::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Бурлаки Олександра Івановича про перевірку конституційності пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки

10 листопада 2016 року                                                                                       місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

За участю заявника Бурлаки О.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Бурлаки О.І. про перевірку конституційності пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К. який представив висновок судді Томачинської Г.М., що проводила згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення запиту, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянин Бурлака О.І. звернувся в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною скаргою на порушення конституційного права власності, що виникло в результаті застосування пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Як випливає зі скарги й доданих матеріалів, рішенням Слободзейського районного суду від 29 червня 2015 року були задоволені позовні вимоги Купчі М.Д. до Бурлаки О.І. про визнання дійсним і підлягаючим державній реєстрації певним органом Міністерства юстиції Придністровської Молдавської Республіки договору купівлі-продажу квартири, укладеного 15 вересня 2013 року між Буруяном З.І., що помер 15 вересня 2014 року, і Купчою М.Д. За Купчою М.Д. визнане право власності на квартиру. Одночасно рішенням суду визнаний недійсним договір дарування цієї ж квартири, укладений 30 грудня 2013 року між Буруяном З.І. і Бурлакою О.І.

Додатковим рішенням Слободзейського районного суду від 2 жовтня 2015 року у зазначеній цивільній справі державна реєстрація договору дарування квартири, укладеного між Буруяном З.І. і Бурлакою О.І., визнана недійсною.

Ухвалою Судової колегії з цивільних справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 17 грудня 2015 року рішення Слободзейського районного суду залишені без зміни, а касаційна скарга Бурлаки О.І. без задоволення.

Як зазначає заявник, при ухваленні рішень суди загальної юрисдикції керувалися пунктами 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, що встановлюють загальні положення про наслідки недійсності угоди. Згідно з цими нормами недійсна угода не тягне юридичних наслідків, за винятком тих, які пов`язані з її недійсністю, і недійсна з моменту її здійснення (пункт 1). При недійсності угоди кожна зі сторін зобов`язана повернути іншій все отримане за угодою, а у випадку неможливості повернути отримане в натурі (у тому числі тоді, коли отримане виражається в користуванні майном, виконаній роботі або наданій послузі) відшкодувати його вартість у грошах, якщо інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом (пункт 2).

Застосування судами норм, що заперечуються, на думку заявника, призвело до позбавлення його права власності на сумлінно придбане внаслідок договору дарування майно. Громадянин Бурлака О.І. просить визнати пункти 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Згідно з пунктом 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, підпунктом в) частини першої статті 9, статтями 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадянин має право звернутися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення своїх конституційних прав і свобод законом, нормативним актом, і така скарга визнається допустимою, якщо законом, нормативним актом, що заперечується, застосованим у справі заявника, порушуються його конституційні права і свободи. При цьому до скарги заявником додається копія офіційного документа, що підтверджує застосування такого закону, нормативного акту при розв’язанні конкретної справи.

До скарги заявника додані копії рішень судів загальної юрисдикції першої й другої інстанцій у цивільній справі за позовом Купчі М.Д. до Бурлаки О.І. про визнання угоди дійсною, про її реєстрацію й про визнання договору дарування недійсним, які є офіційними документами, що підтверджують застосування при розв’язанні справи за участю заявника пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Разом із тим заявник у своїй скарзі зазначає, що пункти 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки суперечать Конституції Придністровської Молдавської Республіки, її статтям 16, 17 (частина перша), 37 (частини перша, друга), 42 (частина перша) у тій частині, у якій вони за змістом, що надається правозастосовною практикою, не дозволяють сумлінним набувачам захищати свої майнові права. На його думку, положення, що ним заперечуються, дають можливість їхнього застосування поза контекстом зі статтею 319 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки в частині примусового вилучення в сумлінного набувача майна, яке ним придбане за наступними угодами за позовом особи, яка не брала участь у здійсненні наступної угоди, шляхом визнання такої наступної угоди недійсною.

Цивільний кодекс Придністровської Молдавської Республіки не обмежує громадянина у виборі засобу захисту порушеного права. Громадяни і юридичні особи в силу статті 9 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки за своїм розсудом здійснюють належні їм цивільні права.

Згідно з Цивільним кодексом Придністровської Молдавської Республіки особа, яка вважає, що його майнові права порушені, має можливість звернутися до суду як з позовом про визнання відповідної угоди недійсною (статті 182-197), так і з позовом про витребування майна з чужого незаконного володіння (статті 318-319).

Купча М.Д. звернулася до суду з позовом до Бурлаки О.І. про визнання договору дарування, укладеного між Буруяном З.І. і Бурлакою О.І., недійсним і про застосування наслідків його недійсності. При розв’язанні цієї справи громадянином Бурлакою О.І. питання про визнання його сумлінним набувачем спірної квартири перед судом не ставилося. Отже, судом не було встановлено, що він, у силу статті 319 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, є сумлінним набувачем. Норми пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, що заперечуються заявником, які визначають загальні положення про наслідки недійсності угоди й закріпляючі двосторонню реституцію як загальний наслідок недійсності угоди, самі по собі спрямовані на захист майнових інтересів учасників цивільного обігу й не можуть порушувати конституційні права і свободи заявника, зазначені в скарзі. Отже, ця скарга не може бути прийнята до розгляду Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки, тому що не відповідає критерію допустимості.

3. Згідно з підпунктом з) частини другої статті 44 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" в зверненні повинна бути зазначена позиція заявника щодо поставленого ним питання і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Зі змісту скарги громадянина Бурлаки О.І. випливає, що він заперечує не стільки конституційність пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, скільки рішення судів загальної юрисдикції першої й другої інстанцій. Заявник не згодний з рішеннями Слободзейського районного суду, якими були задоволені позовні вимоги Купчі М.Д. про визнання недійсним договору дарування, укладеного між Буруяном З.І. і заявником, а також з касаційною ухвалою Судової колегії з цивільних справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки, якою рішення Слободзейського районного суду залишені без зміни. Порушення гарантованих Конституцією Придністровської Молдавської Республіки права на приватну власність (частини перша й друга статті 37), права на житло (частина перша статті 42), принципу рівності всіх перед законом (стаття 17) громадянин Бурлака О.І. пов`язує з тим, що вважає себе сумлінним набувачем квартири згідно зі статтею 319 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки. Проте суди загальної юрисдикції, як зазначає заявник, при розгляді його справи не врахували, що позов пред`явлений не в порядку витребування майна від сумлінного набувача, а в порядку визнання угоди недійсною.

Таким чином, фактично громадянин Бурлака О.І. ставить перед Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки питання про перевірку законності й обґрунтованості рішень судів загальної юрисдикції щодо застосування норм цивільного законодавства при розгляді його справи, розв`язку питання про визнання заявника сумлінним набувачем, що стосується компетенції судів загальної юрисдикції й не є підвідомчим Конституційному суду в силу статті 87 (пункт 3) Конституції Придністровської Молдавської Республіки й статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суді Придністровської Молдавської Республіки".

Керуючись підпунктами а) і б) статті 50, статтями 78, 84, 85, 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Бурлаки Олександра Івановича про перевірку конституційності пунктів 1 і 2 статті 183 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки як не відповідної критерію допустимості й через непідвідомчість.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

25-О/16
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|