акт закріпив основні правові й соціальні гарантії безперешкодного й ефективного здійснення депутатами Верховної Ради своїх депутатських повноважень і установив право депутатів виконувати свої обов`язки як на постійній професійній основі, так і на непостійній основі без припинення основної трудової діяльності (пункт 1 статті 6). При цьому Верховна Рада не має права обмежувати депутата в обиранні форми участі в роботі Верховної Ради в період повноважень Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. Лише депутат, вибраний у керівні органи Верховної Ради, повинен працювати тільки на професійній основі й зобов`язаний скласти свої повноваження на колишньому місці роботи (пункт 2 статті 6).

Таким чином, згідно з Конституційним законом Придністровської Молдавської Республіки "Про статус депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки", депутат Верховної Ради самостійно обирає форму здійснення депутатської діяльності: або на постійній оплачуваній основі, або на непостійній основі без відриву від основної діяльності. Можливість вибору форми діяльності в складі законодавчого органу покликана забезпечувати всім депутатам Верховної Ради рівні можливості з належного здійснення депутатських повноважень у повному обсязі протягом усього терміну повноважень.

Організація діяльності Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, сформованої на основі вільних, дійсних, альтернативних виборів, що дозволяють виявити політичну волю виборців, повинна гарантувати умови, які сприяли б активній і незалежній депутатській діяльності й не допускали б викривлення сутності народного представництва.

Як випливає із запиту, Президент Придністровської Молдавської Республіки не вбачає будь-якої невизначеності в розумінні положень частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Навпаки, ґрунтуючись на власному розумінні зазначеної норми, заявник фактично заперечує конституційність статті 6 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про статус депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки". Про це свідчать доводи, наведені заявником в обґрунтування своєї позиції. Як випливає із запиту, заявник убачає невизначеність у розумінні саме положень статті 6 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про статус депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки", які передбачають різні форми здійснення депутатської діяльності, у тому числі на непостійній основі без відриву від основної діяльності.

Проте розв’язання поставленого заявником питання означало б насправді не тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а перевірку конституційності статті 6 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про статус депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки". Тим часом, у запиті Президента конституційність положень цієї норми ні за формою, ні за змістом заявником не заперечується. Крім того, таке заявником тлумачення означало б перевірку конституційності Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Регламент Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки", який також закріплює різні форми здійснення депутатської діяльності.

Оскільки оцінка конституційності законоположень у процедурі абстрактного тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки недопустима, запит Президента Придністровської Молдавської Республіки також не є допустимим за змістом Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" і, відповідно, не може бути прийнятий Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки до розгляду.

Виходячи з викладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті запиту до розгляду треба відмовити, тому що він не відповідає критерію допустимості.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 111 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду запиту Президента придністровської Молдавської Республіки про тлумачення частини третьої пункту 1 статті 68 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною і оскарженню не підлягає.

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№01-О/16
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|