::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги громадянина Єні Юрія Васильовича в інтересах неповнолітньої Літвин Ірини Валеріївни про порушення її конституційного права вибору місця проживання і права на житло в результаті застосування Постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року № 678 "Про деякі правила прописки"

22 січня 2009 року                                                                        місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянина Єні Ю.В. про перевірку конституційності Постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року № 678 "Про деякі правила прописки".

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Ляхової М.І., що проводила у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" громадянин Єні Ю.В. в інтересах неповнолітньої Літвин И.В. звернувся в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення її конституційних прав і свобод, які виникли в результаті застосування Постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року № 678 "Про деякі правилах прописки".

Як виходить із звертання, у період з 14 квітня 1998 року по 13 січня 2005 року Дубоссарським районним судом Придністровської Молдавської Республіки, Президією Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки, судовою колегією по цивільних справах Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки, Верховним судом Придністровської Молдавської Республіки в першій інстанції розглядалася цивільна справа по позовах Єні Є.А. до Єні (Літвин) Л.Ю. про захист порушених житлових прав, анулюванні прописки і виселенні з квартири, виписці і виключенні з особового рахунка Літвин (Єні) Л.Ю. і її неповнолітньої дочки Ірини; до Єні Ю.В. про захист порушених житлових прав; Літвин (Єні) Л.Ю. до Єні Є.А. про визнання втрати її права на житлове приміщення, вселенні й усуненні перешкод у користуванні квартирою.

Рішенням Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 13 січня 2005 року позовні вимоги Єні Є.А. були задоволені частково: суд зобов'язав Літвин (Єні) Л.Ю. не лагодити перешкод Єні Є.А. у користуванні житловим приміщенням у квартирі № 1 у будинку № 5 по вулиці Енергетиків у місті Дубоссари, зобов'язав паспортний відділ Дубоссарського міського відділу внутрішніх справ виписати Літвин Л.Ю. із квартири № 1 у будинку № 5 по вулиці Енергетиків у місті Дубоссари, зобов'язав МУП "Дубоссарське ПУЖКХ" виключити з особового рахунка № 996 по квартирі № 1 у будинку № 5 по вулиці Енергетиків у місті Дубоссари Літвин Л.Ю. і Літвин І.В. (1994 року народження). У задоволенні позовних вимог Літвин (Єні) Л.Ю. до Єні Є.А. про визнання втрати її права на житлове приміщення, вселенні й усуненні перешкод у користуванні квартирою суд відмовив цілком.

Літвин Ю.В. відзначає, що в рішенні не було зазначено, куди прописати Літвин Л.Ю. і її неповнолітню дочку Літвин І.В., у який особовий рахунок їх уключити. Він також вважає, що зазначене рішення суду встановлює, що Літвин Л.Ю. і Літвин І.В. повинні стати особами без визначеного місця проживання, а таким правом не наділений за законом не тільки суд, але і ніякий інший орган влади. Також заявник вважає, що, тому що позивачка Єні Є.А. не проживала в квартирі більш 6 місяців (близько 5 років), суд повинний був визнати втрату її права на проживання. Заяви про перегляд зазначеної справи в порядку нагляду були відхилені Прокурором Придністровської Молдавської Республіки і Головою Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки. Своє рішення Верховний суд Придністровської Молдавської Республіки обґрунтував, у тому числі і Постановою Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року № 678 "Про деякі правила прописки", що, на думку заявника, порушує права, передбачені статтями 25 і 42 Конституції Придністровської Молдавської Республіки на вибір місця проживання і на житло, і просить визнати її положення не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини і громадянина, яке виникло в результаті застосування закону, нормативного акта.

Викладаючи суть скарги, заявник Єні Ю.В. описує, якими судами Придністровської Молдавської Республіки розглядалася цивільна справа по позовах Єні Є.А. до Єні (Літвин) Л.Ю. про захист порушених житлових прав, анулюванні прописки і виселенні з квартири, виписці і виключенні з особового рахунка Літвин (Єні) Л.Ю. і її неповнолітньої дочки Ірини; до Єні Ю.В. про захист порушених житлових прав і Літвин (Єні) Л.Ю. до Єні Є.А. про визнання втрати її права на житлове приміщення, вселенні й усуненні перешкод у користуванні квартирою, а також виражає незгоду з рішенням Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки від 13 січня 2005 року. Перевірка ж законності й обґрунтованості прийнятих по цивільних справах судових рішень, установлення фактичних обставин конкретної справи, що свідчать про порушення прав і законних інтересів заявника унаслідок винесення судового акта, не входить у компетенцію Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Відповідно до частини третьої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного судочинства утримується від встановлення і дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить у компетенцію інших судів чи інших органів.

Відповідно до підпункту з) частини другої статті 44 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" у звертанні повинні бути зазначена позиція заявника по поставленому їм питанню і її правове обґрунтування з посиланням на відповідні норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки. У скарзі заявника відсутні правові обґрунтування невідповідності Постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року № 678 "Про деякі правила прописки" Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Оскаржена заявником Постанова, яка складається з чотирьох пунктів і 12-ти підпунктів, установлювала правила прописки в містах і селищах міського типу незалежно від розміру житлової площі різних категорій громадян. Яка конкретно норма і який образ порушує права неповнолітньої Літвин І.В. заявником не зазначено. Жоден з названих пунктів Постанови, конституційність яких треба було б перевірити, не оспорюється. Вищевикладене свідчить про відсутність невизначеності в питанні відповідності Постанови Ради Міністрів СРСР № 678 від 28 серпня 1974 року "Про деякі правила прописки" Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Таким чином, скарга громадянина Єні Ю.В. в інтересах неповнолітньої Літвин І.В. не може бути прийнята Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки до розгляду, оскільки не відповідає критеріям допустимості і підвідомчості, які означені в Конституційному законі Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Відповідно до підпунктів а) і б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки приймає рішення про відмовлення в прийнятті звертання до розгляду у випадку, якщо звертання відповідно до вимог даного Конституційного закону йому не підвідомче і не є припустимим.

Керуючись пунктом 1 статті 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, статтею 9, підпунктами а) і б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянина Єні Юрія Васильовича в інтересах неповнолітньої Літвин Ірини Валеріївни на порушення її конституційних прав вибору місця проживання і права на житло, яке виникло в результаті застосування Постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року № 678 "Про деякі правила прописки", тому що вона не відповідає критерію допустимості і підвідомчості відповідно до вимог Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

2. Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення підлягає опублікуванню в "Зібраннях актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'я" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 03 – О/09|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|