::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

У Х В А Л А

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про відмову у прийнятті до розгляду клопотання Президента Придністровської Молдавської Республіки про розв’язання спору про компетенцію щодо реалізації конституційних повноважень з вживання заходів зі стабілізації поточного економічного стану і виконання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 19 січня 2016 року № 14 «Про реалізацію рішення Ради безпеки Придністровської Молдавської Республіки, спрямованого на підвищення макроекономічної стабільності з метою підтримання добробуту громадян»

29 грудня 2016 року                                                                                 місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду клопотання Президента Придністровської Молдавської Республіки про розв’язання спору про компетенцію щодо реалізації конституційних повноважень з вживання заходів зі стабілізації поточного економічного стану і виконання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 19 січня 2016 року № 14 «Про реалізацію рішення Ради безпеки Придністровської Молдавської Республіки, спрямованого на підвищення макроекономічної стабільності з метою підтримання добробуту громадян».

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Томачинської Г.М., що проводила згідно зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення клопотання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Голова держави звернувся до Конституційного суду з клопотанням розв’язати спір про компетенцію, предметом якого є протиріччя, що виявилося у позиціях Президента й Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки щодо реалізації конституційних повноважень з вживання заходів зі стабілізації поточного економічного стану і виконання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 19 січня 2016 року № 14 «Про реалізацію рішення Ради безпеки Придністровської Молдавської Республіки, спрямованого на підвищення макроекономічної стабільності з метою підтримання добробуту громадян».

Із клопотання випливає, що 19 січня 2016 року Президент Придністровської Молдавської Республіки видав Указ «Про реалізацію рішення Ради безпеки Придністровської Молдавської Республіки, спрямованого на підвищення макроекономічної стабільності з метою підтримання добробуту громадян». Проте, як зазначає заявник, із січня 2016 року Верховною Радою, відповідальною за реалізацію конституційних повноважень, здатних привести до стабілізації економічної ситуації в республіці, Указ не виконується.

На підставі підпункту е) пункту 2 статті 6 Закону придністровської Молдавської Республіки «Про центральний банк Придністровської Молдавської Республіки» Верховна Рада затверджує запропоновані правлінням центрального банку Придністровської Молдавської Республіки і рекомендовані до ухвали Банківською радою Основні напрямки єдиної державної кредитно-грошової політики.

Так, 10 лютого 2016 року Верховною Радою були затверджені представлені центральним банком Придністровської Молдавської Республіки й узгоджені Банківською радою Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики. У подальшому правлінням Придністровського республіканського банку були розглянуті уточнення в представлений проект змін до Основних напрямків єдиної державної грошово-кредитної політики на 2016 рік і плановий період 2017 і 2018 років, і в Комітет з економічної політики, бюджету й фінансам Верховної Ради було надіслано виправлення щодо визначення коридору зміни середньозваженого курсу долара США до карбованця Придністровської Молдавської Республіки в 2016 році в діапазоні 12,25-12,75 карбованців за долар США. Проте представлені Придністровським республіканським банком пропозиції не були винесені на розгляд Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.

Як зазначає заявник, розгляд проекту відбувся на позачерговому засіданні Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки 25 березня 2016 року, за результатами якого члени Президії одностайно проголосували за ухвалене раніше профільним комітетом Верховної Ради рішення, спрямоване на збереження курсу карбованця Придністровської Молдавської Республіки на рівні, затвердженому раніше Постановою Верховної Ради від 16 лютого 2016 року № 129.

Президент Придністровської Молдавської Республіки вважає, що Верховною Радою не був виконаний конституційний обов`язок, пов’язаний з затвердженням змін до Основних напрямків єдиної державної грошово-кредитної політики на 2016 рік і плановий період 2017 і 2018 років, оскільки проект не був розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради й, відповідно, з нього не було у встановленому порядку ухвалене рішення Верховної Ради, що розцінюється як ухилення законодавчого органу від видання акту. Крім того, чинна Постанова Верховної Ради про затвердження валютного коридору 11,00-11,30 карбованців за долар США ухвалена всупереч прогнозам розвитку економічної ситуації й діє без реальних інструментів реалізації, що забезпечують її виконання.

Керуючись статтею 2, пунктом 4 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а також підпунктом а) частини першої статті 9, статтею 98 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Президент у межах розв’язання спору про компетенцію просить підтвердити:

а) обов`язок Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки виконувати Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 19 січня 2016 року № 14 «Про реалізацію рішення Ради безпеки Придністровської Молдавської Республіки, спрямованого на підвищення макроекономічної стабільності з метою підтримання добробуту громадян» у частині вживання заходів зі стабілізації поточного економічного стану в Придністровській Молдавській Республіці;

б) конституційний обов`язок Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки з формування й забезпечення діяльності фінансової системи (стаття 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки) у межах компетенції, закріпленої Законом Придністровської Молдавської Республіки "Про центральний банк Придністровської Молдавської Республіки" (стаття 6), у частині затвердження єдиної державної грошово-кредитної політики з реальними механізмами вільного доступу до валюти фізичних і юридичних осіб і на рівних умовах.

2. Вивчивши звернення голови держави, Конституційний суд уважає, що це клопотання не може бути прийняте до розгляду через такі підстави.

У силу підпункту б) пункту 1 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки й підпункту 2) підпункту а) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки розглядає справи про розв’язання спорів щодо компетенції органів різних галузей державної влади.

Оцінюючи допустимість клопотання голови держави, слід зазначити, що формально клопотання відповідає вимогам підпунктів а), б), в) статті 99 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". Президент Придністровської Молдавської Республіки заперечує невиконання законодавчим органом своєї компетенції, яка визначається Конституцією Придністровської Молдавської Республіки. При цьому спорі не порушує питання про підвідомчість справи судам або про підсудність.

Разом з тим немає підстав розцінювати викладену в клопотанні ситуацію як конституційний спір, передбачений підпунктом б) пункту 1 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розгляд якого регламентовано розділом 12 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Предметом розгляду такої категорії справ є саме спір, який виникає як правило з питання факту або права й допускає взаємні претензії учасників щодо предмета спору. Узгоджене функціонування й взаємодія всіх органів державної влади не виключає розбіжностей і навіть конфліктів між ними. Розбіжності можуть виникати внаслідок неоднозначного тлумачення своїх повноважень або присвоєнням повноважень один одного, або конфліктом інтересів. Проте розбіжність – ще не спір. Згідно із правовою позицією Конституційного суду, розбіжності між органами державної влади, у тому числі в сфері законотворчості, лише тоді набувають характер конституційного спору, коли його учасники наполягають на своїй позиції й нездатні самостійно, без участі суду, його розв’язати (Ухвала Конституційного суду від 1 жовтня 2015 року № 12-О/15).

У клопотанні голови держави лише констатується факт невиконання законодавчим органом вимог підпункту м) пункту 3 статті 70 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що відбився в ухиленні Верховної Ради від розгляду й ухвалення пропозицій Придністровського республіканського банку. Проте ні із самого клопотання, ні з доданих до нього документів не вбачається наявність спору про компетенцію між Президентом і Верховною Радою щодо порядку розгляду й затвердження Основних напрямків єдиної державної грошово-кредитної політики на 2016 рік і плановий період 2017 і 2018 років і змін до них. Заявник не наводить суть позиції законодавчого органу, з якої виявилося протиріччя, а також яких-небудь підтверджень наявності спору, де Верховна Рада наполягає на своїй позиції.

Як неодноразово зазначав Конституційний суд у своїх рішеннях, підтвердженням наявності спору могла б бути, наприклад, письмова заява голови держави про ухилення законодавчого органу від здійснення обов`язків, що входять до його компетенції, залишена без реагування або яка викликало заперечення Верховної Ради (Ухвали Конституційного суду від 1 жовтня 2015 року № 12-О/15, від 29 жовтня 2015 року № 14-О/15).

Предметом розв’язання спорі про компетенцію між органами різних галузей влади є саме спір, заснований на протиріччі в позиціях сторін, який вони не здатні розв’язати самостійно, без участі суду. Згідно з частиною другою статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", протиріччя, що виявилося в позиціях сторін, є необхідною підставою до розгляду такої категорії справ.

Через відсутність підстави до розгляду справи клопотання Президента Придністровської Молдавської Республіки не є допустимим і не може бути прийняте до розгляду (стаття 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки").

Згідно з підпунктом б) статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо звернення згідно з вимогами Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" не є допустимим.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доходить висновку, що в прийнятті клопотання до розгляду слід відмовити.

Керуючись підпунктом б) статті 50, статтями 78, 84, 85, 98 і 99 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду клопотання Президента Придністровської Молдавської Республіки про розв’язання спору про компетенцію щодо реалізації конституційних повноважень з вживання заходів зі стабілізації поточного економічного стану і виконання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 19 січня 2016 року № 14 «Про реалізацію рішення Ради безпеки Придністровської Молдавської Республіки, спрямованого на підвищення макроекономічної стабільності з метою підтримання добробуту громадян» через невідповідність вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Цю Ухвала підлягає опублікуванню в «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 29-О/16
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|