::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмовлення в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки

9 листопада 2006 рокумісто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

розглянув питання про прийняття до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Кабалоєва О.К., що проводив у відповідності із статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки звернувся в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з запитом про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Предметом запиту є тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яка встановлює, що Придністровська Молдавська Республіка, як суверенна держава, через створювані у встановленому Конституцією і законодавством порядку органи державної влади і управління, а також державних посадових осіб бере на себе виконання основних функцій держави.

У запиті затверджується, що в розумінні положень підпунктів а) - с) статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки виявилася невизначеність, для усунення якої необхідно визначити конкретний зміст кожної з функцій держави, перерахованих у цій статті. Тлумачення статті 56 Конституції заявник просить дати у взаємозв'язку з положеннями статті 73 і пункту 1 статті 3 Розділа V "Перехідні норми і положення" Конституції Придністровської Молдавської Республіки в частині необхідності прийняття галузевих законів, які регулюють сферу діяльності органів державної влади, утворених за рішенням Президента Придністровської Молдавської Республіки.

Вимога про тлумачення заявник обґрунтовує наявністю неясності і неоднозначності в розумінні зазначених положень Конституції, що створює затруднення в законотворчій і правозастосувальної діяльності Верховної Ради по виконанню покладених на неї державно-владних повноважень.

2. Звертання Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки представлено у формі запита, що виходить від належного суб'єкта. Рішення поставленого в звертанні питання про тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки відповідає повноваженням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, передбаченим пунктом 4 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, підпунктом г) статті 9, статтею 111 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". Разом з тим, вирішаючи питання про прийняття звертання до розгляду, слід мати на увазі, що заявник раніше вже звертався в Конституційний суд із запитом про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, необхідне для методологічного регулювання законотворчої діяльності Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки відмовив у прийнятті зазначеного запита до розгляду, прийшов до висновку про відсутність невизначеності в розумінні положень статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки (Визначення № 02-О/05 від 17 лютого 2005 року).

Звертаючись знову в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з аналогічним запитом, Верховна Рада трохи змінила його формулювання, указавши на необхідність тлумачення статті 56 Конституції тепер вже у взаємозв'язку з положеннями статті 73 і пункту 1 статті 3 Розділа V "Перехідні норми і положення" Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Тим часом предметом запита як і раніше залишається тлумачення саме статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки в частині визначення конкретного змісту кожної з основних функцій держави.

Однак Конституційний суд вже висловився щодо допустимості запита про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Ця позиція залишається незмінною, а доводи, викладені в мотивувальній частині Визначення № 02-О/05 від 17 лютого 2005 року, зберігають свою силу. Запит про тлумачення допустимий, якщо невизначеність у розумінні того або іншого положення Конституції виникла при здійсненні суб'єктом запита його державно-владних функцій і в зв'язку з конкретною ситуацією. Розкриття змісту конституційних положень у процесі конституційного судочинства можливо лише у взаємозв'язку з їхньою реалізацією.

Вивчивши матеріали запита, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки констатує відсутність невизначеності в розумінні конституційних положень, наявність якої, відповідно до частини другої статті 43 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", служить необхідною підставою до розгляду справи і винесенню по цій справі підсумкового рішення у формі постанови.

Виходячи з викладеного і керуючись частиною другою статті 43, підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки через його невідповідність критерію допустимості.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення підлягає опублікуванню в "Зборах актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'є" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 10 – О / 06|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|