::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я

про припинення виробництва в справі № 81-212/08 про перевірку конституційності пунктів 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки по скарзі громадянки Денисенко Ніни Тихонівни

13 січня 2009 року місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

за участю заявника – громадянки Денисенко Н.Т. та її представника Тазова Ю.Л., представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному cуді Придністровської Молдавської Республіки – першого заступника начальника відділу Комітету з промисловості, аграрній політиці і природних ресурсів Міллер М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки по скарзі громадянки Денисенко Н.Т. про припинення виробництва в справі № 81-212/08 про перевірку конституційності пунктів 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки, введеного в дію Законом Придністровської Молдавської Республіки від 19 липня 2002 року № 162-З-ІІІ, який діє зі змінами і доповненнями, внесеними законами Придністровської Молдавської Республіки від 30 червня 2003 року № 298-ЗИД-ІІІ, від 27 грудня 2004 року № 508-ЗИ-ІІІ, від 29 червня 2007 року № 241-ЗИ-ІV, від 2 серпня 2007 року № 282-ЗИД-ІV, від 19 грудня 2007 року № 360-ЗИ-ІV, від 1 лютого 2008 року № 394-ЗИ-ІV, від 30 липня 2008 року № 514-ЗИД-ІV, від 4 серпня 2008 року № 525-ЗИД-ІV,

установив:

1. У Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, підпункту в) частини першої статті 9, статті 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" надійшла скарга громадянки Денисенко Н.Т. на порушення конституційного права власності в результаті застосування статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Представник заявника Тазів Ю.Л. надав у Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки доповнення до скарги, відповідно до якого Денисенко Н.Т. уточнила свої вимоги і просить визнати не відповідними статтям 16, 17, 18, 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки пункти 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

У скарзі заявник указує, що в Тираспольському міському суді розглядається цивільна справа по позову громадянки Багатої О.Г. до Митрофаненко І.Л. і Денисенко Н.Т. про вселення й усунення перешкод користування житловим приміщенням. При розгляді зазначеної справи в Тираспольському міському суді, у тексті своєї позовної заяви, у своїх поясненнях Багата О.Г. і її представник посилаються на обґрунтування своїх вимог на пункти 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки.

Заявник вважає, що пункти 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки перешкоджають володінню, користуванню і розпорядженню майном – квартирою, яка належить їй на праві приватної власності, тому що зазначена стаття встановлює права інших осіб – колишніх членів родини власника, на користування майном – квартирою. При застосуванні статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки заявник не може фактично безперешкодно користатися квартирою.

На думку Денисенко Н.Т., можливість застосування пунктів 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки порушує її права, установлені статтею 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і статтею 225 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки по володінню, користуванню і розпорядженню приналежним їй майном – квартирою.

На підставі вищевикладеного заявник просить визнати зазначені норми Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. У відповідності зі статтею 16 Конституції Придністровської Молдавської Республіки людина, її права і свободи є вищою цінністю суспільства і держави. Основні права людини невідчужувані. Держава забезпечує права і свободи громадян, закріплені в Конституції (стаття 45). Відповідно до частин першої і другої статті 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки держава гарантує кожному право власності і власник за своїм розсудом володіє, користається і розпоряджається приналежним йому майном. Частина перша статті 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки встановлює, що кожен громадянин Придністровської Молдавської Республіки має право на житло. Ніхто не може бути довільно позбавлений житла. Зазначені конституційні норми одержали розвиток у галузевому законодавстві. Так право власності на житлові приміщення, а також умови користування ними регулюються цивільним і житловим законодавством.

Із змісту звертання Денисенко Н.Т. виходить, що пункти 2 і 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки порушують її конституційні права. Відповідно до статей 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадянин вправі звернутися в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення його конституційних прав і свобод законом, нормативним актом, якщо законом, який заперечується, застосованим чи підлягаючим застосуванню в справі заявника, зачіпаються його конституційні права і свободи. Зазначене означає, що скарга повинна бути подана тільки у відношенні закону, нормативного акта, який безпосередньо торкається конституційних права і свобод громадян. Тим часом, зі змісту звертання не вбачається, що які-небудь права і свободи Денисенко Н.Т. можуть бути порушені в результаті застосування пунктів 2 і 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки, оскільки зазначені норми житлового законодавства, які закріплюють права членів родини власника на вселення в надане їм власником приміщення своїх неповнолітніх дітей і право вимагати в судовому порядку захисту своїх прав по користуванню житловим будинком, житловим приміщенням, самі по собі не містять яких-небудь положень, що порушують конституційні права заявника. З огляду на викладене, звертання Денисенко Н.Т. у зазначеній частині не відповідає критерію допустимості, передбаченому підпунктом б) частини 1 статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

3. Пункт 4 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки встановлює, що члени родини власника житлового будинку, житлового приміщення, які заселені їм у приналежний йому житловий будинок, житлове приміщення, вправі нарівні з ним користатися приміщеннями в будинку. У випадку припинення сімейних відносин із власником житлового будинку, житлового приміщення колишні члени родини зберігають право користування житловим будинком, житловим приміщенням, і за ними зберігаються права й обов'язки, передбачені для родини власника.

Пункт 1 статті 305 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки встановлює, що власник житлового приміщення здійснює права володіння, користування і розпорядження приналежним йому житловим приміщенням відповідно до його призначення.

Закріплюючи права власника житлового приміщення, Цивільний кодекс Придністровської Молдавської Республіки, разом з тим, визнає і захищає права власників і користувачів житлового приміщення. Відповідно до пункту 1 статті 309 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки члени родини власника, які проживають у приналежному йому житловому приміщенні, мають право користування цим приміщенням на умовах, передбачених житловим законодавством. Відповідно до норми Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки, який заперечується, у випадку припинення сімейних відносин із власником житлового будинку, житлового приміщення колишні члени родини зберігають право користування житловим будинком, житловим приміщенням, і за ними зберігаються права й обов'язки, передбачені для родини власника.

Таким чином, цивільне і житлове законодавство поряд із правами власника житлового приміщення визнають і захищають права власників і користувачів такого приміщення, що відповідає загальному конституційному принципу неприпустимості порушення прав і свобод одних осіб за рахунок прав і свобод інших. Це відповідає конституційним гарантіям права власності і права на житло, відповідно до яких ніхто не може бути довільно позбавлений житла (статті 37 і 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

Основні права і свободи людини, до яких відносяться право власності і право на житло, невідчужувані і належать кожному від народження (стаття 16 Конституції Придністровської Молдавської Республіки). При протиставленні конституційного права власності і конституційного права на житло порушувався б принцип, відповідно до якого усі права людини й основні свободи неподільні і взаємозалежні. Обмеження цих прав допускається тільки у випадках, передбачених законом, зокрема в інтересах захисту прав і свобод інших осіб (стаття 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки).

Відповідно до правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, викладеної в його визначеннях від 4 листопада 2008 року і від 2 грудня 2008 року, визнання пріоритету прав власника житлового приміщення або прав проживаючих у цьому приміщенні колишніх членів його родини, як і забезпечення взаємного обліку їхніх інтересів, залежить від правильного встановлення і дослідження усіх фактичних обставин конкретної суперечки. Відповідними повноваженнями в цій частині наділені суди загальної юрисдикції. Саме суд як безсторонній державний орган зобов'язаний всебічно і повно досліджувати обставини кожної справи на основі принципів змагальності і рівноправності сторін. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вирішує винятково питання права і при здійсненні конституційного судочинства утримується від встановлення і дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить у компетенцію інших судів чи інших органів. Підтверджуючи зазначену правову позицію, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки, разом з тим, визнає необхідність подальшого удосконалювання житлового законодавства в частині визначення прав і обов'язків власника житлового приміщення і колишніх членів його родини.

Із змісту статті 75 і підпункту а) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" виходить, що у випадку, якщо рішення питання, поставленого в звертанні, не підвідомче Конституційному суду, виробництво в справі підлягає припиненню.

На підставі викладеного і керуючись частиною третьою статті 9, підпунктами а), б) частини першої статті 50, статтею 60, статтею 75, частинами першою і третьою статті 78, статтею 84, частиною першою статті 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Клопотання Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про припинення виробництва в справі № 81-212/08 задовольнити.

2. Припинити виробництво в справі №81-212/08 про перевірку конституційності пунктів 2, 4, 5 статті 37 Житлового кодексу Придністровської Молдавської Республіки по скарзі громадянки Денисенко Ніни Тихонівни через невідповідність її критеріям допустимості і підвідомчості.

3. Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайно після його проголошення.

4. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підлягає опублікуванню в "Зборах актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров’я" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 01 – О / 09
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|