ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 12. РОЗГЛЯД СПРАВ ЗІ СПОРІВ ПРО КОМПЕТЕНЦІЮ


Стаття 98. Право на звернення до Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Право на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з клопотанням про вирішення спору про компетенцію має будь-який орган державної влади, що бере участь у спорі і зазначений у пункті 4 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 99. Допустимість клопотання

Клопотання органу (органів) державної влади допустимо, якщо:
а) компетенція, що заперечується, визначається Конституцією Придністровської Молдавської Республіки;
б) спір не порушує питання про підвідомчість справи судам або про підсудність;
в) заявник вважає ухвалення акта чи здійснення дії правового характеру або відхилення від ухвалення акта чи здійснення такої дії порушенням установленого Конституцією Придністровської Молдавської Республіки розмежування компетенції між органами державної влади.

Стаття 100. Межі перевірки

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки розглядає спори про компетенцію винятково з точки зору встановлених Конституцією Придністровської Молдавської Республіки поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову і розмежування компетенції між республіканськими органами державної влади, а також з точки зору розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Придністровської Молдавської Республіки, органами місцевого державного управління й органами місцевого самоврядування Придністровської Молдавської Республіки, установлених Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.
Розгляд справи про відповідність правового акта, що є предметом спору про компетенцію, Конституції Придністровської Молдавської Республіки за змістом норм, формі, порядку його підписання, ухвалення, опублікування чи введення в дію можливе тільки на підставі окремого запиту і згідно з порядком розгляду справ про конституційність правових актів.

Стаття 101. Підсумкове рішення у справі

За підсумками розгляду спору про компетенцію Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює одне з рішень:
а) яке підтверджує повноваження відповідного органу державної влади ухвалити акт чи зробити дію правового характеру, що послужило причиною спору про компетенцію;
б) яке заперечує повноваження відповідного органу державної влади ухвалити акт чи зробити дію правового характеру, що послужило причиною спору про компетенцію.
У випадку, якщо Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнає, що ухвалений акт не входить до компетенції органу державної влади, який його ухвалив, акт утрачає силу з дня, зазначеного в рішенні.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|