::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

УХВАЛА

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про припинення виробництва у справі про перевірку конституційності Закону Придністровської Молдавської Республіки № 174-ЗИ-VI «Про внесення зміни до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки»

29 листопада 2016 року                                                                                       місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю Повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в органах державної влади й місцевого самоврядування Барбарош І.П., представників Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді при розгляді цієї справи Кілівника І.Г. і депутата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Петрика О.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу на запит Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 липня 2016 року № 174-ЗИ-VI «Про внесення зміни до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки».

Заслухавши повідомлення судді-доповідача Косинського В.М., пояснення представників сторін, дослідивши надані документи та інші матеріали, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. У запиті Президента Придністровської Молдавської Республіки до Конституційного суду заперечується конституційність Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 липня 2016 року № 174-ЗИ-VI "Про внесення зміни до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки". Законом, що заперечується, внесена зміна до підпункту а) пункту 5 статті 127 Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки, яка регламентує визначення результатів виборів Президента Придністровської Молдавської Республіки.

Пункт 5 цієї статті встановлює вичерпний перелік підстав для визнання того, що вибори Президента Придністровської Молдавської Республіки не відбулися. Згідно з підпунктом а) пункту 5 статті 127 Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки вибори Президента Придністровської Молдавської Республіки не відбулися, якщо в них взяла участь кількість виборців менше встановленої.

З моменту введення у дію Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки вибори Президента не відбувалися, якщо в них взяло участь менш ніж 50 відсотків виборців, включених до списків виборців на момент закінчення голосування. Іншими словами, "поріг явки" виборців на виборах Президента Придністровської Молдавської Республіки становив 50 відсотків.

Законом Придністровської Молдавської Республіки від 5 липня 2016 року № 174-ЗИ- VI «Про внесення змін до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки» підпункт а) пункту 5 статті 127 викладений у редакції, згідно з якою вибори Президента визнаються не відбуваються, якщо в них взяло участь менш ніж 25 відсотків виборців, включених до списків виборців на момент закінчення голосування. Таким чином, від дня набуття чинності зміни до підпункту а) пункту 5 статті 127 Виборчого кодексу "поріг явки" виборців на виборах Президента знижений до 25 відсотків.

На думку заявника, пониження у два рази "порогу явки" на виборах Президента не відповідає статті 1 Конституції у взаємозв`язку з пунктами 1-3 статті 59 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Заявник зазначає, що згідно з зазначеними конституційними нормами Придністровська Молдавська Республіки є суверенною, незалежною, демократичною, правовою державою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в якому є народ. Народ здійснює владу як безпосередньо, так і опосередковано через виборні органі влади. Найвищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори (частини перша, друга, третя, четверта статті 1 Конституції Придністровської Молдавської Республіки). Президент є головою держави, гарантом Конституції й законів Придністровської Молдавської Республіки, прав і свобод людини й громадянина, вживає заходів з охорони суверенітету республіки, її незалежності й територіальної цілісності, а також визначає основні напрямки внутрішньої й зовнішньої політики держави (пункти 1-3 статті 59 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

Аналізуючи наведені конституційні норми, заявник доходить висновку, що у фігурі Президента зосереджено обидві форми народовладдя, оскільки він є представником народу Придністров’я, який реалізує його волю в контексті опосередкованого народовладдя, і стає на посаду шляхом найвищого безпосереднього вираження влади народу – вільних виборів. Виходячи із цього, заявник затверджує, що система виборів Президента повинна відрізнятися від підходу до організації виборів інших представників народу в органах влади й місцевого самоврядуванні необхідністю гарантування високого рівня політичної легітимності цього інституту.

На думку заявника, зниження "порогу явки" неминуче призведе до постановки питання про легітимність влади народу в особі Президента, якому народ Придністров’я фактично делегує повноту своєї влади.

На підставі викладеного Президент Придністровської Молдавської Республіки просить перевірити відповідність Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 липня 2016 року № 174-ЗИ-VI "Про внесення зміни до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки" статті 1 Конституції у взаємозв`язку з пунктами 1-3 статті 59 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Представник Президента Придністровської Молдавської Республіки в судовому засіданні підтримав доводи запиту й просив визнати Закон, що заперечується, не відповідним Конституції.

Представники Верховної Ради в судовому засіданні навели аргументи за припинення виробництва у справі через невідповідність запиту критерію допустимості.

3. Дослідивши доводи звернення Президента Придністровської Молдавської Республіки, представників сторін, Конституційний суд доходить висновку, що запит не відповідає вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", через що виробництво у справі підлягає припиненню.

3.1. Конституція Придністровської Молдавської Республіки, проголошуючи серед основ конституційного ладу принцип народовладдя, не закріплює ні певну виборчу систему, ні конкретні виборчі процедури, у тому числі підстави, щоб визнавати, що вибори Президента не відбулися.

Як свідчить світовий досвід, регламентація виборчих процедур може мати різні рішення, причому визначаються вони, як правило, не в текстах конституцій, а галузевим законодавством. Саме від законодавчого органу залежить, чи буде, наприклад, виборча система мажоритарною, пропорційною або змішаною, який відсоток підписів від числа виборців необхідний для реєстрації кандидата в Президенти, чи буде встановлений "поріг явки" виборців на виборах.

До повноважень законодавчого органу відноситься також зниження або підвищення мінімальних вимог до "порогу явки" виборців на виборах. У ряді закордонних країн "поріг явки" взагалі не встановлений, і тому вибори відбуваються при будь-якому відсотку явки виборців. У виборчому законодавстві Російської Федерації, з яким гармонується придністровське законодавство, 50-відсотковий "поріг явки" виборців на виборах Президента Російської Федерації, що існував раніше, скасований в 2006 році. Слід зазначити, що мотивом виключення з російського законодавства вимоги про "поріг явки" був конфлікт, що намітився між зазначеною вимогою закону й принципом вільних виборів. Скасування "порогу явки" у Російській Федерації є наслідком послідовної реалізації принципу вільних виборів. Це рішення призвело, у тому числі, до усунення певної залежності реалізації виборчих можливостей громадян, що проголосували, від позиції тих, хто байдуже поставився до виборів, а також до значного зниження витратного механізму виборчого законодавства.

Вибір того або іншого варіанта, пов`язаного з визначенням "порогу явки" виборців, і його закріплення у виборчому законі залежить від конкретних соціально-політичних умов і є питанням політичної доцільності. У Придністровській Молдавській Республіці цей вибір здійснює представницький і єдиний законодавчий орган державної влади – Верховна Рада – згідно з правилами законодавчої процедури. Повноваження Верховної Ради встановлювати порядок проведення виборів Президента Придністровської Молдавської Республіки прямо визначене пунктом 4 статті 60 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Конституційний суд у силу принципу поділу влади не має права підмінювати законодавця, у тому числі в питанні визначення "порогу явки", оскільки вирішує винятково питання права (пункт 5 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, стаття 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки"). Таким чином, розв’язання питання, поставленого в зверненні голови держави, не є підвідомчим Конституційному суду.

Верховна Рада, визначаючи підстави, через які вибори могли б не відбутися, обов’язкова діяти згідно з основами конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки, у тому числі з принципом вільних виборів, гарантуючи свободу волевиявлення громадян і не порушуючи демократичні принципи і норми виборчого права.

3.2. Згідно з пунктом 5 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки Конституційний суд вирішує винятково питання права і повинен утримуватися від розгляду справ, у яких, по суті, переважають аспекти політичної доцільності.

Закон Придністровської Молдавської Республіки "Про внесення зміни до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки" набув чинності 8 липня 2016 року. Згідно з зазначеним законом виборі Президента Придністровської Молдавської Республіки не відбуваються, якщо в них взяло участь менш ніж 25 відсотків виборців, включених до списків виборців на момент закінчення голосування. З моменту набуття чинності Закону, що заперечується, "поріг явки" виборців на виборах Президента знижений з 50 відсотків до 25 відсотків.

Дата наступних виборів Президента Придністровської Молдавської Республіки – 11 грудня 2016 року – визначена згідно з пунктом 3 статті 122 Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки. Початком виборчої кампанії є 11 вересня 2016 року, тобто момент набуття чинності рішенням Центральної виборчої комісії про встановлення числа виборців за єдиним виборчим округом.

Таким чином, час судового розгляду у цій справі збігається з тієї важливою стадією виборчого процесу, коли завершилися висування й реєстрація кандидатів у Президенти Придністровської Молдавської Республіки. Цей юридичний факт повинен ураховуватися Конституційним судом при розв`язку питання про допустимість розглянутого звернення голови держави.

Очевидно, що якою б не була думка Конституційного суду щодо конституційності Закону, що заперечується, проведення судового розгляду протягом виборчої кампанії безпосередньо перед голосуванням може невиправдано ускладнити виборчий процес, негативно позначитися на волевиявленні виборців і в остаточному підсумку вплинути на результати виборів. У такому випадку Конституційний суд фактично перетворився б в учасника виборчої кампанії, що суперечить його призначенню й принципам діяльності. Отже, звернення голови держави в цій частині не може бути визнане допустимим.

3.3. Ухвалюючи рішення про припинення виробництва у справі, Конституційний суд ураховує також протиріччя, яке у випадку визнання Закону, що заперечується, неконституційним, може виникнути між вимогами статті 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" і статті 8 Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

За підсумками розгляду справи про перевірку конституційності нормативного акту органу державної влади Конституційний суд може ухвалити рішення щодо визнання нормативного акту або його окремих положень відповідними або не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки (стаття 93 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки").

У силу статті 85 (частини перша, третя) Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" акти або їхні окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу, причому рішення Конституційного суду набуває чинності негайно після його проголошення.

Тим часом чинне виборче законодавство Придністровської Молдавської Республіки встановлює незмінність процедури виборів протягом тих самих виборів. Стаття 8 Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки гарантує стабільність правових актів, що регулюють питання проведення виборів, і виключає набуття чинності в період виборчої кампанії законів, що вносять зміни й доповнення до виборчого законодавства.

Отже, можливе визнання Закону, що заперечується, неконституційним спричинить, відповідно до юридичної чинності рішення Конституційного суду, негайну зміну чинного виборчого законодавства в частині "порогу явки", що суперечить принципу незмінності процедури виборів протягом тих самих виборів.

3.4. У запиті акцентується, що існуючий раніше "поріг явки", коли Президент обирався не менш ніж половиною із числа виборців, гарантував високу легітимність обрання вищої посадової особи – голови держави, якому народ фактично делегує повноту своєї влади. Тому зниження "порогу явки" з 50 відсотків до 25 відсотків заявник пов’язує з питанням забезпечення легітимності й представництва Президента Придністровської Молдавської Республіки як виборної особи.

У такому зв`язку, ухвалюючи рішення про припинення виробництва у справі, Конституційний суд вважає за необхідне відзначити, що існує єдине джерело легітимності Президента – всенародні вибори на альтернативній основі. Законно обраний Президент є представником народу, тобто представником усіх громадян, які мають право здійснювати керування справами держави через своїх представників незалежно від їхньої участі в голосуванні. Кандидат, що переміг на виборах на умовах, визначених законом, стає Президентом Придністровської Молдавської Республіки, тобто представником народу в змісті статті 1 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. При цьому громадяни, які не голосували взагалі або голосували не за того кандидата, який став Президентом, не втрачають свого представництва.

Питання легітимності Президента, який обирається, і довіри до нього виборців залишається незалежно від того, який саме "поріг явки" виборців установлений у законодавстві про вибори – 50 відсотків або 25 відсотків. Участь виборців у виборах здійснюється згідно з принципом вільної участі, проголошеним Конституцією Придністровської Молдавської Республіки (частина четверта статті 1, частина друга статті 31). Це означає, що виборче право належить окремому громадянинові, і тільки він на індивідуальній основі має право вирішувати – скористатися цим правом чи ні. Закріплене статтею 31 Конституції Придністровської Молдавської Республіки право громадян обирати й бути обраними в органи державної влади й органи місцевого самоврядування як одне з невідчужуваних прав громадянина є за своєю юридичною природою індивідуальним. У випадку реалізації принципу вільних виборів виборець самостійно вирішує, брати йому участь у виборах чи ні. Вважається, що вибори відбулися при перевищенні того "порогу явки" виборців, який установлений чинним законодавством про вибори. При цьому будь-який установлений законом "поріг явки" виборців не є перешкодою для його подолання. Фактична явка виборців на вибори може значно перевищувати встановлене мінімальне значення для визнання того, щоб визнати, що вибори відбулися.

Особливо слід зазначити відсутність норми про "поріг явки" при повторному голосуванні. У силу частини другої пункту 1 статті 128 Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки повторне голосування відбувається незалежно від числа виборців, що взяли участь у голосуванні. Таким чином, при проведенні повторного голосування по кандидатурам, які набрали найбільшу кількість голосів виборців, зазначена вимога про визнання того, що вибори не відбулися, не застосовується. Вибори відбуваються при будь-якій кількості виборців, які проголосували, що не ставить під сумнів легітимність обрання найвищої посадової особи – голови держави.

Згідно зі статтею 75 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд припиняє виробництво у справі у випадках, якщо протягом засідання будуть виявлені підстави до відмови в прийнятті звернення до розгляду.

Керуючись статтями 9, 12, підпунктами а), б) статті 50, статтями 75, 78, 79, 80, 84, 85, 90 і 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Припинити виробництво у справі в справі № 158-382/16 на запит Президента Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 липня 2016 року № 174-ЗИ-VI "Про внесення зміни до Виборчого кодексу Придністровської Молдавської Республіки" через невідповідність вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною і оскарженню не підлягає.

3. Ця Ухвала підлягає опублікуванню в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 26-О/16
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|