::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

  В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відкладення засідання в справі № 73-184/07 про перевірку конституційності частини другої статті 92 Житлового кодексу  Молдавської РСР

26 лютого 2008 рокумісто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарагa В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

за участю Уповноваженого по правах людини в Придністровській Молдавській Республіці Калько В.А., повноважного представника  Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки – начальника відділу юридичного супроводу законопроектів Апарата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Мірошник М.Б., представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки – заступника начальника відділу комітету з промисловості, аграрній політики і природних ресурсів Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Окунь А.К., представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки – першого заступника начальника відділу комітету з промисловості, аграрній політиці і природним ресурсам Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Міллер М.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про можливість подальшого розгляду справи по запиту Уповноваженого по правах людини в Придністровській Молдавській Республіці про перевірку конституційності частини другої статті 92 Житлового кодексу Молдавської РСР, 

установив:

1. У результаті прийняття Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 6 грудня 2007 року № 358-КЗИД-ІV "Про внесення змін і доповнень у Конституційний закон Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" стаття 81 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" була викладена в новій редакції, що встановлює додаткові вимоги до змісту рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки і не враховує особливості конституційного судочинства.

Відповідно до нових вимог Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки зобов'язаний, у тому числі в описовій частині рішення, викласти зміст відкликання, пояснень, заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі. У мотивувальній частині рішення – указати докази, на яких ґрунтуються висновки суду про обставини, установлені судом, висновки, по яким Конституційний суд відкидає ті чи інші затвердження сторін, закони й інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, які беруть участь у справі, закони й інші нормативні правові акти, якими керувався суд при ухваленні рішення. Резолютивна частина повинна містити висновки Конституційного суду щодо предмета запиту у відношенні кожного заявленої вимоги, вказівка органа, уповноваженого на виконання рішення, терміни його виконання, і визначати порядок регулювання відносин, зазначених у рішенні у випадку, якщо їм створений пробіл у правовому регулюванні суспільних відносин.

Виконати зазначені вище положення статті 81 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" при викладі підсумкового рішення Конституційного суду не представляється можливим, оскільки це може привести до порушення статей 2, 6, 55, 59, 62, 87, 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і вимог статей 9, 36, 43, 44, 45, 59, 60, 80, 86 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

З огляду на дану обставину, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки 7 лютого 2008 року на підставі статей 64, 87, 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і відповідних норм Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" вніс на розгляд Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в порядку законодавчої ініціативи проект Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про внесення змін у Конституційний закон Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" у частині зміни редакції статті 81 (Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки № 01-Р/08).

2. Однією з основ конституційного устрою Придністровської Молдавської Республіки є верховенство Конституції як Основного Закону держави і загальний обов'язок її дотримуватись. Конституція Придністровської Молдавської Республіки має вищу юридичну чинність і пряму дію. Органи державної влади і управління, місцевого самоврядування, посадові особи, суспільні об'єднання і громадяни зобов'язані дотримуватися Конституції і законів Придністровської Молдавської Республіки (стаття 2 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

Відповідно до частини другої пункту 1 статті 86 Конституції Придністровської Молдавської Республіки Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки як орган конституційного контролю покликаний гарантувати верховенство Конституції Придністровської Молдавської Республіки, забезпечувати дотримання принципу поділу влади, гарантувати відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою. Задачею Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є гарантування верховенства Конституції Придністровської Молдавської Республіки як основного закону на всій території Придністровської Молдавської Республіки (стаття 2 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки").

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вважає прийняття рішень, що суперечать нормам Конституції і Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", неприпустимим.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги внесення Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки відповідної законодавчої ініціативи, відповідно до правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженої у Визначенні Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки 12 лютого 2008 року, керуючись статтями 2, 87, 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, частиною третьою статті 36, статтями 64, 68, частинами першою і третьою статті 78, частиною першою статті 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відкласти засідання в справі № 73-184/07 про перевірку конституційності частини другої статті 92 Житлового кодексу  Молдавської РСР по запиту Уповноваженого по правах людини в Придністровській Молдавській Республіці до усунення обставин, що перешкоджають винесенню рішень Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки відповідно до норм Конституції Придністровської Молдавської Республіки, і виключення внутрішніх протиріч Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

2. Призначити судове засідання в справі № 73-184/07 про перевірку конституційності частини другої статті 92 Житлового кодексу Молдавської РСР по запиту Уповноваженого по правах людини в Придністровській Молдавській Республіці на 17 червня 2008 року.

3. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним і оскарженню не підлягає.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|