::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

  В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмовлення в прийнятті до розгляду колективної скарги громадян Кіпрушевої Вікторії Андріївни, Кіпрушевої Оксани Володимирівни, Борисова Максима Сергійовича, Головатої Тетяни Михайлівни, Міщенко Віктора Григоровича, Дубчак Світлани Іванівни, Лобачьової Катерини Георгіївни про перевірку конституційності пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік"

7 травня 2009 року                                                           місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор’єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

за участю представника заявників – Халюк А.В.,

розглянув питання про прийняття до розгляду колективної скарги громадян Кіпрушевої В.А., Кіпрушевої О.В., Борисова М.С., Головатої Т.М., Міщенко В.Г., Дубчак С.І., Лобачьової К.Г. про перевірку конституційності пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік" зі змінами і доповненнями, внесеними Законом Придністровської Молдавської Республіки від 23 березня 2009 року № 680-ЗИД-ІV.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Мальської Л.Г., що проводила у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Громадяни Кіпрушева В.А., Кіпрушева О.В., Борисов М.С., Головатая Т.М., Міщенко В.Г., Дубчак С.І., Лобачьова Е.Г. відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпунктом в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" звернулися в Конституційний суд Придністровської Молдавський Республіки з колективною скаргою про перевірку конституційності пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджеті на 2009 рік" на предмет відповідності його частини першої пункту 2 статті 98 у взаємозв'язку зі статтями 16, 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Зі скарги громадян виходить, що вони є підприємцями без утворення юридичної особи. Самостійно на свій страх і ризик вони відкрили бізнес, при цьому не одержуючи від держави практично ніякої матеріальної підтримки. У той же час заявники вважають, що шляхом видання законодавчих актів у порушення Конституції Придністровської Молдавської Республіки ущемляються їхні конституційні права. Так пунктом 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік" розрахунковий рівень мінімальної заробітної плати установлений у розмірі 8 карбованців 25 коп. проти 6 карбованців 40 коп., установлених на 2008 рік. У відповідності зі статтею 70 даного Закону він набирає сили з дня, який слідує за днем офіційного опублікування Закону. На думку громадян, розглянутий Закон офіційно опублікований 31 січня 2008 року в газеті "Придністров'я". Отже, законодавчий акт набрав сили з 1 січня 2009 року.

Заявники також указали, що відповідно до Закону Придністровської Молдавської Республіки "Про індивідуальний підприємницький патент" розмір обов'язкового платежу за патент встановлюється в залежності від розміру РУ МЗП. Аналогічно відбувається й оплата єдиного соціального податку при подачі декларації по доходах за 2008 рік у податкові органи. А в зв'язку зі збільшенням розміру РУ МЗП, визначеного пунктом 3 статті 55 розглянутого Закону, збільшується і розмір обов'язкового платежу за патент, що у свою чергу погіршує їхнє матеріальне становище як платників податків. Крім того, на думку громадян, у зв'язку з тим, що Закон Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік" не був опублікований у терміни, визначені частиною першою пункту 2 статті 98 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, їхні права обмежені, оскільки вони не були попереджені за три місяці про прийняття нового Закону, який установив підвищені розміри РУ МЗП, що впливають на розмір обов'язкового платежу за індивідуальний підприємницький патент єдиного соціального податку, тому оплатити додаткові розміри єдиного соціального податку і вартість патенту вони не можуть. Таким чином, громадяни вважають, що їхні права на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької й іншої, не забороненої законом економічної діяльності, незаконно і необґрунтовано обмежені тимчасовим періодом.

З обліком викладеного громадяни Кіпрушева В.А., Кіпрушева О.В., Борисов М.С., Головатая Т.М., Міщенко В.Г., Дубчак С.І., Лобачьова К.Г. просять розглянути питання про відповідність пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік" частині першій пункту 2 статті 98 у взаємозв'язку зі статтями 16, 18 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

2. Відповідно до пункту 3 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і підпункту в) частини першої статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини і громадянина, які виникли в результаті застосування закону, нормативного акта. Відповідно до правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженої в ряді рішень (Визначення від 15 червня 2006 року № 06-О/06, від 22 червня 2006 року № 07-О/06, від 22 червня 2006 року № 08-О/06, від 3 травня 2007 року № 10-О/07, від 8 листопада 2007 року № 15-О/07, від 6 грудня 2007 року № 18-О/07, від 4 грудня 2008 року № 09-О/08, від 10 січня 2008 року № 01-О/08, від 26 червня 2008 року № 05-О/08), "правом на звертання в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною чи колективною скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статті 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки"" володіють громадяни, чиї права і свободи порушуються  законом чи нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванню в конкретній справі. При цьому відповідно до частини другої зазначеної статті до скарги повинна додаватися копія офіційного документа, яка підтверджує застосування або можливість застосування оскарженого закону при рішенні конкретної справи". Крім того, статтею 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" установлено, що скарга на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина припустима, якщо: а) закон торкається конституційних прав і свобод громадян; б) закон застосований чи підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої завершене чи почато в суді або в іншому органі, який застосовує закон. Зазначене означає, що скарга повинна бути подана тільки у відношенні закону, який безпосередньо торкається конституційних прав і свобод громадян. Однак громадянами Кіпрушевою В.А., Кіпрушевою О.В., Борисовим М.С., Головатою Т.М., Міщенко В.Г. прикладені до звертання лише копії свідчень про державну реєстрацію індивідуального підприємця без утворення юридичної особи і копії патентів на заняття підприємницькою діяльністю. Названі документи не містять зведень про застосування до цих громадян пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-І "Про республіканський бюджет на 2009 рік", що свідчить про обмеження прав і свобод громадян. Заявниками також не прикладені до колективної скарги інші документи, які підтверджують застосування або можливість застосування до них норми названого вище Закону, що заперечується.

Громадянка Дубчак С.І. приклала до звертання копію свідчення про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця, виданого на її ім'я 3 грудня 2007 року № ИП-01-2007-150, копію патенту на заняття підприємницькою діяльністю (серія ПМ № 0002703, термін дії з 10 квітня 2008 року по 28 лютого 2009 року), копію листа начальника податкової інспекції по місту Тирасполь від 10 лютого 2009 року № 06-1302 і копії квитанцій про внесення у бюджет і позабюджетні фонди обов'язкових платежів. Жоден з перерахованих документів не містить зведень про застосування до заявниці норми розглянутого Закону, який заперечується. У листі начальника податкової інспекції по місту Тирасполь міститься роз'яснення з посиланням на інше законодавство Придністровської Молдавської Республіки, що регулює порядок сплати обов'язкових податкових платежів.

Громадянка Лобачьова К.Г. прилучила до звертання копію свідчення про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця, виданого на її ім'я 3 грудня 2002 року № 2728, копію листа начальника податкової інспекції по місту Бендери від 17 березня 2009 року № 04-05/1152, копію недооформленого патенту на заняття підприємницькою діяльністю (серія ПМ № 0005623), 4 копії квитанцій про внесення в бюджет і позабюджетні фонди обов'язкових платежів на своє ім'я і 5 копій аналогічних квитанцій на ім'я сторонньоїо особи, тобто, Лобачьової С.Г. Копія недооформленого патенту і 5 квитанцій на ім'я іншої особи не можуть бути предметом розгляду документів, які підтверджують обґрунтованість заявлених вимог. З інших залучених до колективної скарги копій документів на ім'я Лобачьовой К.Г. виходить, що вони не містять зведень про застосування до заявниці пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік". Таким чином, колективна скарга вищезгаданих громадян не є припустимою.

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки відповідно до підпункту б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" приймає рішення про відмовлення в прийнятті звертання до розгляду у випадку, якщо звертання відповідно до вимог даного Конституційного закону не є припустимим.

На підставі вищевикладеного Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки дійшов до висновку, що в прийнятті до розгляду колективної скарги громадян Кіпрушевої В.А., Кіпрушевої О.В., Борисова М.С., Головатої Т.М., Міщенко В.Г., Дубчак С.І., Лобачьової К.Г. про перевірку конституційності пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік" треба відмовити, тому що вона не відповідає критерію допустимості.

Керуючись пунктом 1 статті 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, частиною першою статті 85, статтями 102, 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду колективної скарги громадян Кіпрушевої Вікторії Андріївни, Кіпрушевої Оксани Володимирівни, Борисова Максима Сергійовича, Головатої Тетяни Михайлівни, Міщенко Віктора Григоровича, Дубчак Світлани Іванівни, Лобачьової Катерини Георгіївни про перевірку конституційності пункту 3 статті 55 Закону Придністровської Молдавської Республіки від 26 грудня 2008 року № 629-З-ІV "Про республіканський бюджет на 2009 рік", тому що він не відповідає критерію допустимості.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення підлягає опублікуванню в «Зібраннях актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», газеті «Придністров'я» і «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 10 – О / 09
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|