ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

РОЗДIЛ 3. ОСОБЛИВОСТI ВИРОБНИЦТВА В КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДI
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ З ОКРЕМИХ КАТЕГОРIй СПРАВГЛАВА 10. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ КОНСТИТУЦIЇ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ ПРАВОВИХ АКТIВ
ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ


Стаття 90. Право на звернення до Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Правом на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із запитом про перевірку конституційності зазначених у підпункті а) частини першої статті 9 цього Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки правових актів органів державної влади володіють Президент Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки, Уряд Придністровської Молдавської Республіки, Пленуми Верховних і Арбітражних судів Придністровської Молдавської Республіки, Прокурор Придністровської Молдавської Республіки, Уповноважений з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці.

Стаття 91. Допустимість запиту

Запит до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності правового акту органу державної влади або окремих його положень допустимий, якщо заявник уважає їх не повинними діяти через неконституційність або повинними діяти всупереч офіційно ухваленому рішенню органів державної влади про відмову застосовувати й виконувати їх як не відповідних Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а також, якщо акт, що заперечується, або його окремі положення не керуються положеннями Конституції Придністровської Молдавської Республіки й не регулюють порядок організації й діяльності Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки й дотримувані ним процедури.

Стаття 92. Межi перевiрки

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки установлює вiдповiднiсть Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки правових актiв органiв державної влади:
а) за змiстом норм;
б) за формою нормативного акта;
в) за порядком пiдписання, ухвалення, опублiкування чи введення в дiю;
г) з точки зору встановленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки подiлу державної влади на законодавчу, виконавчу i судову;
д) з точки зору встановленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки розмежування компетенцiї мiж органами державної влади;
е) з точки зору розмежування предметiв ведення i повноважень мiж республiканськими органами державної влади i мiсцевими органами державної влади Приднiстровської Молдавської Республiки, установлених Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки й iнших договорiв про розмежування предметiв ведення повноважень.
Перевiрка конституцiйностi нормативних актiв органiв державної влади, ухвалених до вступу в силу Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, здійснюється Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки тiльки за змiстом норм.

Стаття 93. Пiдсумкове рiшення у справi

За пiдсумками розгляду справи про перевiрку конституцiйностi нормативного акта органу державної влади Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалює одне з рiшень:
а) визнання нормативного акта або окремих його положень вiдповiдними Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки;
б) визнання нормативного акта або окремих його положень не вiдповiдними Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки.
Визнання нормативного акта або окремих його положень не вiдповiдними Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки є пiдставою скасування у встановленому порядку положень iнших нормативних актiв, заснованих на нормативному актi, визнаному неконституцiйним, або вiдтворюючих його чи які містять такi ж положення, якi були предметом звернення. Положення цих нормативних актiв не можуть застосовуватися судами, iншими органами i посадовими особами.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|