::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову в прийнятті до розгляду колективної скарги громадян Чеботаренка Іона Федоровича, Шумської Анжели Іванівни, Романеску Доріни Петрівни та ін. про перевірку конституційності пункту 6 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки № 120 від 26 травня 2015 року "Про встановлення на 2016 рік граничних рівнів тарифів на послуги газопостачання, на послуги в сфері електроенергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація)"

4 жовтня 2016 року                                                                                             місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачиснької Г.М.,

за участю заявників Шумскої А.І., Романеску Д.П., представника Уряду Придністровської Молдавської Республіки – заступника начальника Управління з регулювання діяльності природних монополій Комітету цін і антимонопольної діяльності Придністровської Молдавської Республіки Безкоровайного С.А.,

розглянув ц відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду колективної скарги громадян Чеботаренка І.Ф., Панци М.І., Моїсєєнко Л.І., Шумської А.І., Цуркана О.К., Чебан О.З., Романеску Д.П., Попової С.О., Шерепер Р.І., Істраті І.Б., Сучіту Г.В. про перевірку конституційності пункту 6 статті Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки № 120 від 26 травня 2015 року «Про встановлення на 2016 рік граничних рівнів тарифів на послуги газопостачання, на послуги в сфері електроенергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація)».

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоева О.К., який представив висновок судді Томачинської Г.М., що проводила згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1 Громадяни Чеботаренко І.Ф., Панца М.І., Моїсєєнко Л.І., Шумська А.І., Цуркан О.К., Чебан О.З., Романеску Д.П., Попова С.О., Шерепер Р.І., Істраті І.Б., Сучіту Г.В. звернулися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою (помилково іменованою заявою), предметом якої є перевірка конституційності пункту 6 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 26 травня 2015 року № 120 «Про встановлення на 2016 рік граничних рівнів тарифів на послуги газопостачання, на послуги в сфері електроенергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація)». Нормою, що заперечується, встановлено, що організаціям і установам, а також унітарним підприємствам, що перебувають під юрисдикцією Республіки Молдова й розташованим на території Придністровської Молдавської Республіки, особам, які працюють в органах державної влади (управління) Республіки Молдова й (або) в організаціях, установах, а також унітарних підприємствах Республіки Молдова, що проживають на території Придністровської Молдавської Республіки, послуги газопостачання, послуги в сфері електроенергетики, послуги водопостачання й водовідведення (каналізація) надаються по тарифам, установленим нормативними актами Республіки Молдова, але не нижче граничних рівнів, установлених зазначеною Постановою. Для такої категорій споживачів послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води) надаються по тарифам, установленим зазначеною Постановою, але не нижче тарифів, установлених нормативними актами Республіки Молдова.

З метою урахування й звітності ці тарифи перераховуються щомісяця в карбованці Придністровської Молдавської Республіки в порядку, установленому чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки.

Заявники у скарзі зазначають, що до них були застосовані тарифи на послуги газопостачання, на послуги в сфері енергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація), установлені нормативними актами Республіки Молдова, на підставі норми, яка ними заперечується. Проте вони з цим не згодні, тому що є громадянами Придністровської Молдавської Республіки й працюють у комерційному лісогосподарському підприємстві "Тігіна", діяльність якого пов`язана з вирощуванням і доглядом за лісами. Як зазначають заявники, це підприємство не має жодного відношення до силових структур і правоохоронних органів Республіки Молдова, його діяльність не спрямована проти суверенітету Придністровської Молдавської Республіки, на насильницьку зміну основ конституційного ладу, на підрив безпеки держави.

На думку заявників норма, що заперечується, суперечить статтям 8, 16, 17, 18, 25, 47 і 49 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, тому що порушує їхні права як громадян Придністровської Молдавської Республіки. У зв`язку з цим вони просять Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки перевірити пункт 6 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від «Про встановлення на 2016 рік граничних рівнів тарифів на послуги газопостачання, на послуги в сфері електроенергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація)» на предмет відповідності Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Згідно зі статтями 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд за скаргами громадян перевіряє конституційність закону, нормативного акту, застосованого в конкретній справі, розгляд якої завершено або розпочато в суді або іншому органі, що застосовує закон, нормативний акт. Із цього випливає, що перевірка конституційності закону, нормативного акту за скаргами на порушення конституційних прав і свобод не може бути здійснена, якщо закон, нормативний акт не застосовані в конкретній справі. Звертаючись до Конституційного суду зі скаргою на порушення своїх конституційних прав і свобод, громадянин повинен надати копію офіційного документа, що підтверджує застосування закону, нормативного акту, який заперечується, в його справі.

З матеріалів, доданих до заяви до Конституційного суду, убачається, що заявник Чеботаренко І.Ф. на підтвердження застосування в його справі норми, що заперечується, надав до Конституційного суду копію позовної заяви до Бендерського міського суду про стягнення з нього боргу на користь муніципального унітарного підприємства "Бендеритеплоенерго". Щодо інших заявників, документи, що підтверджують порушення прав і свобод людини й громадянина, яке виникло внаслідок застосування норми, що заперечується, у матеріалах справи відсутні.

Надана копія вищезазначеної позовної заяви не є офіційним документом, що підтверджує застосування норми, яка заперечується, у справі заявників. Оскільки виробництво в справі в суді загальної юрисдикції не завершене, скарга громадян не може бути прийнята до розгляду. Отже, у цій частині скарга заявників не відповідає критерію допустимості.

3. Статтею 44 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" установлені загальні вимоги до звернення. Так, згідно з підпунктом з) частини другої зазначеної статті в зверненні повинна бути викладена позиція заявників щодо поставленого ними питання і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Зі змісту заяви випливає, що фактично заявники заперечують не конституційність пункту 6 Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 26 травня 2015 року №120 «Про встановлення на 2016 рік граничних рівнів тарифів на послуги газопостачання, на послуги в сфері електроенергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація)», а висловлюють незгоду застосування до них тарифів, установлених нормою, що заперечується. Тим часом згідно з частиною третьою статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного судочинства утримується від установлення й дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить до компетенції інших судів або інших органів. Таким чином, скарга заявників не є підвідомчою Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки.

Керуючись підпунктами а), б) статті 50, частинами першою і п`ятою статті 78, статтями 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадян Чеботаренка І.Ф., Панци М.І., Моїсєєнко Л.І., Шумської А.І., Цуркана О.К., Чебан О.З., Романеску Д.П., Попової С.О., Шерепер Р.І., Істраті І.Б., Сучіту Г.В. про перевірку конституційності пункту 6 статті Постанови Уряду Придністровської Молдавської Республіки № 120 від 26 травня 2015 року «Про встановлення на 2016 рік граничних рівнів тарифів на послуги газопостачання, на послуги в сфері електроенергетики, на послуги з постачання теплової енергії (опалення й підігрів води), на послуги водопостачання й водовідведення (каналізація)» через невідповідність вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і у «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

21-О/16
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|