::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

  В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Белінського Олега Васильовича про перевірку конституційності підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки

20 грудня 2007 рокумісто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – заступника Голови Конституційного суду Гарага В.І., суддів – Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.

розглянув питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Белінського О.В. про перевірку конституційності підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки із змінами і доповненнями, внесеними законами Придністровської Молдавської Республіки від 21 лютого 2003 року № 245-ЗД-III; від 20 березня 2003 року № 252-ЗИД-III; від 20 червня 2003 року № 291-ЗИД-III; від 26 вересня 2003 року № 331-ЗИД-III; від 4 серпня 2005 року № 613-ЗИД-III; від 4 серпня 2005 року № 615-ЗИД-III; від 25 жовтня 2005 року № 648-ЗИД-III; від 25 жовтня 2005 року № 651-ЗИД-III; від 22 січня 2007 року № 167-ЗД-IV; від 21 березня 2007 року № 192-ЗИ-IV; від 27 липня 2007 року № 263-ЗИ-IV.

Заслухав в судовому засіданні головуючого – заступника Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Гарага В.І., який представив висновок судді Ляхової М.І., що проводила відповідно до статті 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституцій Придністровської Молдавської Республіки і підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» громадянин Белінський О.В. звернувся до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із скаргою на порушення його конституційного права на судовий захист, що виникло в результаті застосування відносно нього підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Як виходить із звернення і представлених заявником документів, 21 січня 2005 року Ухвалою адміністративної комісії при Тирасполській державній адміністрації заявник був підданий адміністративному штрафу. Тирасполський суд, розглянувши його скаргу на Ухвалу адміністративної комісії, залишив вирішення адміністративного органу без змін. Белінський о.В. звернувся в Конституційній суд Придністровської Молдавської Республіки з скаргою про перевірку конституційності частини першої статті 206 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення, на підставі якої він штрафував. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки, розглянувши скаргу, Ухвалою від 20 червня 2006 року № 10-П/06 визнав положення частини першої статті 206 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення невідповідним Конституції Придністровської Молдавської Республіки і вказав, що скарга Белінського о.В. на неправомірні дії посадових осіб, ущемляючі його права, у разі звернення заявника у відповідні компетентні органи Придністровської Молдавської Республіки, підлягає розгляду з урахуванням прийнятої Ухвали. Заявник звернувся до Тирасполського суду із заявою про перегляд ухваленого відносно нього рішення по обставинах, що знов відкрилися. 16 травня 2007 року Тирасполський суд відмовив йому в задоволенні заяви по перегляду ухваленого рішення по обставинах, що знов відкрилися, посилаючись на частину другу статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, вказавши, що в даній статті приведений вичерпний перелік підстав для перегляду рішення по обставинах, що знов відкрилися, і така підстава для перегляду, як наявність Ухвали Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, цивільно-процесуальним законодавством не передбачено. Визначення Тирасполського суду заявник оскаржив в Судову колегію по цивільних справах Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки, вказавши, що дане рішення противоречит підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки і підлягає відміні. Судова колегія по цивільних справах Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки Визначення Тирасполського міського суду залишила без зміни, а приватну скаргу без задоволення.

У своєму обігу заявник указує|вказує| на те, що, відповідно до статті 80 Конституцій Придністровської Молдавської Республіки, компетентним органом по перегляду|передивлятися| судових рішень|розв'язань| є|з'являється| тільки|лише| суд, який необгрунтовано позбавив його судового захисту, чим порушив статтю 16 Конституцій Придністровської Молдавської Республіки, приписуючу, «що людина, його права і свободи є|з'являються| вищою цінністю суспільства|товариства| і держави. Захист має рацію і свобод людини і громадянина обов'язок держави». Суд також проігнорував статтю 46 Конституцій Придністровської Молдавської Республіки, якій «кожному гарантується судовий захист його прав і свобод, право оскарження до суду незаконних рішень|розв'язань| і дій державних органів, посадових осіб, суспільних|громадських| об'єднань».

У зв'язку з цим він просить розглянути питання про конституційність підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки у взаємозв'язку з Визначенням Судової колегії по цивільних справах Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 7 червня 2007 року. На його думку, оспорювана норма не відповідає статтям 16, 46 і 80 Конституцій Придністровської Молдавської Республіки.

2. Відповідно до підпункту з) частини другої статті 44 Конституційні закони Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» в обігу мають бути вказані позиція заявника з поставленого ним питання і її правове обгрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки. У даній скарзі заявник Белінський о.В. не приводить ніяких правових обгрунтувань неконституційності оспорюваної норми і обмежується лише посиланнями на норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яким, на його думку, не відповідає дана норма Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Частина друга статті 43 Конституційні закони Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» встановлює, що підставою до розгляду справи в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки є невизначеність, що виявилася, в питанні про тому, чи відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки оспорюваний закон. Враховуючи відсутність в обігу чітко вираженої позиції заявника і її правового обгрунтування, проаналізувавши матеріали, прикладені до звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки робить вивід про відсутність у заявника невизначеності в питанні про конституційності підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

По сенсу частини першої статті 102 і підпункту а) статті 103 Конституційні закони Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» скарга до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки на порушення конституційних прав і свобод визнається допустимим засобом захисту лише за умови, що оспорюваний закон порушує конституційні права і свободи громадян, тільки в таких випадках позбавлення неконституційних розпоряджень юридичної сили є необхідним і адекватним способом для усунення порушень. Дана позиція була висловлена у Визначенні Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 3 травня 2007 року № 10–О/07. У своєму обігу заявник оспорює конституційність підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, який закріплює одну з підстав для перегляду рішень, визначень і ухвал судами загальної юрисдикції по обставинах, що знов відкрилися, а саме: істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі заявникові. Сама по собі дана норма носить загальний процесуальний характер і не зачіпає яких-небудь конституційних прав і свобод, у тому числі і права на судовий захист, закріпленого статтею 46 Конституцій Придністровської Молдавської Республіки, що не відповідає критерію допустимості, передбаченому для скарг до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки на порушення законом конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Заявник в своєму обігу акцентує увагу Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки на незгоді з вирішеннями Тирасполського суду і Судової колегії по цивільних справах Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки про відмову в перегляді рішень по обставинах, що знов відкрилися, проте ж перевірка законності і обгрунтованості ухвалених судових рішень, встановлення фактичних обставин справи не входить в компетенцію Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Згідно частини третьої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного судочинства утримується від встановлення і дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить в компетенцію інших судів або інших органів.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки приходить до висновку, що в тому, що бере до розгляду скарги громадянина Белінського о.В. слід відмовити, оскільки вона не відповідає критерію допустимості і окремим вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».

Керуючись частиною другої статті 43, підпунктом з) частини другої статті 44, підпунктами а) і б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102 і підпунктом а) статті 103 Конституційні закони Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки», Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Белінського Олега Васильовича про перевірку конституційності підпункту 1) частини другої статті 331 Цивільного процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки у взаємозв'язку з Визначенням Судової колегії по цивільних справах Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 7 червня 2007 року, тому що вона не відповідає критерію допустимості і окремим вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення опублікувати в «Зібраннях актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», газеті «Придністров'є» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».

№ 20 – О/07
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|