ЛОГО

ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА

ОФІЦІЙНІ ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Офіційними державними символами Придністровської Молдавської Республіки є Державний прапор, Державний герб і Державний гімн.
Їхній опис і порядок використання, виходячи з наступності історичних традицій, установлюють закони Придністровської Молдавської Республіки:
– "Про Державний гімн Придністровської Молдавської Республіки" від 5 грудня 2013 року № 266-З-V;
– "Про Державний герб Придністровської Молдавської Республіки" від 5 грудня 2013 року № 264-З-V;
– "Про Державний прапор Придністровської Молдавської Республіки" від 5 грудня 2013 року № 265-З-V.

Державний прапор Придністровської Молдавської Республіки являє собою прямокутне полотнище двобічне червоного кольору. Посередині полотнища кожного боку у всю його довжину розташовується смуга зеленого кольору.У лівому куті верхньої частини смуги червоного кольору розташовується основний елемент герба Придністровської Молдавської Республіки – серп і молот золотавого кольору із червоною п'ятикутною зіркою, обрамленою облямівкою золотавого кольору.
Зелена смуга становить одну четверту ширини Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки. Відношення ширини прапора до її довжини – 1/2.
Серп і молот уписуються в умовний квадрат, сторона якого дорівнює 1/5 ширини Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки. Гострий кінець серпа знаходиться посередині верхньої сторони квадрата, рукоятки серпа й молота впираються в нижні кути квадрата.
П'ятикутна зірка вписується в умовну окружність діаметром в 1/10 ширини Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки, яка доторкується до верхньої сторони умовного квадрата.
Відстань вертикальної осі зірки, серпа й молота від древка дорівнює 1/4 ширини Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки.
Відстань від верхньої крайки до центра зірки – 1/10 ширини Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки.
Державний Герб Придністровської Молдавської Республіки являє собою зображення схрещених серпа й молота, що символізують єдність робітників і селян, у променях сонця, що сходить над Дністром, обрамлених по окружності гірляндою з колосся і качанів кукурудзи, фруктів, виноградних грон і лоз, листів, перевитою червоною стрічкою з написами на перев'язі на офіційних мовах (молдавською, російською й українською):

- на правiй сторонi - "Приднестровская Молдавськая Республика";
- на лiвiй сторонi - "Приднiстровська Молдавська Республiка";
- на середнiй частинi - "Република Молдовеняскэ Нистрянэ".


У верхній частині між збіжними кінцями гірлянди зображена п'ятикутна червона зірка із золотавими гранями. Зображення серпа й молота, сонця і його променів – золотавого кольору, колосся темно-оранжеве, качани кукурудзи світло-оранжеві, а її листя темно-жовте. Фрукти оранжевого кольору з рожевим відливом, середнє гроно винограду синього, інші –янтарного кольору. Стилізована стрічка Дністра – блакитного кольору з білою хвилястою лінією в середині по всій довжині. Контур елементів – коричневий.
Державним гімном Придністровської Молдавської Республіки є музично-поетичний твір, створений на основі музики Б. Александрова, на слова Б. Парменова, Н. Божко, В. Пищенко з перекладом на офіційні мови (молдавську й українську).

МИ СЛАВИМО ТЕБЕ, ПРИДНІСТРОВ'Я

I
Ми славимо край Придністров'я,
Де люди пишаються тим,
Що дружбою, ладом, любов'ю
Навіки пов'язані з ним.
Прославимо наші заводи,
Широкі лани і міста,
Тут чесно працюють народи
На благо Вітчизни труда.

ПРИСПІВ:
Через доли і води
Пронесемо ім'я
Ми Республіки свободи,
Хай живе тут народів сім'я.

II
Ми славимо рідні долини,
Красоти Дністра берегів.
І нам не забути билини,
Пор подвиги наших батьків.
Прославимо всіх поіменно,
Полеглих за наш отчий дім.
Де пам’ять загиблих священна,
Вітчизні співаємо гімн.

ПРИСПІВ:
Через доли і води
Пронесемо ім'я
Ми Республіки свободи,
Хай живе тут народів сім'я!
СИМВОЛИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Основними символами Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є емблема, прапор Конституційного суду, штандарт і знак (колар) Голови Конституційного суду, а також нагрудний знак судді Конституційного суду.


Н А К А З
18.02.2003 года 12 о/д
м. Тирасполь


Про емблему Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки


На підставі статті 31 Конституційного Закону Придністровської Молдавської Республіки від 20 листопада 2002 року № 205-КЗ-III "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", з метою створення єдиної стилеутворюючої домінанти та її використання в елементах ідентифікації й візуальної комунікації Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки наказую:
1. Затвердити емблему Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки згідно з Додатком 1.
2. Затвердити Положення "Про емблему Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" згідно з Додатком 2.
3. Цей наказ довести до відома суддів і співробітників апарата Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Голова: О. Кабалоев

Додаток 1
до Наказу Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки
від 18 лютого 2003 року № 12 о/д
Эмблема КС     Эмблема КС     Эмблема КС

Додаток 2
до наказу Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки
від 18 лютого 2003 року № 12 о/дПоложення
"Про емблему Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки"

1. Опис емблеми
Основний елемент емблеми складається з п'єдесталу з урівноваженими на ньому терезами. На п'єдесталі і терезах напис - "Конституційний суд". Обидві чаші терезів з'єднані півсферою з написом "Придністровська Молдавська Республіка".
У центрі композиції стилізований герб Придністровської Молдавської Республіки. Під гербом, між чашами терезів, три горизонтальні лінії.
Емблема виконана в трьох кольорах – темно-червоному, світлому під золото, темному під золото, що можуть використовуватися в різних сполученнях у залежності від цілей і умов використання емблеми: на світло-золотому тлі темно-червоні написи і, навпаки, – на темно-червоному тлі світло-золоті написи.
Герб незалежно від сполучення кольорів емблеми зображується темним під золото, а три горизонтальні лінії – світлим під золото кольором.
Контур емблеми позначений двома смугами: зовнішньою тонкою (темно-червоною чи світлою під золото) і внутрішньою широкою (світлою під золото чи темно-червоною відповідно).
2. Пояснення символiки емблеми
П'єдестал, що знаходиться в підмурку емблеми, символізує непорушність і високе положення конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки і Конституційного суду як гаранта верховенства основного закону.
Терези в символіці – знак правосуддя, справедливості та істини. Образ терезів на емблемі символізує справедливе правосуддя, засноване на верховенстві права. Чаші терезів, що знаходяться в рівновазі, говорять про змагальність і рівноправність сторін, про однакове ставлення суду до сторін процесу.
Державний герб є символом Придністровської Молдавської Республіки, її суверенітету й незалежності.
Три горизонтальні смуги, розташовані між чашами терезів під гербом символізують поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, що є основою демократичної правової держави.
Півсфера з написом "Придністровська Молдавська Республіка", що спирається на урівноважені чаші терезів, уособлює рівність громадян перед законом, рівнозначність прав і свобод людини і громадянина, з одного боку, і обов'язків, з іншої. Півсфера уособлює веселку, що стала для людства символом надії і надійності.
3. Використання емблеми.
Емблема Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки може використовуватися в таких випадках:
- на нагрудних знаках суддів і медалі Голови Конституційного суду;
- на офіційних і неофіційних виданнях, сайті Конституційного суду;
- на сувенірній продукції Конституційного суду як переносні, настільні, настінні сувеніри.
Зображення емблеми може також використовуватися при проведенні урочистих заходів і церемоній Конституційного суду.
Інше використання емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки не допускається.
Верховна Рада
Придністровської Молдавської Республіки
ПОСТАНОВА


12 травня 2004 року № 1626Про затвердження опису і форми нагрудного знака судді Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки


Розглянувши представлені для затвердження Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки опис і форму нагрудного знака судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, згідно зі статтею 126 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 20 листопада 2002 року № 205-КЗ-ІІІ "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" (САЗ 02-47), зі змінами і доповненнями, що внесено Конституційними законами Придністровської Молдавської Республіки від 12 травня 2003 року № 274-КЗИ-ІІІ (САЗ 03-20), від 2 червня 2003 року № 284-КЗД-ІІІ (САЗ 03-23), Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити опис і форму нагрудного знака судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (додається).
2. Ця Постанова набуває чинності з дня підписання.

Голова Верховної Ради
Придністровської Молдавської Республіки Г.С. Маракуца

м. Тирасполь
18 травня 2004 року
Додаток
до Постанови Верховної Ради
Придністровської Молдавської Республіки
від 18 травня 2004 року № 1626
"Про затвердження опису і форми
нагрудного знака судді Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки"Опис і форма нагрудного знака судді
Конституційного суду Придністровської Молдавської РеспублікиНагрудний знак судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки являє собою стилізоване зображення емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки розміром 25x25 мм.
Основний елемент нагрудного знака складається з п'єдесталу з урівноваженими на ньому терезами. На п'єдесталі і терезах напис – "Конституційний суд". П'єдестал, що знаходиться в підмурку емблеми, символізує непорушність і високе положення конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки і Конституційного суду як гаранта верховенства основного закону. Образ терезів як знака правосуддя, справедливості та істини, символізує справедливе правосуддя, засноване на верховенстві права.
Чаші терезів, які символізують змагальність і рівноправність сторін, з'єднані півсферою з написом "Придністровська Молдавська Республіка", що уособлює рівність громадян перед законом, рівнозначність прав і свобод людини і громадянина, з одного боку, і обов'язків, з іншого. Півсфера також символізує веселку, що стала для людства символом надії і надійності.
У центрі композиції зображено стилізований герб Придністровської Молдавської Республіки як символ Придністровської Молдавської Республіки, її суверенітету і незалежності. Під гербом, між чашами терезів, три горизонтальні смуги, які символізують поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, що є основою демократичної правової держави.
Нагрудний знак виготовляється з томпаку золотавого кольору і покривається емаллю. Поверхня нагрудного знака гладка з опуклим зображенням герба Придністровської Молдавської Республіки. Зворотна сторона нагрудного знака має рельєфну поверхню, на якій зазначається порядковий номер нагрудного знака. На зворотній стороні нагрудного знака мається гвинтове закручення для прикріплення знака до одягу.
НАКАЗ

13 жовтня 2006 року№ 67 о/дПро символіку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки
і Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки


Згідно зі статтею 31 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки від 20 листопада 2002 року № 205-КЗ-ІІІ "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" (САЗ 02-47), що діє зі зміною і доповненнями, внесеними Конституційними законами Придністровської Молдавської Республіки від 12 травня 2003 року № 274-КЗИ-ІІІ (САЗ 03-20), від 2 червня 2003 року № 284-КЗД-ІІІ (САЗ 03-23), від 8 листопада 2005 року № 659-КЗД-ІІІ (САЗ 05-46), §1 Регламенту Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, з метою введення символів і відмітних знаків Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, а також персоніфікації знака розпізнавання і символу службового боргу Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки,
наказую:
1. Заснувати символіку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки і Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки:
а) Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
б) Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
в) Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
2. Затвердити:
а) Положення "Про символіку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки і Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки" (Додаток № 1);
б) зразок і опис Прапора Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (Додаток № 2);
в) зразок і опис Штандарта Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (Додаток № 3);
г) зразок і опис Знака (колара) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (Додаток № 4).


Голова: О. Кабалоев

Додаток № 1
до Наказу Голови Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки
від 13 жовтня 2006 року № 67 о/д

ПОЛОЖЕННЯ
про символіку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки
і Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки


І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює символіку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки і Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, її статус, опис і порядок використання.
2. Символікою Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Символікою Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є:
а) Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
б) Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
3. Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки складені за правилами і традиціями геральдики, і відбивають історичні, культурні, національні та інші традиції.
4. Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки та їхні зображення, незалежно від розмірів, завжди повинні точно відповідати кольоровому зображенню й опису, затвердженими цим Наказом.
5. Постійним місцезнаходженням Прапора Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є зал судових засідань Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Постійним місцезнаходженням Штандарта Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки і Знака (колара) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є кабінет Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
6. Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки можуть тимчасово експонуватися на виставках і презентаціях, організованих Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки або проведених за його участю.

ІІ. Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки

7. Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (далі – Прапор Конституційного суду) є символом і відмітним знаком Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
8. Прапор Конституційного суду розташовується
а) у залі засідань Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки – постійно;
б) у кабінеті Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
в) у приміщенні, де судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки приносять присягу;
г) у приміщеннях, де проводяться церемонії та інші урочисті заходи, організовані Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки або проведені за його участю.
9. Зображення Прапора Конституційного суду може міститися:
а) на офіційному та інших виданнях Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
б) на сайті Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
в) як елемент чи геральдична основа на запрошеннях, візитних картках, емблемах та іншій символіці, при оформленні заходів, організованих Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки або проведених за його участю.
10. Допускається відтворення Прапора Конституційного суду різних розмірів і з різних матеріалів.
При відтворенні Прапора Конституційного суду, незалежно від розмірів і техніки виконання, повинна бути забезпечена його колірна й образотворча відповідність затвердженим цим Наказом опису і зображенню.
11. Використання ким-небудь Прапора Конституційного суду в комерційній чи інших цілях без спеціального дозволу Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки не допускається.
12. Прапор Конституційного суду встановлюється на флагштоку чи спеціальному держателі.
13. При одночасному встановленні Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки і Прапора Конституційного суду Державний прапор Придністровської Молдавської Республіки розташовується ліворуч (при фронтальному виді), а Прапор Конституційного суду – праворуч. При цьому Прапор Конституційного суду не повинний бути за розмірами більше Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки.
При одночасному встановленні декількох прапорів Прапор Конституційного суду повинен розташовуватися в центрі (при непарному числі прапорів – лівіше центра).
14. У знак жалоби Прапор Конституційного суду може бути приспущений до половини ратища (щогли) або у верхній частині ратища кріпиться складена навпіл чорна стрічка з вільно висячими кінцями. Довжина стрічки повинна дорівнювати довжині полотнища Прапора Конституційного суду.

ІІІ. Штандарт Голови Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

15. Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (далі – Штандарт Голови Конституційного суду) є персоніфікованим знаком розходження і посадовим прапором Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, символом його службового боргу й особистої відповідальності за керівництво органом конституційного контролю Придністровської Молдавської Республіки.
16. Штандарт Голови Конституційного суду після закінчення терміну повноважень діючого Голови передається ним призначеному Голові на урочистій церемонії його вступу на посаду на весь період наданих йому законом посадових повноважень.
17. Штандарт Голови Конституційного суду знаходиться постійно в службовому кабінеті Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Штандарт Голови Конституційного суду може встановлюватися в місцях проведення ним офіційних церемоній, заходів, офіційних візитів і т.д.
18. При одночасному встановленні Штандарта Голови Конституційного суду і Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки Державний прапор Придністровської Молдавської Республіки міститься ліворуч (при фронтальному виді), а Штандарт Голови Конституційного суду – праворуч.
19. Штандарт Голови Конституційного суду розташовується на флагштоку чи спеціальному держателі.
20. Допускається відтворення Штандарта Голови Конституційного суду різних розмірів і з різних матеріалів.
При відтворенні Штандарта Голови Конституційного суду, незалежно від розмірів і техніки виконання, повинна бути забезпечена його колірна й образотворча відповідність затвердженим цим Наказом опису і зображенню.

ІV. Знак (колар) Голови Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

21. Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (далі – Знак (колар) Голови Конституційного суду) є персоніфікованим посадовим знаком розпізнавання, символом посади, державно-правового статусу і повноважень Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, наданих йому законом на весь термін виконання посадових повноважень.
22. Знак (колар) Голови Конституційного суду є невід'ємним доповненням до мантії судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
23. Знак (колар) Голови Конституційного суду носиться Головою:
а) при здійсненні своїх обов'язків на засіданнях Конституційного суду;
б) під час виконання службових обов'язків в особливо урочистих випадках, у випадку проведення ним офіційних прийомів, зустрічей, вручення державних нагород, у дні державних свят і інших урочистостей.
24. Знак (колар) Голови Конституційного суду після закінчення терміну повноважень діючого Голови передається ним призначеному Голові на урочистій церемонії його вступу на посаду на весь період наданих йому законом посадових повноважень.
Додаток № 2
до Наказу Голови Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки
від 13 жовтня 2006 року № 67 о/д

Зразок Прапора Конституційного суду Придністровської Молдавської РеспублікиОпис Прапора Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки

Прапор Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки являє собою прямокутне полотнище темно-червоного рубінового кольору, із співвідношенням сторін 2:3.
У верхньому лівому куті (крижі) полотнища розташовано Державний прапор Придністровської Молдавської Республіки, а в центрі вільної частини полотнища – композиція з елементами емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки (далі по тексту додатків до Наказу – композиція з елементами емблеми Конституційного суду). Основний елемент композиції складається з п'єдесталу з розташованими на ньому терезами. На п'єдесталі зображено латинські букви "ММІІ", що позначають рік утворення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки – 2002. Обидві чаші терезів з'єднані півсферою з написом "ІN LEGІBUS SALUS", що в перекладі з латинської мови означає "У ЗАКОНАХ ПОРЯТУНОК".
У центрі композиції кольорове зображення стилізованого герба Придністровської Молдавської Республіки, що є символом Придністровської Молдавської Республіки, її суверенітету й незалежності.
Під гербом, між чашами терезів, три горизонтальні смуги, що символізують поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, що є основою демократичної правової держави.
Основний елемент композиції розташований у колі, у нижній частині якого знаходиться напис "КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД", а у верхній – "Придністровська Молдавська Республіка".
Композиція виконана в двох кольорах – темно-червоному і світлому під золото, що використовуються в різному сполученні: на світло-золотому фоні темно-червоні написи і, навпаки, – на темно-червоному фоні світло-золоті написи. Розміри композиції дорівнюють 2/3 висоти полотнища.
Обидві сторони полотнища ідентичні. Полотнище з трьох сторін прикрашено золотою бахромою.
Ратище Прапора Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки увінчано вершиною у виді прорізного списа жовтого металу, у центрі якого розташоване рельєфне зображення композиції з елементами емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
За допомогою карабіна до вершини Прапора Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки кріпиться потрійна стрічка з гаслами і з бантом темно-червоного рубінового кольору. Центральна стрічка смарагдово-зеленого кольору містить напис золотими буквами "Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". Бічні стрічки темно-червоного рубінового кольору містять напис золотими буквами "Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене", "Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки". Кінці стрічок прикрашені зображенням Державного герба Придністровської Молдавської Республіки. Торці стрічок прикрашені золотою бахромою. Довжина стрічок дорівнює ширині полотнища.
Додаток № 3
до Наказу Голови Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки
від 13 жовтня 2006 року № 67 о/д

Зразок Штандарта Голови
Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки

Опис Штандарта Голови
Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки

Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки являє собою однобічне полотнище темно-червоного рубінового кольору, у центрі якого знаходиться композиція з елементами емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, розміри якої дорівнюють 2/3 розмірів Штандарта Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
З чотирьох сторін Штандарт Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки прикрашений золотим орнаментом, утвореним стилізованим зображенням листів і грон винограду. Ширина орнаменту дорівнює 1/12 ширини полотнища.
Краї Штандарта Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки прикрашені золотою бахромою. Ратище штандарта увінчане вершиною у виді прорізного списа жовтого металу, у центрі якого розміщається рельєфне зображення композиції з елементами емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Додаток № 4
до Наказу Голови Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки
від 13 жовтня 2006 року № 67 о/д

Зразок Знака (колара) Голови
Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки
Опис Знака (колара) Голови
Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки


Знак (колар) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки являє собою церемоніальну прикрасу і складається з центрального медальйона-підвіски, сполучної ланки, замкової ланки і 46 об'єднавчих ланок.
В основу Знака (колара) покладене схематичне зображення фортечних укріплень – традиційного державного символу з часів заснування Тираспольської фортеці.
В оформленні Знака (колара) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки також присутня загальноприйнята символіка Закону і Суду: "колона закону", меч і терези – атрибути богині Правосуддя Феміди.
Зображення античної богині Деметри запозичене з тирськой драхми і символізує наступність законодавчих традицій Придністровської Молдавської Республіки з правовою культурою античного поліса Тиру.
Лист винограду, що у християнській міфології позначає очищення і правоту вчинків, символізує головну сільськогосподарську культуру Придністров'я.
Колірна гама Знака (колара) Голови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки – червоний і зелений кольори, повторює кольори Державного прапора Придністровської Молдавської Республіки.
Центральна ланка-підвіска являє собою променисту восьмикінцеву зірку червоної емалі, покладену на схематичне зображення фортечних зміцнень зеленої емалі. У центрі підвіски знаходиться геральдична композиція, що складається з "колони закону" жовтого металу і розкритого фоліанта білого металу, а також композиція з елементами емблеми Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Центральна ланка-підвіска пов'язується зі сполучною ланкою за допомогою вушка і кільця у верхній частині.
Сполучною ланкою є композиція з зображенням богині права і законного порядку – Феміди, що складається з восьмикінцевої зірки, покладеної на схематичне зображення фортечних укріплень.
Замковою ланкою є композиція жовтого металу, що складається з восьмикінцевої зірки, покладеної на схематичне зображення фортечних укріплень.
Об'єднавчі ланки складаються ланок жовтого і білого металу, утворених рельєфним рослинним орнаментом, що чергуються між собою. Квадратні ланки жовтого металу прикрашені рельєфним зображенням листа винограду білого чорненого металу. Квадратні ланки білого металу прикрашені рельєфними зображеннями жовтого металу, що чергуються між собою: античної богині Деметри з тирської драхми, щита з рельєфними атрибутами богині Правосуддя Феміди: мечем і терезами, а також таблиці з написом "LEX", покладеної поверх "колони закону".
Ланки Знака (колара) з'єднуються між собою за допомогою кілець жовтого металу. Розмір об'єднавчих ланок – 23х23 мм, сполучної ланки – 23х23 мм, замкової ланки – 26х26 мм, центрального ланки-підвіски – 70х70 мм.
|Державна символіка |Правовi основи |Становлення i дiяльнiсть |Рiшення|
|Склад i апарат |Новини |Календар судових засідань |Фотоархiв i вiдеоархiв|
|Публiкацii |Порядок подання скарги|
|Контакти i лiнки| Початок|