::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

 

В И З Н А Ч Е Н Н Я


про відмовлення в прийнятті до розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" на порушення конституційних прав, закріплених у статтях 36, 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, у результаті застосування Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 14 вересня 1996 року  № 354 "Про забезпечення інкасації грошового виторгу" зі змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента Придністровської Молдавської Республіки від 26 листопада 1999 року № 415, від 4 лютого 2000 року № 32, від 6 квітня 2000 року № 102, від 20 березня 2003 року № 128 

                 

7 жовтня 2003 року                                                                                                  місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого - Голови Конституційного суду  Григор'єва В.А., суддів - Гарбузова В.К.,   Кабалоєва О.К.,  Карамануци В.І.,  Мальської Л.Г.,  Турбала В.О.,

за участю представника товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" директора товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" Давидова Артема Олександровича розглянув у судовому засіданні питання про відповідність скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" на порушення конституційних прав, закріплених у статтях 36, 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши доповідь судді Турбала В.А. про результати перевірки обґрунтованості висновку Секретаріату Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. У Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки звернулося товариство з обмеженою відповідальністю "Флора" зі скаргою на порушення конституційних прав, закріплених у статтях 36, 37 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, у результаті застосування Управлінням податкової міліції Міністерства доходів Придністровської Молдавської Республіки Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 14 вересня 1996 року  № 354 "Про забезпечення інкасації грошового виторгу" зі змінами і доповненнями, внесеними Указами  Президента Придністровської Молдавської Республіки від 26 листопада 1999 року № 415, від 4 лютого 2000 року № 32, від 6 квітня 2000 року № 102, від 20 березня 2003 року № 128.

Секретаріат Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки в попередньому порядку розглянув скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" і в межах своїх повноважень на підставі частини першої статті 47 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" повідомив заявника про невідповідність звертання вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". Усунувши окремі  недоліки скарги, зазначені в повідомленні, і змінивши її редакцію, заявник знову подав скаргу в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки. На його думку, відмовлення Секретаріату Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки в прийнятті скарги до розгляду суперечить статтям 36, 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, у зв'язку з чим заявник просить прийняти рішення по питанню прийняття скарги до розгляду безпосередньо Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки.

В обґрунтування своєї позиції заявник посилається на статті Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що закріплюють право кожного на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької й іншої, не забороненої законом, економічної діяльності (стаття 36); право власності, відповідно до якого власник за своїм розсудом володіє, користається і розпоряджається приналежним йому майном (стаття 37); а також на статті 2, 72 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, які передбачають, що Конституція Придністровської Молдавської Республіки має вищу юридичну силу і пряму дію, а укази і розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки є правовими актами, що мають підзаконний характер і не повинні суперечити Конституції і законам Придністровської Молдавської Республіки.

Заявник вважає, що, оскільки Законом Придністровської Молдавської Республіки  від 21 липня 2002 року № 322 ЗИД "Про внесення змін і доповнень у Кодекс МССР про адміністративні правопорушення, що діє на території Придністровської Молдавської Республіки" введена в дію стаття 1527, яка передбачає адміністративну відповідальність за неінкасування у встановленому порядку  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності наявних коштів у виді накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до шістисот мінімальних заробітних плат, то  відповідно до  пункту  2 статті 13 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 7 травня 2002 року 123-З-ІІІ "Про акти законодавства Придністровської Молдавської Республіки" після прийняття зазначеного Закону Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 14 вересня 1996 року  № 354 "Про забезпечення інкасації грошового виторгу"  утратив  силу.

У представленій скарзі заявник також просить визнати Указ Президента Придністровської Молдавської Республіки від 14 вересня 1996 року  № 354 "Про забезпечення інкасації грошового виторгу" зі змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента Придністровської Молдавської Республіки від 26 листопада 1999 року № 415, від 4 лютого 2000 року № 32, від 6 квітня 2000 року № 102, від 20 березня 2003 року № 128, у частині стягнення штрафних санкцій таким, що не підлежить застосуванню, і призупинити виконання рішення Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки в справі від 14 листопада 2002 року № 1101/02-04,05,03 до розгляду скарги в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки.

2.  Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської  Молдавської Республіки  розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини і громадянина, які виникли в результаті застосування закону, нормативного акта.

Пункт 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки встановлює, що суб'єктами звертання в конституційний суд у формі скарги на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина є тільки громадяни.

Відповідно до статті 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга на  порушення законом, нормативним актом конституційних прав і свобод людини і громадянина припустима, якщо: а) закон торкається конституційних прав і свобод   громадян; б)  закон застосований чи підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої довершене чи почато в  суді або іншому органі, що застосовує закон.

По даній скарзі заявником є юридична особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Флора", зареєстроване Бендерською філією Державної установи "Реєстраційна палата" 9 січня 2001 року, реєстраційний № 02-023-1895. Представником товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" є його  директор, який і підписав  скаргу, що надійшла.

З огляду на те, що скарга виходить від юридичної особи, а не від громадянина (громадян), Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки не виключає права на звертання по даному питанню засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" як громадян.

3. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки також відзначає, що вимоги в частині визнання Указу Президента Придністровської Молдавської Республіки від 14 вересня 1996 року  № 354 "Про забезпечення інкасації грошового виторгу" зі змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента  Придністровської Молдавської Республіки від 26 листопада 1999 року № 415, від 4 лютого 2000 року № 32, від 6 квітня 2000 року № 102, від 20 березня 2003 року № 128, про стягнення штрафних санкцій таким, що підлежить застосуванню й у частині призупинення виконання рішення Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки в справі від 14 листопада 2002 року  № 1101/02-04,05,03 до розгляду скарги в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки не подвідомчі Конституційному суду Придністровської Молдавської Республіки, тому що розгляд скарги перерахованих вимог не відноситься до повноважень Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, передбачених статтею 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і статтею 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Крім того, заявником не дотримані вимоги статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", зокрема  не зазначені конкретні підстави до розгляду справи. 

 4. Виходячи з викладеного, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнає обґрунтованим висновок Секретаріату Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки про невідповідність скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки",  Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Флора" як скарги, що не відповідає критерію допустимості відповідно до вимог Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки".

2. Дійсне Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили  негайно після його проголошення.

3. Дійсне Визначення опублікувати в газеті "Придністров'є" і в "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний  суд  Придністровської  Молдавської  Республіки

№ 07 - ПРО / 03
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|