::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

 

В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Пєнє Євгенія Георгійовича про перевірку конституційності статей 1, 3, 4, 5 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі»

4 грудня 2008 року                                                                       місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Пєнє Є.Г. про перевірку конституційності статей 1, 3, 4, 5 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 17 серпня 2004 року № 465-З-III «Про адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (САЗ 04-34), із змінами і доповненнями, внесеними Законом Придністровської Молдавської Республіки від 31 липня 2006 року № 63-ЗІД-IV.

Заслухав в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Гарага В.І., що проводив відповідно до статті 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Громадянин Пєнє Є.Г. відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а також підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» звернувся до Конституційного суду Придністровської Республіки із скаргою на порушення конституційних прав і свобод. Як виходить із скарги, 23 квітня 2008 року начальником Слободзейського РОВД було винесено представлення про встановлення адміністративного нагляду у відношенні Пєнє Є.Г, погоджене з прокурором Слободзейського району і направлене для розгляду до суду міста Слободзея і Слободзейського району. На думку заявника, можливість вживання статей 1, 3, 4, 5 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі» порушує його конституційне право не бути покараним двічі, встановлене пунктом 1 статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод у взаємозв'язку із статтею 10 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Крім того, заявник вважає, що адміністративний нагляд є за своїм змістом покаранням, який призначається після звільнення з місць позбавлення волі після відбуття покарання за вироком суду. Далі заявник вказує, що адміністративний нагляд є системою тимчасових примусових заходів спостереження і контролю, тобто системою органів внутрішніх справ, яка призначається не в рамках вироку суду і не у даній кримінальній справі. Це дозволяє йому зробити вивід про те, що адміністративний нагляд по своїй правій природі є повторним покаранням за злочин, за що піднаглядну особу вже засуджено і вона відбула призначене за вироком суду покарання, встановлюваним поза рамками кримінального судочинства і не у даній кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного заявник просить розглянути питання про конституційність статей 1, 3, 4, 5 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі» і визнати вказані норми не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини і громадянина, які виникли в результаті вживання закону, нормативного акту.

Згідно із статтями 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» громадянин має право звернутися до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із скаргою на порушення його конституційних прав і свобод законом, нормативним актом, і така скарга визнається допустимою, якщо оспорюваним законом, нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванню в справі заявника, зачіпаються його конституційні права і свободи. Вказане означає, що скарга має бути подана лише відносно закону, нормативного акту, який безпосередньо зачіпає конституційні права і свободи громадян. Тим часом, з вмісту скарги Пєнє Є.Г. не убачається, що які-небудь його права і свободи можуть бути порушені в результаті вживання статей 1, 3, 4, 5 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі», оскільки вказані норми самі по собі не містять яких-небудь положень, що порушують конституційні права людини. Закріплені у вказаних нормах положення – поняття адміністративного нагляду, дія оспорюваного Закону по колу осіб, підстави для встановлення адміністративного нагляду і порядок встановлення адміністративного нагляду – по своїй правій природі не є повторним покаранням за злочин і, відповідно, не можуть порушувати конституційні права людини.

Крім того, відповідно до правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, сформульованої у Визначенні про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Бурменко Ф.Ю. від 6 грудня 2007 року, скарга громадянина до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки може бути подана лише відносно закону, нормативного акту, який зачіпає саме конституційні права і свободи громадян. Це означає, що будь-який інший закон, нормативний акт, який не зачіпає конституційні права і свободи громадян, не може бути предметом скарги, оскільки конституційні права громадянина закріплені безпосередньо в Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Право, на порушення якого скаржиться заявник, а саме право «не бути покараним двічі» в Конституції Придністровської Молдавської Республіки і, зокрема, в її статті 10, не закріплено і, отже, конституційним не являється.

Таким чином, оскільки оспорювані норми не зачіпають конституційні права і свободи заявника, його скарга не відповідає критерію допустимості, передбаченому статтею 103 Конституційного Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» приймає рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду у випадку, якщо звернення відповідно до вимог цього Конституційного закону не є допустимим.

Керуючись пунктом 1 статті 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки», Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Пєнє Євгенія Георгійовича про перевірку конституційності статей 1, 3, 4, 5 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі», тому що вона не відповідає критерію допустимості.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає чинності негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення підлягає публікації в «Зібраннях актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», газеті «Придністров'я» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 09 – О/08
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|