::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я

по клопотанню Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про роз'яснення окремих положень Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08 по справі про перевірку конституційності статті 86 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки"

22 січня 2009 року                                                                        місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

за участю повноважного представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки – заступника керівника Апарата, начальника відділу юридичного супроводу законопроектів Апарата Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Мірошник М.Б., представника Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки – начальника відділу Комітету Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки по законодавству Логінової Є.С., запрошеного повноважного представника Президента Придністровської Молдавської Республіки в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки – Міністра юстиції Придністровської Молдавської Республіки Урської Г.В.,

керуючись частинами першою і другою статті 89 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавський Республіки",

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про роз'яснення окремих положень Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08 по справі про перевірку конституційності статті 86 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки"

Заслухавши в судовому засіданні доповідь судді Гарага В.І., у відповідності зі статтею 89 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" і §45 Регламенту Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. У Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки надійшло клопотання Верховної Ради Придністровської Молдавської про роз'яснення Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08 по справі про перевірку конституційності статті 86 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вказує, що в Постанові Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки визначене наступне: "Отже, обов'язок по приведенню законів і інших нормативних правових актів, виданих Верховною Радою, у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішенням Конституційного суду повинна покладатися на Верховну Раду Придністровської Молдавської Республіки". На думку Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, приведене правове встановлення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки допускає можливість його неоднозначного розуміння органами державної влади, їх посадовими особами і суб'єктами права законодавчої ініціативи. Заявник вважає, що на Верховну Раду Придністровської Молдавської Республіки як колегіальний орган, так само як і на депутатів Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, не може бути покладений обов'язок по внесенню проектів законів, спрямованих на приведення раніше прийнятих законів у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішенням Конституційного суду, оскільки участь Верховної Ради в законотворчому процесі обмежено тільки трьома його стадіями (розгляд, прийняття і направлення закону на підпис). Таким чином, у клопотанні зроблений висновок про те, що Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки не бере участь у всіх стадіях видання законодавчих актів, що викликає перешкоди у встановленні справжньої правової природи позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, сформульованої в Постанові від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08.

На підставі вищевикладеного Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки клопочеться про роз'яснення Постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08:

а) у частині порядку і форм реалізації Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки як колегіальним органом, не наділеним правом законодавчої ініціативи, обов'язку по приведенню законів у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішенням Конституційного суду за допомогою внесення проектів законодавчих актів;

б) у частині можливості спонуки депутатів як організованої сукупності, яка утворює у своїй єдності Верховну Раду Придністровської Молдавської Республіки, виступати з законодавчою ініціативою по приведенню законодавчих актів у відповідність з Конституцією в зв'язку з рішенням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

2. У відповідності зі статтею 89 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" офіційне роз'яснення рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки дається самим Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки в межах змісту рішення, яке роз'ясняється, і не повинно бути простим його відтворенням.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08 своєю правовою позицією установив, що обов'язок по приведенню законів і інших нормативних правових актів, прийнятих Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішенням Конституційного суду повинна покладатися на Верховну Раду Придністровської Молдавської Республіки. Дана правова позиція Конституційного суду була висловлена також і у відношенні інших органів державної влади і управління, відповідно до якої правом скасовувати або вносити зміни в укази і розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки, визнані неконституційними, володіє Президент Придністровської Молдавської Республіки; скасовувати або вносити зміни в правові акти міністерств і відомств вправі керівники відповідних міністерств і відомств; скасовувати або вносити зміни в правові акти органів місцевого самоврядування вправі відповідні органи місцевого самоврядування. При цьому Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки виходив з того, що, якщо рішенням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки правовий акт визнаний неконституційним цілком чи частково або з рішення Конституційного суду виходить необхідність усунення пробілу в правовому регулюванні, державний орган чи посадова особа, які прийняли даний правовий акт, не тільки вправі, але і зобов'язані привести у відповідність з рішенням Конституційного суду правовий акт, визнаний Конституційним судом неконституційним.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 21 жовтня 2008 року № 08-П/08 не встановлював коло суб'єктів, які мають право на внесення законопроектів, тому що суб'єктами права законодавчої ініціативи у відповідності зі статтею 64 Конституції Придністровської Молдавської Республіки є Президент Придністровської Молдавської Республіки, депутати Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, Прокурор Придністровської Молдавської Республіки, районні і міські Ради народних депутатів Придністровської Молдавської Республіки. Крім того, право законодавчої ініціативи також належить Конституційному, Верховному й Арбітражному судам Придністровської Молдавської Республіки з питань їхнього ведення, республіканським об'єднанням професійних союзів по трудовим і соціально-економічним питанням.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки своєю правовою позицією, викладеною в зазначеній вище Постанові, установив принцип, відповідно до якого всі органи державної влади і управління при приведенні правових актів, визнаних Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки неконституційними, відповідно до Конституції Придністровської Молдавської Республіки повинні знаходитися в рівному положенні по відношенню друг до друга. На думку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, органи державної влади і управління не можуть у даному випадку мати які-небудь переваги. Кожен орган державної влади і управління не тільки вправі, але і зобов'язаний приймати рішення у відповідності зі своїми повноваженнями і компетенцією. Закони в Придністровській Молдавській Республіці приймає Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки, а, виходить, і скасовувати або вносити в них відповідні зміни вправі тільки даний орган державної влади. Відповідно до частини першої пункту 1 статті 59 Конституції Придністровської Молдавської Республіки Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки є представницьким і єдиним законодавчим органом державної влади Придністровської Молдавської Республіки. А відповідно до підпункту д) пункту 2 статті 62 Конституції Придністровської Молдавської Республіки саме Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки за допомогою прийняття законодавчих актів вносить зміни і доповнення в Конституцію Придністровської Молдавської Республіки й у діючі законодавчі акти.

На думку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вправі самостійно і під свою відповідальність установити порядок і процедуру підготовки і внесення на розгляд Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки відповідних законопроектів. Більш того, у даний час така процедура уже встановлена Регламентом Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки (глава 10 Регламенту Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки). Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки з метою реалізації постанов Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, якими були визнані окремі норми законів неконституційними, вправі внести у свій Регламент необхідні зміни і доповнення у випадку такої доцільності. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки правомочна самостійно визначити відповідальних депутатів або групи депутатів, які зобов'язані внести на розгляд відповідний законопроект. Правотворча діяльність депутатів Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки по приведенню законодавчих актів у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішеннями Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки не повинна розглядатися Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки як спонука депутатів виступати з відповідними законодавчими ініціативами.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов до висновку, що ключова роль у законотворчому процесі належить саме Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки в особі його робочих органів і кожного окремого депутата. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки в рамках своєї компетенції є відповідальною за ефективність і якість законодавчої бази Придністровської Молдавської Республіки і за допомогою своєчасного законодавчого реагування повинна усувати правові пробіли і неконституційні норми. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вважає, що обов'язок по приведенню законів і інших нормативних правових актів, прийнятих Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішеннями Конституційного суду повинна покладатися на Верховну Раду Придністровської Молдавської Республіки як єдиний законодавчий орган, який прийняв дані правові акти. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в рамках конституційного судочинства не повинний регулювати порядок підготовки і розгляду Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки подібних законопроектів, визначати суб'єктів законодавчої ініціативи, відповідальних за підготовку відповідного законопроекту, тому що це – виключне право законодавчого органа державної влади. Відповідно до правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженої в Постанові від 3 червня 2003 року № 02-П/03 у справі про тлумачення статті 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, втручання органів державної влади в компетенцію один одного або з'єднання законодавчих, виконавчих і судових функцій неприпустимо. Крім того, відповідно до принципу поділу влади органи державної влади не можуть підмінювати один одного.

Виходячи з викладеного і керуючись частинами першою, сьомою статті 78, статтями 80, 84, 85, 89 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відповідно до частини першої пункту 1 статті 59, пункту 1, підпункту д) пункту 2 статті 62 Конституції Придністровської Молдавської Республіки Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки як представницький і єдиний законодавчий орган державної влади Придністровської Молдавської Республіки правомочна розглядати і вирішувати всі питання, віднесені Конституцією Придністровської Молдавської Республіки до законодавчого регулювання, і за допомогою прийняття законодавчих актів вносити зміни і доповнення в Конституцію Придністровської Молдавської Республіки й у діючі законодавчі акти. Обов'язок по приведенню законів і інших нормативних правових актів, прийнятих Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішенням Конституційного суду повинна покладатися на Верховну Раду Придністровської Молдавської Республіки як єдиний законодавчий орган, який прийняв дані правові акти. Порядок і процедура внесення депутатами Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки законопроектів на розгляд Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки повинні установлюватися Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки. Правотворча діяльність депутатів Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки по приведенню законодавчих актів у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки в зв'язку з рішеннями Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки не повинна розглядатися Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки як спонука депутатів виступати з відповідними законодавчими ініціативами. Виконання рішень Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, у тому числі й у частині приведення законодавчих актів у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, є обов'язком всіх органів державної влади і управління і відповідних посадових осіб.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення підлягає опублікуванню в "Зібраннях актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'я" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 04 – О/09|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|