::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я


про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянки Драчевської Наталі Сергіївни про перевірку конституційності статей 1, 3, 4 у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб"


3 травня 2007 рокумісто Тирасполь


Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

за участю представників заявника – Драчевського А.С., Щербатого В.С.,

розглянув питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Драчевської Н.С. про перевірку конституційності статей 1, 3, 4 у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб" із змінами і доповненнями, внесеними Законами Придністровської Молдавської Республіки від 2 серпня 2002 року № 179-ЗИД-ІІІ; від 2 серпня 2002 року № 180-ЗИД-ІІІ; від 5 серпня 2002 року № 181-ЗИ-ІІІ; від 28 вересня 2002 року № 194-ЗИД-ІІІ; від 31 жовтня 2002 року № 201-ЗИ-ІІІ; від 8 квітня 2003 року № 262-ЗИД-ІІІ; від 26 вересня 2003 року № 335-ЗИД-ІІІ; від 25 вересня 2004 року № 472-ЗИД-ІІІ; від 29 грудня 2004 року № 510-ЗИД-ІІІ; від 14 лютого 2005 року № 536-ЗД-ІІІ; від 12 травня 2005 року № 567-ЗИ-ІІІ; від 30 червня 2005 року № 588-ЗД-ІІІ; від 9 серпня 2005 року № 622-ЗД-ІІІ; від 29 вересня 2005 року № 633-ЗИД-ІІІ; від 30 червня 2006 року № 54-ЗИД-І; від 29 вересня 2006 року № 92-ЗИД-І; від 29 вересня 2006 року № 98-ЗИ-І; від 30 листопада 2006 року № 127-ЗИ-І; від 19 січня 2007 року № 162-ЗИ-І.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Ляхової М.І., що проводила у відповідності із статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і пункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадянка Драчевська Н.С. звернулася в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки із скаргою на порушення її конституційних прав і свобод, яке виникло в результаті застосування статей 1, 3, 4 у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб".

Як виходить із звертання і представлених заявником документів, 25 липня 2005 року за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Владалекс-ком", єдиним власником якого з 25 квітня 2003 року є Драчевська Н.С., податковою інспекцією по місту Бендери був складений акт планової спільної перевірки, у якому були відображені порушення податкового законодавства, у тому числі і виплати коштів фізичним особам – Галущенко Є.М. і Матвієнко П.С. без утримання прибуткового податку. У видаткових касових ордерах як підстава виплати був зазначений запис "погашення засновницького внеску", хоча в установчих документах товариства з обмеженою відповідальністю "Владалекс-ком" і його попередника – приватного підприємства "Фірма "Осадчий" особи, яким були зроблені виплати, як засновники зазначені не були. Фахівцям податкової інспекції при перевірці не були представлені і цивільно-правові договори про надання вищезгаданими громадянами безпроцентних позик або тимчасової фінансової допомоги товариству з обмеженою відповідальністю "Владалекс-ком" і його попереднику приватному підприємству "Фірма "Осадчий". На підставі складеного акта перевірки податкова інспекція по місту Бендери винесла рішення № 03-5 від 15 серпня 2005 року про те, що товариство з обмеженою відповідальністю "Владалекс-ком" повинне доначислити податки і виплатити штрафні і фінансові санкції. Заявник Драчевська Н.С. не погодилася з результатами перевірки і рішенням податкової інспекції по місту Бендери, вважаючи, що ці виплати були саме поверненням тимчасової фінансової допомоги, що підприємству зробили зазначені фізичні особи і які необґрунтовано віднесені до оподатковуваних доходів, у зв'язку з чим звернулася в Арбітражний суд Придністровської Молдавської Республіки.

Арбітражний суд Придністровської Молдавської Республіки своїми рішеннями від 11 листопада 2005 року, 19 грудня 2006 року і постановою касаційної інстанції по перевірці законності й обґрунтованості рішень і визначень Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки, які не вступили в законну силу, від 21 грудня 2005 року рішення податкової інспекції по місту Бендери № 03-5 від 15 серпня 2005 року в частині стягнення прибуткового податку, а також фінансових і штрафних санкцій за заниження зазначеного податку визнав законним і обґрунтованим. Заявник Драчевська Н.С. вважає, що рішення Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки, засновані на нормах, що заперечуються, необґрунтовані, тому що винесені з посиланням на закон, який суперечить загальновизнаним принципам соціальної справедливості. Вона з такими рішеннями не згодна і вважає, що її конституційні права і свободи порушені.

Як вказує в скарзі заявник, поняття суб'єктів і об'єктів оподатковування, викладені в статтях 1, 3 і 4, особливості визначення податкової бази при одержанні доходів у виді матеріальної вигоди, визначені статтею 6, що вичерпує перелік доходів, не підлягаючих оподатковуванню, викладений у статті 8 вищезгаданого Закону, а також відсутність чіткого визначення понять доходу, прибуткового податку й оподатковуваної бази надає можливість адміністративному органові і суду суб'єктивно тлумачити буквальне значення законодавчого акта, у зв'язку с чим виключається однакове застосування статей 1, 3 і 4 Закони Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб" у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 цього ж закону і суперечить підпункту е) пункту 2 статті 62 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яким визначено, що Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки "Здійснює законодавче регулювання інших питань, які вимагають однакового рішення і застосування на території Придністровської Молдавської Республіки". Заявник вважає, що тимчасова, безоплатна, фінансова допомога фізичних осіб підприємствам стимулює підприємництво і повинна заохочуватися державою. У той же час, віднісши ці виплати до оподатковуваного доходу, податковий орган позбавляє власника частини його майна по підставам, не визначеним законом.

Заявник просить визнати статті 1, 3, 4 у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб" не відповідними статтям 16, 18, 36, 37 і підпунктові а) пункту 2 статті 62 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, тому що в результаті їхнього застосування вона позбавлена своєї власності.

2. Відповідно до вимоги статті 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" правом на звертання в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною або колективною скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина володіють громадяни, чиї права і свободи порушуються законом, нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванню у конкретній справі. До скарги повинні бути прикладені копії офіційних документів, що підтверджують застосування або можливість застосування закону, який оскаржується, при рішенні конкретної справи. З прикладених до звертання копій документів, які підтверджують застосування до заявника статей 3, 4, 8 Закони Придністровської Молдавської Республіки "Про прибутковий податок з фізичних осіб", маються акт планової спільної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю "Владалекс-ком" від 25 липня 2005 року (статті 3 і 4 закону, що заперечується), рішення Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки від 11 листопада 2005 року (пункт 1 статті 3 закону, що заперечується), а також постанова Касаційної інстанції Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки по перевірці законності й обґрунтованості рішень і визначень Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки, які не вступили в законну силу, від 21 грудня 2005 року (стаття 8 закону, що заперечується). Копії офіційних документів, які підтверджують застосування або можливість застосування до заявника статті 1 і 6 Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про прибутковий податок з фізичних осіб", у матеріалах справи відсутні.

За змістом частини першої статті 102 і пункту а) статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки на порушення конституційних прав і свобод визнається припустимим засобом захисту лише за умовою, що закон, який заперечується, порушує конституційні права і свобод громадян, тільки в таких випадках позбавлення неконституційних розпоряджень юридичної чинності є необхідним і адекватним способом для усунення порушень. Стаття 36 Конституції Придністровської Молдавської Республіки закріплює право громадян на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької й інший не забороненої законом економічної діяльності, стаття 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки гарантує кожному право власності, що включає в себе правомочності користування, володіння і розпорядження майном, підпункт а) пункту 2 статті 62 Конституції закріплює положення про те, що Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки за допомогою прийняття законодавчих актів установлює республіканські податки і збори, перелік місцевих податків і зборів, порядок їхнього стягування і введення; установлює граничний розмір податкового навантаження на платника податків. Статті 3, 4, 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб" самі по собі не можуть розглядатися як порушуючи конституційне право на економічну діяльність і право власності, тому що вони не містять норм, які забороняють займатися підприємницькою діяльністю, володіти, користуватися і розпоряджатися майном, у статтях, що заперечуються, утримуються загальні поняття об'єкта оподатковування, податкової бази і перелік доходів, не підлягаючих оподатковуванню.

Таким чином, за змістом статті 102 і пункту б) статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга Драчевської Н.С. у частині перевірки конституційності статей 1, 3, 4, 6, 8 Закони Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб" у взаємозв'язку один з одним не відповідає критерію допустимості.

3. Відповідно до пункту з) частини 2 статті 44 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" у звертанні повинні бути зазначені позиція заявника по поставленому їм питанню і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки. У скарзі заявника відсутнє правове обґрунтування невідповідності статей 3, 4, 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб" статтям 16, 18, 36, 37 і підпункту а) пункту 2 статті 62 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а вказується лише назва статей ЗаконуПридністровської Молдавської Республіки "Про прибутковий податок з фізичних осіб", що заперечується, і безпосередній зміст вищевказаних норм Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Викладаючи суть скарги, заявник Драчевська Н.С. описує обставини справи, які були предметом розгляду в Арбітражному суді Придністровської Молдавської Республіки, з рішеннями якого вона не згодна. Перевірка ж законності й обґрунтованості прийнятих у справі за участю товариства з обмеженою відповідальністю "Владалекс-ком" судових рішень, установлення фактичних обставин конкретної справи, які свідчать про порушення прав і законних інтересів заявника унаслідок винесення акта податкового органа, не входить у компетенцію Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Відповідно до частини третьої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного судочинства утримується від встановлення і дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить у компетенцію інших судів або інших органів.

У своїй скарзі заявник указує на відсутність у Законі Придністровської Молдавської Республіки "Про прибутковий податок з фізичних осіб" чіткого визначення понять доходу, прибуткового податку, оподатковуваної бази, чим фактично порушує питання про доповнення закону цими поняттями, тим часом рішення даного питання є прерогативою законодавця і до повноважень Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, установлених статтею 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і статтею 9 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", не відноситься.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов до висновку, що в прийнятті до розгляду скарги громадянки Драчевської Н.С. треба відмовити, тому що вона не відповідає критерію допустимості і рішення поставлених у ній питань Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки непідвідомче.

Керуючись статтею 44, підпунктами а) і б) частини першої статті 50, 78, 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянки Драчевської Наталі Сергіївни про перевірку конституційності статей 1, 3, 4 у взаємозв'язку із статтями 6 і 8 Закону Придністровської Молдавської Республіки № 87-З-ІІІ від 28 грудня 2001 року "Про прибутковий податок з фізичних осіб", тому що вона не відповідає критерію допустимості і через непідвідомчість Конституційному судуі Придністровської Молдавської Республіки поставлених у звертанні питань.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення опублікувати в "Зборах актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'є" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 10 – О / 07|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|