::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я


про відмовлення в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності пункту 1, частини третьої пункту 2 статті 77, пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розділа ІІІ Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці


7 червня 2007 року місто Тирасполь


Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

розглянув питання про прийняття до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності пункту 1, частини третьої пункту 2 статті 77, пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розділа ІІІ Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці" у частині права державних адміністрацій, які є виконавчими органами державної влади, здійснювати повноваження, віднесені статтею 7 Конституції до повноважень місцевих Рад народних депутатів, зі змінами і доповненнями, внесеними Законами Придністровської Молдавської Республіки від 10 січня 1995 року, від 11 січня 1997 року № 28-ЗИД, від 30 січня 1998 року № 79-ЗИД, від 10 липня 1998 року № 109-ЗИД, від 14 квітня 1999 року № 150-ЗИД, від 8 червня 1999 року № 165-ЗИ, від 15 лютого 2000 року № 247-КЗД, від 31 жовтня 2000 року № 357-ЗД, від 21 листопада 2000 року № 361-ЗИ, від 26 листопада 2001 року № 68-ЗИ-ІІІ, від 24 вересня 2003 року № 329-ЗИ-ІІІ, від 31 грудня 2004 року № 514-ЗИД-ІІІ, від 4 березня 2005 року 543-ЗИ-ІІІ, від 24 березня 2005 року № 550-ЗИД-ІІІ, від 29 березня 2005 року № 552-ЗИД-ІІІ, від 13 травня 2005 року № 568-ЗИД-ІІІ, від 19 жовтня 2005 року № 645-ЗИ-ІІІ, від 13 грудня 2005 року № 702-ЗД-ІІІ, від 20 листопада 2006 року № 120-ЗИ-І, від 10 січня 2007 року № 145-ЗИ-І, від 7 березня 2007 року № 188-ЗИД-І.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Григор'єва В.А., який представив висновок судді Гарага В.І. що проводив у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки звернулася в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з запитом про перевірку конституційності окремих положень Конституції Придністровської Молдавської Республіки й окремих положень Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці".

Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що положення пункту 1 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, відносячи місцеві Ради народних депутатів до органів державної влади, тим самим заперечують конституційне встановлення статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки про незалежність органів місцевого самоврядування від органів державної влади, а частина третя пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки встановлює інший розподіл повноважень за рішенням питань місцевого значення, що також не відповідає статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, стаття 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки наділяє державні адміністрації Придністровської Молдавської Республіки повноваженнями по місцевому державному управлінню, тобто повноваженнями на рішення питань місцевого значення силами державно-владного апарата, поза рамками системи місцевого самоврядування, знаходячись у складі виконавчої влади, чим применшує відповідне право, яке належить органам місцевого самоврядування в силу статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що, можливо, не відповідає статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і є порушенням конституційних установлень частини другої статті 15 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Крім того, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що розділ ІІІ Закону "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці" (статті 33-47) іншим способом, чим це встановлено в статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, перерозподіляє повноваження між державними адміністраціями, які здійснюють функції державного управління на території адміністративно-територіальних одиниць, і органами місцевого самоврядування, у зв'язку з чим, з погляду Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, розділ ІІІ зазначеного Закону суперечить статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яким закріплене виняткове повноваження на рішення питань місцевого значення за органами місцевого самоврядування.

На підставі вищевикладеного Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки просить Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки перевірити положення:

а) пункту 1 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, частини третьої пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, введених у дію Конституційним законом Придністровської Молдавської Республіки від 30 липня 2000 року № 310-КЗИД "Про внесення змін і доповнень у Конституцію Придністровської Молдавської Республіки", на предмет відповідності статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки в частині включення Рад народних депутатів міст, районів, сіл (селищ) у єдину систему органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки й одночасно визначення Рад народних депутатів як місцевого державного управління;

б) пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки на предмет відповідності статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки в частині права державних адміністрацій здійснювати повноваження, віднесені статтею 7 Конституції до повноважень місцевих Рад народних депутатів;

в) розділу ІІІ Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопаду 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці" статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки в частині права державних адміністрацій, що є виконавчими органами державної влади, здійснювати повноваження, віднесені статтею 7 Конституції до повноважень місцевих Рад народних депутатів.

2. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки просить розглянути конституційність пункту 1, частини третьої пункту 2 статті 77, пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки на предмет відповідності статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки в частині включення Рад народних депутатів міст, районів, сіл (селищ) у єдину систему органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки й одночасно визначення Рад народних депутатів як місцевого державного управління й у частині права державних адміністрацій здійснювати повноваження, віднесені статтею 7 Конституції до повноважень місцевих Рад народних депутатів.

Однак відповідно до пункту 1 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, підпункту а) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в частині здійснення конституційного контролю приймає рішення по справам відносно конституційності конституційних законів, законів і інших правових актів. Даний перелік правових актів є вичерпним. Отже, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки не наділений повноваженнями по перевірці окремих положень Конституції Придністровської Молдавської Республіки на предмет їх відповідності самої Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Таким чином, відповідно до підпункту а) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" у випадку, якщо рішення питання, поставленого в звертанні, не підвідомче Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки приймає рішення про відмовлення в прийнятті звертання до розгляду.

3. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що розділ ІІІ Закону "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці" інакше, ніж встановлено в статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, перерозподіляє повноваження між державними адміністраціями, що здійснюють функції державного управління на території адміністративно-територіальних одиниць, і органами місцевого самоврядування. На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, розділ ІІІ зазначеного Закону суперечить статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, у якій закріплене виняткове повноваження на рішення питань місцевого значення за органами місцевого самоврядування.

Однак слід враховувати, що Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки, як суб'єкт законодавчого процесу, відповідно до положень пункту 2 статті 62, статті 64 Конституції Придністровської Молдавської Республіки вправі самостійно внести відповідні зміни в положення Закону від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці", який заперечуються. Отже, рішення даного питання входить у виняткову компетенцію Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, яка і прийняла зазначений Закон. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки не вправі підмінювати законодавця. Викладене в однаковій мірі відноситься і до питання про перевірку конституційності пункту 1, частини третьої пункту 2 статті 77, пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки на предмет відповідності статті 7 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Крім того, розгляд Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки питань про перевірку конституційності законів і інших нормативних актів припускає наявність суперечки про конституційність акту, який заперечується, між заявником і стороною, що видала акт, який заперечується, що виходить зі змісту статті 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". У даному випадку і заявником і стороною, що видала акт, що заперечується, виступає один суб'єкт – Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки.

З огляду на викладене, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов висновку, що запит Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки не може бути визнаний припустимим відповідно до вимог статті 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". Відповідно до підпункту б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" у випадку, якщо звертання відповідно до вимог Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" не є припустимим, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки приймає рішення про відмовлення в прийнятті звертання до розгляду.

Керуючись підпунктами а), б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85 і 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності положень пункту 1, частини третьої пункту 2 статті 77, пункту 1 статті 78 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розділа ІІІ Закону Придністровської Молдавської Республіки від 5 листопада 1994 року "Про органи місцевої влади, місцевого самоврядування і державної адміністрації в Придністровській Молдавській Республіці", тому що вони не відповідають критеріям підвідомчості і допустимості.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайного після його проголошення.

3. Дане Визначення опублікувати в "Зборах актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'є" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 11 – О / 07|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|